Wie zijn wij?

Wij zijn Heidi Smits en Yvonne Geelhoed, twee schooldirecteuren uit Nederland.

In 2018 hebben wij de Stichting Education For Everyone opgericht. Wij zijn namelijk van mening dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Wij werken op vrijwillige basis en de directeuren die ons gaan ondersteunen zullen ook zorg dragen voor hun eigen bijdrage.

We zijn meerdere malen naar Kenia geweest en hebben daar kennis gemaakt met het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen. We willen verschillende manieren van leren en lesgeven introduceren, zodat leerkrachten mee tegemoet komen aan de behoeften van elk kind. We helpen hen om na te denken over en te reflecteren op hun eigen leerkrachtgedrag om hun leerkrachtvaardigheden te verbeteren, vanuit hun eigen waarden en normen . Ons programma is gebaseerd op een coachende aanpak.

Blog

Nieuwsbrief maart 2021

Coaching op afstand Starttoetsen januari 2021Na de eerste hernieuwde kennismaking en weer wennen aan school, werden er op Recoye School Malindi in de 2e week van januari starttoetsen afgenomen om het beginniveau voor het 2e termijn te bepalen. Education for Everyone heeft alle toetsresultaten ingevoerd in een eigen systeem en geanalyseerd. De toetsresultaten vielen nog …

Nieuwsbrief Januari 2021

Coaching op afstandCoaching op afstand… 28 december hebben we in 2 sessies via Skype contact gehad met het team van Recoye School Malindi. Voorafgaande aan deze ‘conference call’ zoals de teachers het noemde, hadden ze ons vragen aangeleverd. Vragen van de onderbouw:• We willen de technieken kennen om met de leerlingen om te gaan, aangezien …

Contact