Workshop reis Kenia Oktober 2022

Wat werden we weer warm onthaald op Recoye School. Na een rondje hoe het met iedereen was, hebben we doorgepakt op het visietraject dat we in maart met het team doorlopen hebben. We waren benieuwd hoe de visie en missie zichtbaar waren in school. Maar ook wat het met de teachers had gedaan. Wat zien zij terug van de kernwaarden, maar vooral wat zien zij niet en wat kunnen zij doen om het wel te zien? Handel naar wat je wél ziet! Vervolgens hebben we de eigen vaardigheden van de leerkrachten onder de loep genomen. Mooi om te zien wie welke competenties heeft, wie je nodig hebt als je ergens mee zit, wie je kunt vertrouwen, wie lef heeft, enz. Maar wat betekent dit nou voor je eigen gedrag? En hoe ga je om met het gedrag van de ander? Wat doet een goede teacher wel, wat niet? Heel bijzonder om op deze wijze de Kanjergedachte uit te dragen. Ook in Kenia. Hoeveel meer bereik je als je uitgaat van positief taalgebruik – en gedrag! ‘If it is to be, it is up to me’

We eindigden de dag met interactief voorlezen. We hadden van de sponsorgelden Engelse prentenboeken voor de onderbouw en voorleesboeken voor de bovenbouw meegenomen. Al voordoend hebben we ze meegenomen hoe je op een interactieve manier de kinderen betrekt bij het voorlezen. Waar denk je dat het boek overgaat als je naar de kaft of titel kijkt, wie zou jij graag willen zijn in het verhaal (en wie juist helemaal niet!), hoe zou het verhaal aflopen…? Zomaar wat vragen waarmee we onze luisteraars probeerde te prikkelen. De teachers konden niet wachten om hier mee aan de slag te gaan met hun klassen. Mede namens het team van Recoye bedanken we de sponsoren voor deze bijdrage. Met deze boeken kunnen wij bijdragen aan een betere taalontwikkeling.

De tweede workshopdag zijn we behoorlijk diep ingegaan op reflecteren op eigen gedrag en het functioneren binnen het team. Alle leerkrachten hadden een I-statement geschreven, gebaseerd op 3 competenties, passend bij hun eigen persoonlijkheid. Heel openhartige statements…Vervolgens hebben we een vertaalslag gemaakt naar hoe je negatief leerlingengedrag op een positieve manier kunt corrigeren, zonder direct te straffen. Vooral onze gedragsladder was een eye-opener: waar sta je op deze ladder, wat kun je doen om omhoog te klimmen? Een mooie tool om kinderen te stimuleren om goed gedrag te tonen! Ook mooi om het team op deze ladder te plaatsen: I had a super day, I am making great choices, I am ready for a challenge…. De dag weer heerlijk dansend en zingend afgesloten.

              

De prenten- en voorleesboeken zijn een groot succes. Van de sponsorgelden hebben we 10 prentenboeken voor de onderbouw en 10 voorleesboeken voor de bovenbouw gekocht. Eén van de teachers bracht de aangeleverde voorleesideeën meteen in de praktijk. Ze had één van de prentenboeken, Monkeys Puzzle, uitgekozen en voorbereid om voor te lezen aan de andere teachers. Op een zeer interactieve manier nam ze ons mee in Monkey’s zoektocht naar zijn moeder, waarbij allerlei doelen voorbij kwamen om mee te zoeken. Voorlezen, vertellen en vragen over dieren, dierengeluiden maken, de luisteraars werden meegezogen in het verhaal. En wat een uitbreiding van de woordenschat-en taalontwikkeling! Deze mooie voorleessessie was een mooi voorbeeld voor andere teachers om mee aan de slag te gaan. Ideeën genoeg!

MODELING, TEACHING THE TEACHER

Maandag moesten we aan de bak. In alle groepen zouden we de Kanjergedachte, een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren, gaan introduceren. Zo leuk, hoe de kinderen in PP1 en PP2 reageerden. Ze zaten helemaal in het verhaal. Ook de kinderen van klas 1-2-3 hadden snel door wat goed en minder goed gedrag was, hoe je elkaar kunt helpen. In de bovenbouwgroepen hadden we het verhaal enigszins aangepast. Een verhaal dat meer aansloot bij wat er speelt in school. Bijzonder hoe enkele situaties werden uitgespeeld! Aansluitend introduceerden we 5 schoolregels: we vertrouwen elkaar – we helpen elkaar – niemand is de baas – we lachen elkaar niet uit – we zijn niet bang.

Ook hebben we in alle klassen de gedragsladder uitgelegd. In PP1 en PP2 hebben we ons beperkt tot 2 smileys, de anderen groepen kregen een ladder met 6 smileys. Ook nu weer situaties uitgespeeld, zodat de werkwijze ging leven. Een super ochtendje ‘kanjeren’.. Verhalen verteld, situaties uitgespeeld, klassenafspraken gemaakt! Wat een betrokkenheid, wat een kanjers! Kanjers van leerlingen én leerkrachten! Heerlijk weer even ‘juf’ gespeeld!

‘s Middags een poging gewaagd om voor te lezen bij PP1. Ligt iedereen te slapen… de oudsten hadden wel zin een verhaaltje, de rest ‘snurkte’ lekker door. Intussen liet de teacher zien dat ze de prentenboeken die wij hadden meegenomen opgezocht op YouTube. Zo bood ze het boek wederom aan, op een heel andere manier! Zo goed voor de taalontwikkeling van de allerhoogste kinderen! Ook bezig geweest met RT-activiteiten: meedenken over een leerling of een leerling rijp is voor class 1 of niet?

LESOBSERVATIES

Vandaag met ons neus in de boter gevallen! Breien en naaien met de hele klas. Wat een jeugdsentiment! Zelfs de meesters geven brei- en naailes, maakt niet uit! ‘Those were the days….’ Breien en naaien is onderdeel van home science en maakt deel uit van het praktijkexamen. Heerlijk om kinderen met een dun houtje te zien breien en hun eigen zakdoek te naaien. 

Wat waren we trots om te zien hoe de gedragsladder al meteen gebruikt werd: elke klas had er één opgehangen. De wasknijpers gingen up en down, goede reflecties op het getoonde gedrag van de leerlingen. Een mooie tool om het gedrag positief te beïnvloeden.

Klas 3 had een leesles over voetbal. Ze wisten er van alles over te vertellen. Ook leuk om te zien dat de teacher aan de hand van de illustratie het verhaal liet voorspellen. Als verwerking moesten ze zinnen maken met de moeilijk, nieuwe woorden. Schrijft een slimmerik ‘Heidi and Yvon play football’ op. 2 Vliegen in één klap! Tja, en moet je aan de bak, voetballen met klas 3 op het veldje! Een ware uitputtingsslag!

Heerlijk om zo samen met de leerkrachten en leerlingen te werken: Met elkaar kijken naar positief gedrag en de gedragsladder, beetje voorlezen, potje voetbal gespeeld…. Iedereen stond vandaag in zijn LEERkracht. Wat een mooi vak!

HERNIEUWDE KENNISMAKING MET HET TEAM VAN ST ANDREWS SCHOOl

Wat een energie op St. Andrews! 41 teachers, een behoorlijke uitdaging om iedereen actief betrokken te houden. Wie wil je zijn als een teacher, hoe zet je energizers in, hoe kun je de Learning Piramid inzetten om elkaar Nederlandse woorden te leren…. Het mooie is dat ze zelf ontdekten hoe ze leerden van elkaar. Geit, Schaap, Lieveheersbeestje, Hangbuikzwijntje….Na 5 minuten kenden ze bijna alle woorden. Met natuurlijk een stroopwafel voor nieuwe energie!

Tussen de middag werden we door de vrouwelijke teachers uitgenodigd voor een gebedsviering. Tranen over onze wangen bij het prachtige tweestemmig gezang van de dames, terwijl op de achtergrond de Imam de islamitische gelovigen opriep voor gebed. Die kwam binnen… Kippenvelmomentje! Lezen uit de bijbel, bidden… zo bijzonder dat we daar bij mochten zijn!

‘s Middags klassen bezocht: aan ruimte geen gebrek! Lekker buiten onder de boom, met z’n honderden op de grond, of dicht tegen elkaar op een bankje! Education for more than Everyone!

DE VOLGENDE STAP
Zo trots om te zien dat de tools die wij de teachers hebben aangereikt, ook écht worden gebruikt! Met de verliefde harten van Julie Menne besteden leerkrachten veel aandacht aan automatiseren in de kleuterklassen en klas 1-2; hun resultaten schieten omhoog! Ook het werken met verlengde instructie voor de zwakkere leerlingen zien we steeds meer terug. Voor – en nazeggen blijft een dingetje in de onderbouw, maar we zien steeds meer coöperatieve werkvorm en samenwerken terug.

De inzet van laptops neemt toe. Een catechese les werd gestart met een video, waarna de kinderen met elkaar discussieerden over de video. Audio-visie, discussion, demonstration, teaching eachother… enkele leerkrachten zitten behoorlijk hoog in de Learning Piramid. Ook zwakke leerlingen worden hier op een natuurlijke manier in meegenomen. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zorgt ervoor dat iedereen de goede antwoorden kan geven. Dat is zorgen voor elkaar, respectvol met elkaar omgaan. Mooie voorbeelden gezien!

INTUSSEN OP ST ANDREWS SCHHOL

Intussen op St Andrews School…lesbezoeken! ‘t Had even wat voeten in aarde om een strakke organisatie neer te zetten. Alle leerkrachten die we zouden gaan bezoeken kwamen om 8.45u bij elkaar voor een korte briefing. Het was de bedoeling dat we bij elk lesbezoek vergezeld zouden worden door een parallel-collega, maar dat zat er jammer genoeg niet in. Tja, dat is Kenia, even schakelen. Dan maar alleen op pad, benieuwd naar de lessen. Wat zien we terug van de learning piramide? Wat zien we terug dan het instructiemodel? Hoe houd je zo veel leerlingen in je klas betrokken en actief? Met behulp van ons Wheel of Development gaven we op een positieve manier feedback op de les. Niet alleen op wat de teacher vindt dat goed ging, maar ook waar nog kansen liggen. En dan midden in je lesbezoeken, landt er een vliegtuig naast het lokaal! Niets speciaals als je school aan de landingsbaan van het vliegveld ligt! De 136 kinderen van class 2 werkten gewoon door!

Mooie lessen gezien. Lange rijen in no time veranderd in groepen van 10 kinderen om samen te werken. Ontdekkend leren, zelfs met zoveel kinderen in één klas! Het zou mooi geweest zijn als parallelcollega’s hierbij betrokken waren, dat bewaren we voor de volgende lesbezoeken. Het is ons gelukt 10 klassen te bezoeken. Leren van elkaar, elkaar feedback geven… de eerste stap op St Andrews is gezet!

CELEBRATING EDUCATION

En weer terug naar Recoye school voor Celebrating Education: terugblikken, dansen, zingen…. the finishing touch van een mooie werkweek!