Wie zijn wij?

Wij zijn Heidi Smits en Yvonne Geelhoed, twee schooldirecteuren uit Nederland.

In 2018 hebben wij de Stichting Education For Everyone opgericht. Wij zijn namelijk van mening dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Wij werken op vrijwillige basis en de directeuren die ons gaan ondersteunen zullen ook zorg dragen voor hun eigen bijdrage.

We zijn meerdere malen naar Kenia geweest en hebben daar kennis gemaakt met het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen. We willen verschillende manieren van leren en lesgeven introduceren, zodat leerkrachten mee tegemoet komen aan de behoeften van elk kind. We helpen hen om na te denken over en te reflecteren op hun eigen leerkrachtgedrag om hun leerkrachtvaardigheden te verbeteren, vanuit hun eigen waarden en normen . Ons programma is gebaseerd op een coachende aanpak.

Blog

Jaarverslag 2022

Ook dit jaar kijken we terug op een bijzonder jaar! Wat gaat een jaar weersnel voorbij! Wij kijken terug op 2 mooie reizen naar Malindi, Kenia en:• Een zeer geslaagde 5-daagde training in februari;• Een mooi visie en missietraject op Recoye School.• Het vaststellen van hun kernwaarden: respect, cooperation, discipline en unity;• Het uitwerken van …

Nieuwsbrief november 2022

EDUCATION FOR EVERYONE, Onderwijs voor iedereen Dromen, delen, doen…. ‘Kanjeren in ‘Malindi Tijdens de workshops en lesbezoeken op Recoye School in Malindi, Kenia, heeft Stichting Education for Everyone veel aandacht besteed aan een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren. Hierbij hebben we o.a. de Kanjertraining als uitgangspunt genomen. Goed voorbeeld doet volgen. Mooi om …

Contact