Jaarverslag 2021

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onze onderwijskundige en duurzame doelen. Dit hebben we uitgewerkt voor een periode van 4 jaar. Deze doelen hebben we vertaald naar een 7-tal workshops. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten. Stichting Education for Everyone heeft de ANBI-status, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!

U kunt ons volgen op www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

Onze activiteiten in 2021
• Vergaderingen.
Omdat wij zelf vanwege COVID-19 niet fysiek naar Kenia mochten afreizen, hebben we veel skype-overleg gehad met ons contactpersoon in Malindi. Na elke toetsperiode hebben we samen de adviezen en mogelijke interventies doorgesproken. Eén van die interventies bestond uit 2 workshops Jolly Phonics, om de woorden en letters goed aan te bieden. Het hele team nam hieraan deel. Ook hebben we de ontwikkeling en vorderingen van veel individuele leerlingen nauwgezet gevolgd en samen goed doorgesproken.

• Coaching op afstand
Scholen in Kenia gingen na een lange lockdown weer open op 6 januari 2021. Eind december hebben we vraaggestuurd het team van Recoye school Malindi in 2 sessies via Skype voorbereid op de heropening. Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat , wat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben het team geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt.

23 September hebben we wederom in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Ook met Mr Ekirapa hebben we veelvuldig (met name whatsapp)contact gehad. Hoe leuk om te zien hoe hij active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school. Spelen met letter- en woordkaartjes, de kinderen actief betrekken bij het leerproces. Zo leeft ons gedachtegoed dook daar door. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

• Toetsanalyses
Ook in 2021 hebben we alle toetsresultaten van de verschillende toetsweken geanalyseerd. Zo hebben we inmiddels een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen in beeld. De toetsoverzichten zijn doorgesproken met ons contactpersoon op Recoye School, waarna zij onze adviezen met het team heeft gedeeld en doorgesproken. Ons advies was om vooral in te steken op de Engelse taal, woord- en getalbegrip en herhaling van eerder aangeboden doelen.

• Benefietdiner Stichting Mtangani
Bij het Benefietdiner van Stichting Mtangani in september 2021 konden wij helaas niet aanwezig zijn. We hadden we een digitale presentatie voorbereid, die ons contactpersoon van Recoye namens Education for Everyone onder de aandacht van de aanwezigen heeft gebracht.

• Workshops
Eind oktober konden we weer, na een periode van bijna 2 jaar, afreizen naar Malindi in Kenia. Voor Recoye School hadden we een mooie programma gemaakt voor de workshops op vrijdag en zaterdag. Voor de onderbouw hebben we allerlei coöperatieve reken- en leesopdrachten voorbereid. We danken Julie Menne van Met Sprongen Vooruit en Heutink voor de sponsoring van rekenspelletjes en klikklakboekjes, zodat we de teachers tools konden aanreiken om écht inhoudelijk en op een speelse manier aan de slag te kunnen gaan. Met de bovenbouw zijn we ingegaan op leesstrategieën om het begrijpend lezen naar een hoger level te tillen en hoe om te gaan met dyslectische leerlingen.

• Co-teaching
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!
Ook de andere dagen zijn we samen opgetrokken: voordoen, nadoen, wat ga je nu anders doen, enz? Ook hebben we een aantal leerlingen door getoetst om hun beginniveau vast te stellen, zodat de leerkrachten daar bij hun aanbod specifiek op in kunnen steken.

• Feedbackgesprekken
Op verzoek van Nocodemius Tsimba, een oude bekende die we nog van Teachers4Teachers kennen, hebben we kennis gemaakt met zijn team. Mr Tsimba is overgeplaatst naar Malindi waar hij nu headteacher is van St Andrews in Malindi. Een school van 2400 leerlingen. St Andrews heeft 46 klassen, en 39 teachers, dus een behoorlijke uitdaging!. Na een eerste introductie koos Tsimba een groep van 19 teachers uit, om hen wat meer te informeren over ons programma van Education for Everyone. 3 November zijn we aan de slag gegaan met het coachen van collegiale consultatie.
Mr Tsimba had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken. Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven. Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek, goed naar elkaar luisteren en doorvragen, is een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden. Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.


Mooi hoe we de verdieping in konden gaan, zowel op Recoye School als op St Andrews. Met dank aan al diegenen die ons financieel hebben gesteund. Hierdoor hebben wij onze bibliotheek Engelse boekjes kunnen uitbreiden. Een speciaal woord van dank aan Julie Menne, voor de sponsoring rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit; Heutink, voor de sponsoring van de klikklakboekjes om Engelse woordjes te automatiseren en CM Geelhoed Holding, die deze keer onze reis voor een groot deel heeft gesponsord.

De toetsen in november lieten al een lichte stijging van de resultaten zien. Een mooie waardering van de inzet van alle leerkrachten!

Mooi om te zien hoe we weer stap voor stap onze droom waar mogen maken.
Education for Everyone, verrassend passend! Met Sprongen Vooruit Heutink

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Heidi Smits en Yvon Geelhoed

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres