Jaarverslag 2020

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). Via onze website www.educationforeveryone.nl houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

20 Februari zouden wij weer afreizen naar Malindi, Kenia, voor onze coachingsprojecten op meerdere scholen. Programma’s lagen klaar, afspraken waren gemaakt, afgestemd op de coachingsvragen van de betreffende schoolteams. Helaas hebben wij vanwege privéomstandigheiden onze reis moeten cancelen. Hierdoor hebben we niet met ons project kunnen starten op Glorious Junior School. Op Kings Wings Academy School zouden we doorgaan met effectieve instructie.

Met beide scholen bleven we via whatsapp in contact, advies op afstand. Hoewel we de scholen teleur moesten stellen, konden we op veel begrip van de headteachers rekenen. We hadden nog de mogelijkheden bekeken om in mei alsnog de geplande coaching op de scholen in te plannen, maar ook dat leek geen haalbare kaart, vanwege een negatief reisadvies. Mooi dat de headteachers ons tussentijds mooie foto’s, filmopnames en ontwikkelingen appten. Trots dat onze begeleiding dankzij het enthousiasme van de headteachers niet stil staat!

Covid-19 had ook Malindi in haar greep. ‘Op school hebben alle kinderen een gelijke kans, in de thuissituatie is dat anders’, zoals een leerkracht verwoordde. Er werden wel online-lessen verzorgd door de overheid en ook via radio of tv konden kinderen de lessen volgens het curriculum volgen, maar veel gezinnen hebben geen radio of computer. Er was niet eens meer sprake van achterstand, maar van stilstand. Een verloren schooljaar!

De achterstand bleek groot. Covid-19 heeft een negatief effect op het onderwijs in Kenia. Afstandsonderwijs kwam in Malindi niet echt van de grond, waardoor de onderwijsachterstand steeds groter werd. Op Kings Wings kregen de kinderen wel huiswerk en onderhielden de leerkrachten telefonische contacten met de ouders, maar ook dat werd lastiger. Leerkrachten van Pamoja ontvingen kleine groepjes kinderen thuis om hen toch enige vorm van onderwijs te bieden. Wat fijn dat de leerkrachten van Pamoja het op deze wijze aanpakten! Education for Everyone bood ondersteuning waar nodig.

Even leek het of de corona besmettingen in Kenia afvlakten. De overheid had een 50 pagina tellende handleiding gemaakt voor het heropenen van de scholen. Dit stond gepland in 2 fases. Maar omdat COVID-19 nog steeds niet onder controle was, werden de maatregelen weer aangescherpt. Waar eerder werd aangekondigd dat de scholen gefaseerd weer open zouden gaan, was de regering alsnog op eerdere besluiten teruggekomen. De regering durfde het risico toch niet aan, scholen bleven dicht tot nader order. Het was onmogelijk voor de overheid om de scholen voor die datum coronaproof te krijgen. Wat een teleurstelling voor duizenden kinderen en leerkrachten! De leerachterstand liep alleen maar op, maar ook hun sociale veiligheid kwam steeds meer in het gedrang. Alleen de klassen 4 en 8 mochten naar school. Inmiddels hebben zij het tweede en derde termijn en afsluitende toetsen in november afgerond.

4 Januari 2021 mogen de andere groepen weer naar school. Er is besloten dat alle klassen, met uitzondering van klas 4, starten met het tweede termijn. Klas 4 heeft dit termijn al doorlopen en blijft thuis tot juli, tot alle groepen met het nieuwen schooljaar beginnen.
Een schooljaar in Kenia bestaat uit 3 termijnen en loopt van januari t/m oktober. Omdat de kinderen afgelopen schooljaar maar 1 termijn hebben gedaan, starten ze nu in januari met het 2 termijn en half mei het 3e termijn. In juli begint dan een nieuw schooljaar. De opgelopen achterstanden hopen ze in 2023 ingelopen te hebben. Pas in 2023 gaan de jaren weer normaal lopen. Dus alles verschuift. Education for Everyone gaat samen met de leerkrachten kijken waar de kinderen staan en wat elk kind individueel nodig heeft. Een nieuwe uitdaging in 2021!

Een groot deel van het team van één van de scholen die wij in Malindi, Kenia begeleiden en coachen heeft zich afgesplitst van Pamoja Junior School. Zij konden zich niet meer vinden in de visie die de nieuwe directeur voorstond. Zij hebben een benoeming gekregen op de nieuw opgerichte school, Recoye School Malindi. Het team is uitgebreid met 3 nieuwe leerkrachten. Education for Everyone is benaderd voor begeleiding om de opgelopen achterstanden weg te werken. De laatste week van december zal er via beeldbellen een hernieuwde kennismaking plaats vinden en hopen wij antwoord te kunnen geven op al hun vragen zodat Recoye School Malindi een goede start kan maken. Blij dat wij weer van betekenis kunnen zijn.

Gedurende het jaar hadden wij regelmatig via whatsapp contact met de Curiculum Education Officer (CEO), die onze stichting een warm hart toedraagt. Hij hield ons steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de lockdown in Kenia.

Mooi om te zien hoe we stap voor stap onze droom waar mogen maken, zelfs op afstand.
Want:

Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world!

[Nelson Mandela]

Namens het bestuur,
Heidi Smits, secretaris