Nieuwsbrief Januari 2021

Coaching op afstand
Coaching op afstand… 28 december hebben we in 2 sessies via Skype contact gehad met het team van Recoye School Malindi. Voorafgaande aan deze ‘conference call’ zoals de teachers het noemde, hadden ze ons vragen aangeleverd.


Vragen van de onderbouw:
• We willen de technieken kennen om met de leerlingen om te gaan, aangezien ze heel lang thuis zijn geweest.
• vanwege Covid -19 mogen we allerlei energizers die jullie ons hebben, zoals het gooien met een bal terwijl we vragen stellen, nu niet gebruiken. Kunnen jullie andere energizers bedenken?
Vragen van de bovenbouw:
• Hoe gaan we om met de nieuwe leerlingen van verschillende scholen die de afgelopen 8 maanden thuis zijn gebleven?
• Hoe gaan we discussies in groepen toepassen als lesmethode in de klas nu we geadviseerd worden om sociale afstanden in klassen aan te houden.

Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben hen geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt. thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt. We are back in business!

Herstart scholen Kenia
4 Januari, de start van een (nieuw) schooljaar… Wel raar: In Nederland moesten we online verder en bleven de scholen dicht, in Kenia gingen de scholen juist na 9 maanden weer open. Sommige ouders kwamen op het laatste moment hun kind nog aanmelden.
De start was nog wat onwennig, kinderen waren toch 9 maanden niet op school geweest. Dat gold zeker voor Recoye School, die 4 januari officieel van start ging. Kinderen waren nog wat onwennig en moesten echt weer aan elkaar wennen. Vanwege de social distance moeten ze afstand houden en hebben ze allemaal een eigen tafel. Ook moeten ze in de klas een mondkapje op. En ook dat was wennen……

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….


Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Online workshop team Recoye School

28 december 2020 hebben we via Skype 2 sessies gehad met de leerkrachten van  Recoye School Malindi in Kenia. Zij hadden ons vooraf vragen gemaild over het herstarten van de school op 4 januari. We hebben voornamelijk gesproken over het belang van hernieuwde kennismaking met de groep. Kinderen zijn 9 maanden thuis geweest en moeten weer wennen aan elkaar en school. Ook hebben we gesproken over het belang van het herhalen van klassenregels, bijvoorbeeld hoe werk je samen in groepen. We merkten dat ook zíj 9 maanden geen onderwijs hebben gegeven. We moesten echt stapjes terugzetten, niet te snel gaan.
Het herhalen van termijn 1 is het meest belangrijke dat we hen geadviseerd hebben, voordat ze aan het 2e termijn gaan beginnen. Het was zeer bijzonder om het team weer te ontmoeten, zelfs al was het op afstand. En mooi om te zien, dat ze onze uitgangspunten nog niet vergeten waren!

Jaarverslag 2020

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). Via onze website www.educationforeveryone.nl houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

20 Februari zouden wij weer afreizen naar Malindi, Kenia, voor onze coachingsprojecten op meerdere scholen. Programma’s lagen klaar, afspraken waren gemaakt, afgestemd op de coachingsvragen van de betreffende schoolteams. Helaas hebben wij vanwege privéomstandigheiden onze reis moeten cancelen. Hierdoor hebben we niet met ons project kunnen starten op Glorious Junior School. Op Kings Wings Academy School zouden we doorgaan met effectieve instructie.

Met beide scholen bleven we via whatsapp in contact, advies op afstand. Hoewel we de scholen teleur moesten stellen, konden we op veel begrip van de headteachers rekenen. We hadden nog de mogelijkheden bekeken om in mei alsnog de geplande coaching op de scholen in te plannen, maar ook dat leek geen haalbare kaart, vanwege een negatief reisadvies. Mooi dat de headteachers ons tussentijds mooie foto’s, filmopnames en ontwikkelingen appten. Trots dat onze begeleiding dankzij het enthousiasme van de headteachers niet stil staat!

Covid-19 had ook Malindi in haar greep. ‘Op school hebben alle kinderen een gelijke kans, in de thuissituatie is dat anders’, zoals een leerkracht verwoordde. Er werden wel online-lessen verzorgd door de overheid en ook via radio of tv konden kinderen de lessen volgens het curriculum volgen, maar veel gezinnen hebben geen radio of computer. Er was niet eens meer sprake van achterstand, maar van stilstand. Een verloren schooljaar!

De achterstand bleek groot. Covid-19 heeft een negatief effect op het onderwijs in Kenia. Afstandsonderwijs kwam in Malindi niet echt van de grond, waardoor de onderwijsachterstand steeds groter werd. Op Kings Wings kregen de kinderen wel huiswerk en onderhielden de leerkrachten telefonische contacten met de ouders, maar ook dat werd lastiger. Leerkrachten van Pamoja ontvingen kleine groepjes kinderen thuis om hen toch enige vorm van onderwijs te bieden. Wat fijn dat de leerkrachten van Pamoja het op deze wijze aanpakten! Education for Everyone bood ondersteuning waar nodig.

Even leek het of de corona besmettingen in Kenia afvlakten. De overheid had een 50 pagina tellende handleiding gemaakt voor het heropenen van de scholen. Dit stond gepland in 2 fases. Maar omdat COVID-19 nog steeds niet onder controle was, werden de maatregelen weer aangescherpt. Waar eerder werd aangekondigd dat de scholen gefaseerd weer open zouden gaan, was de regering alsnog op eerdere besluiten teruggekomen. De regering durfde het risico toch niet aan, scholen bleven dicht tot nader order. Het was onmogelijk voor de overheid om de scholen voor die datum coronaproof te krijgen. Wat een teleurstelling voor duizenden kinderen en leerkrachten! De leerachterstand liep alleen maar op, maar ook hun sociale veiligheid kwam steeds meer in het gedrang. Alleen de klassen 4 en 8 mochten naar school. Inmiddels hebben zij het tweede en derde termijn en afsluitende toetsen in november afgerond.

4 Januari 2021 mogen de andere groepen weer naar school. Er is besloten dat alle klassen, met uitzondering van klas 4, starten met het tweede termijn. Klas 4 heeft dit termijn al doorlopen en blijft thuis tot juli, tot alle groepen met het nieuwen schooljaar beginnen.
Een schooljaar in Kenia bestaat uit 3 termijnen en loopt van januari t/m oktober. Omdat de kinderen afgelopen schooljaar maar 1 termijn hebben gedaan, starten ze nu in januari met het 2 termijn en half mei het 3e termijn. In juli begint dan een nieuw schooljaar. De opgelopen achterstanden hopen ze in 2023 ingelopen te hebben. Pas in 2023 gaan de jaren weer normaal lopen. Dus alles verschuift. Education for Everyone gaat samen met de leerkrachten kijken waar de kinderen staan en wat elk kind individueel nodig heeft. Een nieuwe uitdaging in 2021!

Een groot deel van het team van één van de scholen die wij in Malindi, Kenia begeleiden en coachen heeft zich afgesplitst van Pamoja Junior School. Zij konden zich niet meer vinden in de visie die de nieuwe directeur voorstond. Zij hebben een benoeming gekregen op de nieuw opgerichte school, Recoye School Malindi. Het team is uitgebreid met 3 nieuwe leerkrachten. Education for Everyone is benaderd voor begeleiding om de opgelopen achterstanden weg te werken. De laatste week van december zal er via beeldbellen een hernieuwde kennismaking plaats vinden en hopen wij antwoord te kunnen geven op al hun vragen zodat Recoye School Malindi een goede start kan maken. Blij dat wij weer van betekenis kunnen zijn.

Gedurende het jaar hadden wij regelmatig via whatsapp contact met de Curiculum Education Officer (CEO), die onze stichting een warm hart toedraagt. Hij hield ons steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de lockdown in Kenia.

Mooi om te zien hoe we stap voor stap onze droom waar mogen maken, zelfs op afstand.
Want:

Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world!

[Nelson Mandela]

Namens het bestuur,
Heidi Smits, secretaris

Nieuwsbrief december 2020

SCHOLEN WEER OPEN IN KENIA….
12 November heeft het ministerie van onderwijs bekend gemaakt dat alle scholen op 4 januari 2021 weer volledig opengaan. Dit geldt voor de kleutergroepen, PP1 en PP2, de klassen 1, 2 en 3 en de klassen 5. 6 en 7. Zij zullen termijn 2 van 2020 gaan afronden. Na een break in maart gaan de groepen aan de slag met termijn 3. De kinderen van klas 4 en 8 hebben de examens van termijn 2 en 3 al afgerond en gaan daarom nog niet naar school. In juli starten ze dan met het nieuwe curriculum, waar ze normaal gesproken in januari mee starten. Dan gaat ook klas 4 weer naar school. Alle 4-jarigen zullen in juli 2021 deelnemen aan PP1.

Normaal loopt een schooljaar in Kenia van januari t/m oktober. Nu starten ze echter niet met een nieuw schooljaar, maar maken ze tot juli 2021 schooljaar 2020 af. Hiervoor is er een nieuw vakantierooster opgesteld, zodat ze hopen dat ze vanaf januari 2023 de opgelopen achterstand hebben ingelopen en weer met het normale curriculum kunnen starten.
Samengevat betekent dat het volgende:

 StartAfronding
Termijn 2 202004-01-202119-03-2021
Vakantie20-03-202109-05-2021
Termijn 3 202010-05-202116-07-2021
Vakantie17-07-202125-07-2021
   
Termijn 1 202126-07-202101-10-2021
Vakantie02-10-202110-10-2021
Termijn 2 202111-10-202123-12-2021
Vakantie24-12-202102-01-2022
Termijn 3 202103-01-202204-03-2022
KPC/ KCS-examens07-03-202201-04-2022
Vakantie04-04-202222-04-2022

25 april 2022 starten ze dan weer met een nieuw schooljaar wat ze tot november 2022 hopen in te halen, zodat ze in januari 2023 weer normaal van start kunnen. Een ambitieus plan! Laten we hopen dat Covid-19 niet opnieuw roet in het eten gooit.

Inmiddels hebben we contact gehad met de scholen die we begeleiden. Kings Wings Primary geeft al vanaf november les aan klas 4 en 8 en zal 4 januari heropenen voor de andere klassen. Gloriuous Junior geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid is, maar ook zij zijn druk met de organisatie van een heropening bezig.
Stichting Mtangani gaat vanaf 4 januari 2021 starten met een nieuwe school: Recoye School Malindi. Een groot deel van het voormalig team van Pamoja Junior School stapt over naar deze nieuwe school, zodat zij een deel van de opgedane kennis en coaching van Education4 Everyone kunnen continueren. Elke laatste vrijdag van de maand lunchen zij samen. Vrijdag 27 november was heel bijzonder, omdat zij aansluitend de lokalen konden inrichten.
Er lopen gesprekken om in de laatste week van december hen via videobellen te coachen en mogelijke vragen te beantwoorden over de herstart. Hoe kunnen ze inspelen op opgelopen achterstanden, hoe krijgen ze snel zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen?

De bouw van Recoye School Malindi


Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….


Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief oktober 2020

In Kenia zijn de scholen nog steeds niet begonnen; de leerkrachten van Pamoja ontvangen kleine groepjes kinderen thuis om hen toch enige vorm van onderwijs te bieden. De achterstand blijkt groot. Afstandsonderwijs komt in Malindi niet echt van de grond, waardoor de onderwijsachterstand alleen maar groter wordt. Wat fijn dat de leerkrachten van Pamoja het op deze wijze aanpakken! Education for Everyone blijft ondersteuning bieden waar nodig.

Even leek het of de corona besmettingen in Kenia afvlakten. De overheid had een 50 pagina tellende handleiding gemaakt voor het heropenen van de scholen. Dit stond gepland in 2 fases. Op 19 oktober zouden groep 3, 4, 7 en 8 beginnen, omdat deze groepen (tussen)examens moeten doen. Op 2 november stond de start van de overige groepen gepland.

Scholen dienen zich aan strikte regels te houden:

  • Er moet een aangepast rooster komen zodat de leerlingen niet overbelast worden
  • Er moet binnen 10 km afstand een gezondheidscentrum zijn
  • Sanitair moet 3x daags schoongemaakt worden, er moet 1 toilet op 25 meisjes zijn en 1 op 30 jongens
  • Social distancing op 1 meter
  • Schoolmeubilair dagelijks reinigen
  • De temperatuur van de leerkrachten wordt dagelijks gescreend en NAW gegevens worden bijgehouden
  • Voorlopig geen gym-, toneel-, muziek-, en sportactiviteiten
  • Overal zeepdispensers plaatsen, kinderen vaak handen laten wassen
  • Een hele waslijst, voor veel scholen een klus om aan te voldoen!

Laatste update

Maar ook in Kenia is COVID-19 nog niet onder controle en worden de maatregelen weer aangescherpt. Waar eerder werd aangekondigd dat de scholen gefaseerd open zouden gaan, is de regering alsnog op eerdere besluiten teruggekomen. Geen gedeeltelijke herstart op 19 oktober, geen algehele opening op 2 november.

De regering durft het risico toch niet aan, scholen blijven dicht tot nader order. Het blijkt onmogelijk voor de overheid om de scholen voor die datum coronaproof te krijgen.

Wat een teleurstelling voor duizenden kinderen en leerkrachten! De leerachterstand loopt alleen maar op, maar ook hun sociale veiligheid komt steeds meer in het gedrang. Nu alle hoop maar op januari 2021 gezet.

Hoe ziet de planning er nu uit?

Afgelopen schooljaar wordt in principe als een verloren jaar beschouwd. De verschillende ‘terms’ waarin geen lessen zijn gegeven, worden, indien mogelijk vanaf november ingehaald. De examens waar scholen normaal eind oktober mee afsluiten, staan nu gepland voor eind april/begin mei. Zo proberen scholen opgelopen achterstanden in te lopen.

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….

Education For Everyone werkt vraag gestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief juli 2020

8 juli 2020
In Nederland beginnen de RIVM-richtlijnen te versoepelen. Scholen zijn weer geheel geopend, het fysieke onderwijs is vanaf 8 juni weer opgestart. Wat een feest om alle kinderen weer ‘live’ te mogen begroeten. Wat een feest van herkenning. Gedurende het thuisonderwijs hebben de meeste kinderen zich doorontwikkeld. Echter, kansarme gezinnen zagen soms minder mogelijkheden om hun kind(eren) thuis te begeleiden. ‘Op school hebben alle kinderen een gelijke kans, in de thuissituatie is dat anders’, zoals een leerkracht verwoordde. En daarmee slaat zij de spijker op de kop wat het thuisonderwijs in Kenia betreft. Er worden wel online-lessen verzorgd door de overheid en ook via radio of tv kunnen kinderen de lessen volgens het curriculum volgen, maar dan moeten ouders wel in het bezit zijn van een radio of computer. En die ontberen veel ouders in een dorpsgemeenschap aan de rand van een stadje of in the middle of knowhere…. Er is niet eens meer sprake van achterstand, maar van stilstand. Een verloren schooljaar! De impact van corona in Kenia is groot. Het advies thuis blijven klinkt makkelijk, maar wat als je huis geen veilige plek is? Thuisblijven betekent voor veel kinderen geen gezondheidsdiensten, schoon water en niet kunnen leren.

Op Kings Wings krijgen de kinderen wel huiswerk en onderhouden de leerkrachten telefonische contacten met de ouders, maar ook dat wordt lastiger. ‘We are trying our best but it is not easy’, een hartenkreet van Mr Epirapa, headteacher van Kings Wings.

Ook voor de leerkrachten zijn het zware tijden. De meesten worden niet doorbetaald en hebben geen inkomen. Producten die verbouwd worden, mogen vanwege de hygiënemaatregelen niet op de plaatselijke markten aangeboden worden, dus de erbarmelijke omstandigheden nemen toe.

Het geloof is het enige wat hen op dit moment houvast geeft. ‘We heard the terrible news that schools stay closed. It’s gonna be difficult but God is on our side’, appte Mr Shadrachk van Glorious Malindi Primary School.

Aanvankelijk waren er plannen om de hoogste groep naar school te laten komen, zodat die alsnog hun examens konden maken. De directeur van Kings Wings appte ons echter een document  van het ministerie van onderwijs dat scholen tot januari 2021 gesloten blijven. Dit nieuws hadden we al gelezen op teletekst.

Alle leerlingen in klas 1 tot 4 en Standaard 5 tot 7, zullen in hun huidige klassen blijven in 2021. Pamoja had de beslissing al genomen pas in januari 2021 te starten met hun nieuwe school.

Voor Education for Everyone heeft het dus geen zin om in september af te reizen naar Malindi om onze coaching weer op te pakken. Scholen gaan pas in januari 2021 open. In februari is er dan ook genoeg werk voor ons, om samen met de teams van Pamoja, Glorious Malindi Primary en Kings Wings op te pakken.

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief Maart 2020

In wat voor een bizarre situatie zijn wij beland! Al ruim 2 weken staat ons leven op zijn kop. We blijven thuis en houden afstand. Afstand van familie, vrienden en collega’s.
Het coronavirus is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan en domineert het nieuws van de dag.

De scholen zijn van 13 maart gesloten. Een school zonder leerlingen, een leeg schoolplein, werkboeken ophalen via het raam van de klas… Wat voelde dat raar! Leerkrachten zijn druk bezig om het onderwijs op afstand te organiseren. Eerst nog wat onwennig, maar al snel lagen er digitale en schriftelijke taken klaar voor alle leerlingen. Ook voor ouders was het lastig en wennen: het valt niet altijd mee je kind(eren) te begeleiden als jezelf ook thuis moet werken en een huishouden te bestieren hebt.

Het virus brengt veel onzekerheden met zich mee. Ook in Kenia. Daar heeft het coronavirus ook toegeslagen. Ook daar zijn de scholen gesloten.
Kings Wings heeft ook te maken met onzekere tijden. De government heeft de scholen gesloten en het is absoluut nog onduidelijk wanneer de school weer open gaat. Kings Wings geeft de leerlingen huiswerk mee. Uiteraard is het de vraag of ouders hun kinderen kunnen helpen met hun huiswerk. Telefonisch houden de leerkrachten contact met de ouders hoe ze hun kind kunnen het beste kunnen begeleiden. Daarnaast worden ouders en leerkrachten geconfronteerd met een enorme prijsstijging van de hoogstnoodzakelijke producten.

Net als in Nederland werden de leerkrachten van Glorious Primary pas op 12 maart geïnformeerd dat de scholen vanaf maandag gesloten zouden zijn. Hierdoor konden leerkrachten hun leerlingen geen huiswerk meer meegeven. Gelukkig heeft de government radio- en online lessen georganiseerd, die door enkele klassen gevolgd kunnen worden. Feedback op deze lessen is lastig. Net als wij hopen zo snel weer fysieke les te kunnen geven.

Voor Pamoja is de huidige situatie lastig. Zij hadden gepland om in mei van start te van met een nieuwe school, met de oude, vertrouwde leerkrachten, die het actief leren aardig in de vingers hebben. Helaas kunnen zij het derde semester niet aan de slag vanwege de Coronacrises. Ook de bouw heeft enigszins vertraging opgelopen. Dit heeft de manager van de nieuwe school doen besluiten pas vanaf 1 januari 2021 een doorstart te maken.

Helaas kan onze uitgestelde reis in mei vanwege alle Coronaperikelen ook niet doorgaan. We hopen in september de coaching en begeleiding van de scholen in Malindi weer op te pakken. Met zowel Kings Wings als Glorious Primary hebben wij intussen nauw contact. We hebben ze aangeboden dat ze met onderwijskundige vraagstukken altijd bij ons terecht kunnen.
Het blijven voorlopig nog spannende tijden, zowel in Nederland als in Kenia

Wat betekent thuisonderwijs in Kenia voor ouders?

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….  

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief februari 2020

20 Februari 2020 zouden wij, Education for Everyone, weer afreizen naar Malindi, Kenia, voor onze mooie coachingsprojecten op meerdere scholen. Programma’s lagen klaar, afspraken waren gemaakt, afgestemd op de coachingsvragen van de betreffende schoolteams. Helaas hebben wij vanwege privéomstandigheiden onze reis moeten cancelen. Hoewel de scholen teleur hebben moeten stellen, konden we  op veel begrip van de headteachers rekenen, wat ons goed deed.  We bekijken nu mogelijkheden om in mei alsnog de geplande coaching op de scholen in te zetten.

Mooi dat de headteachers ons tussentijds mooie foto’s, filmopnames en ontwikkelingen appen.

Zo heeft Kings Wings, na ons eerste coachingstraject ons advies, om leerlingen buiten op een actieve manier zelf te ontdekken en ervaren, in de praktijk gebracht. Ook laten ze de leerlingen steeds meer in tweetallen samen werken.

We zijn er trots dat onze begeleiding vruchten heeft afgeworpen en dankzij het enthousiasme van de headteachers niet stil staat!

Toetsresultaten

De headteacher had ons de toetsresultaten, de KCPE Analysis, gemaild. Net gestart met active learning, konden we natuurlijk nog niet veel vooruitgang verwachten, hoewel de resultaten al voldoende tot goed zijn. Uit de analyse blijkt, dat we ook op deze school met Engels en woordenschat aan de slag kunnen. Ons programma was hier, in samenspraak met de Headteacher, deels op afgestemd. Op Kings Wings zouden we ook aan de slag gaan met effectieve instructie en uitgestelde aandacht. Dat moet nu even wachten tot mei en anders in september.

Malindi Glorious Junior
Na ons kennismakingsbezoek in september 2019 op Malindi Glorious Junior zouden we daar van start gaan met active learning en effectieve instructie. Ook dit coachingstraject staat on hold tot mei of september.

Malindi Pamoja Junior
Malindi Pamoja Junior is vorig jaar een government school geworden. De nieuwe Headteacher heeft enkele veranderingen doorgevoerd die niet tegemoet komen aan onze uitgangspunten. Ze heeft klassen samengevoegd, goede leerkrachten ontslagen en het schoolgeld drastisch verhoogd, waardoor veel kinderen niet meer naar school kunnen.
Een herstart als privacy school vanuit Stichting Mtangani wordt momenteel overwogen. Education for Everyone heeft in ieder geval aangegeven de leerkrachten hierin te begeleiden. Ze waren erg ver met het werken met instructiegroepen en interventies inzetten n.a.v. de toetsresultaten. Hier willen ze graag mee doorgaan. Uiteraard willen wij hen daar graag bij ondersteunen.

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Jaarverslag 2019

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onderwijskundige en duurzame doelen voor een periode van 4 jaar. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten.  Ook hebben we ons hard gemaakt om de Ambi-status te bereiken, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van een website,  www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

In 2019 zijn we 2 keer afgereisd naar Malindi. Tijdens de februarireis hebben we met het team van Tuko Pamoja geïnvesteerd in het analyseren van toets resultaten en het observeren van elkaars lessen. We hebben de leerkrachten het officiële observatieformulier van de Keniaanse Governement aangereikt, waarmee ze feedback geven op elkaars lessen.
Na elke toets periode maken wij een overzicht waarmee we de vorderingen van de leerlingen volgen.  Het effect van het herhaald coachen van eenzelfde team, werpt vruchten af en blijkt effectief te zijn, wellicht mede door de inzet en stimulans van de projectleider.

Curriculum Education Officer (CEO)

Tijdens de februari reis hebben we gesproken met de deputy CEO of Malindi en Kilifi County. Op ons advies heeft hij met eigen ogen gezien hoe de leerkrachten op Pamoja omgaan om elkaar feedback te geven na lesobservaties. Het grootste verschil dat hij zag met andere scholen was, dat het een teamgebeuren is en blijft wanneer wij weer weg zijn. Hij benadrukte de kracht van teamleren. De CEO zag de meerwaarde in van ons programma en heeft ons aansluitend in contact gebracht met Kings Wings Acadamy.


In juni  waren we uitgenodigd voor het Benefietdiner van Stichting Mtangani. We hebben daar een presentatie verzorgd over onze stichting, onze doelen en activiteiten. Deze informatie hadden we verwerkt in een informatiefolder, die is down te loaden van de website. Dit was eveneens een mooie gelegenheid om onze contacten met Stichting Mtangani te onderhouden. Ook onderhouden we contacten met een deskundige om het voortgezet onderwijs in Mtangani te ondersteunen.
We hebben enkele leden en sponsoren kunnen werven, o.a. door een sponsoractie in juni. Mede daardoor hebben wij materialen voor onze workshops aan kunnen schaffen.

In augustus heeft Tuko Pamoja de status van public school verkregen, waardoor de school officieel geregistreerd is. Dit betekende een naamsverandering: Mtangani Pamoja Primary School. Ook werd een nieuwe headteacher aangesteld.

Tijdens onze najaarsreis hebben we met name ingestoken op de leerlijnen en hoe ze effectief met een tekst om kunnen gaan. De leerkrachten leggen niet meer eerst uit op een directieve manier, maar laten vooraf de leerlingen nadenken en overleggen. Ook hebben de leerkrachten inzicht in waar zwakke leerlingen uitvallen en proberen vanuit de leerlijnen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Met elkaar hebben we besproken hoe hun onderwijs is veranderd en wat hun volgend doel is.


Naast de coaching van Pamoja, zijn we met ons programma gestart op een nieuwe school, Malindi Kings Wings Academy, een private school. Hier hebben we een workshop verzorgd over het belang van actief leren, gevolgd door klasbezoeken en coaching aan de hand van ons Wheel of Development. De leerkrachten ontdekten dat onderlinge interactie vaak veel effectiever is dan eenrichtingsverkeer in instructie.  Daarnaast hebben we 2 andere scholen bezocht: Explorer Prepatorium School en Glorious Junior School, beiden private schools.  Hier gaan we februari 2020 starten met ons project.

Tijdens de september reis hebben we wederom gesproken met de Curiculum Education Officer (CEO) gesproken, die onze stichting een warm hart toedraagt. Hij ondersteunt onze droom om een leernetwerk van meerdere scholen op te zetten in Malindi. Dit betekent dat we op zoek moeten gaan naar Nederlandse directeuren, die onze visie en missie onderschrijven.

Mooi om te zien hoe we stap voor stap onze droom waar mogen maken.

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Nieuwsbrief 27-9-2019

Mtangani Pamoja Primary School

We kijken met trots terug op de klasbezoeken op Mtangani  Pamoja Primary School. Leerkrachten hebben ons prachtige voorbeelden laten zien hoe ze effectief met een tekst om kunnen gaan: voorkennis ophalen door te laten vertellen wat de leerlingen al weten over het onderwerp, laten voorspellen waar de tekst over gaat, vragen laten bedenken en woordbetekenissen in de tekst op laten zoeken. Ze leggen niet uit op een directieve manier, maar laten vooraf de leerlingen nadenken en overleggen. De rollen zijn steeds meer omgedraaid. Ook hebben we goede rekenlessen met verlengde instructie gezien. De leerkrachten hebben inzicht in waar zwakke leerlingen uitvallen en proberen vanuit de leerlijnen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. De leerkrachten van de kleuterklassen zijn erg creatief in het maken van ondersteunende materialen: flashcarts, praatplaten, getalspelletjes… ze hebben zelfs een prijs gewonnen voor de school die beste materialen heeft gemaakt. Tijdens de final meeting bespraken de leerkrachten met elkaar hoe hun onderwijs is veranderd en wat hun volgend doel is.

Malindi Kings Wings Academy

En wat een verrassende week op Kings Wings Academy! Een groot gedeelte van het team was erg gemotiveerd om met de aangereikte actieve werkvormen aan de slag te gaan. We hebben alle leerkrachten aan het werk gezien. Klasbezoeken, lesobservaties, feedbackgesprekken… met elkaar hebben we gekeken hoe we op een actievere manier inhoud kunnen geven aan een les. Tijdens onze evaluatie gaven de leerkrachten aan dat ze veel meer plezier hadden in het aanleren van de stof en ze genoten van het werkplezier van de leerlingen. Ze ontdekten dat onderlinge interactie vaak veel effectiever is dan eenrichtingsverkeer in instructie. Ook hebben we de leerkrachten laten zien, hoe makkelijk je met natuurlijke materialen buiten kunt leren: letters of een getallenlijn in het zand tekenen, voorwerpen met een bepaalde letter zoeken, met zand vormen maken… tal van mogelijkheden!

Er is een start gemaakt met collegiale consultatie, gefaciliteerd door de headteacher. 

Iedereen gaat aan de slag met zijn eigen leerdoelen. In februari pakken we dit verder op.

Curriculum Education Officer (CEO)

Deze reis hebben we gesproken met de deputy CEO of Malindi en Kilifi County. Hij kent ons programma en heeft met eigen ogen gezien hoe de leerkrachten op Pamoja omgaan met elkaar feedback te geven na lesobservaties. Het grootste verschil dat hij zag met andere scholen was, dat het een teamgebeuren is en blijft wanneer wij weer weg zijn. Hij benadrukte de kracht van teamleren. De CEO ziet de meerwaarde in van ons programma en heeft ons dit jaar in contact gebracht met Kings Wings. Hij adviseerde ons om ons programma eerst via private schools uit te bereiden, omdat we dan geen last hebben van goverments regels. Daarna kunnen we uitbreiden naar public schools. De CEO wil ons graag begeleiden met het opzetten van een netwerk van scholen rond Malindi, zodat niet alleen teams kunnen keren van elkaar, maar ook scholen. Tijdens onze meeting bracht hij ons in contact met een vierde school, Glorious Malindi Junior School. Meteen een afspraak gemaakt, om ook deze school nog deze week te bezoeken. Wat een vaart neemt ons project! We zullen heftig op zoek moeten gaan naar directeuren die twee keer per jaar met ons mee willen reizen om ons programma op de kaart te zetten en een school over een langere periode te begeleiden! En naar sponsoring om onze droom waar te maken.

Kennismaking met Glorious Junior School, de volgende school die we gaan begeleiden