Nieuwsbrief Oktober 2021

WE GAAN WEER ‘LIVE’!
Na het coachen op afstand via Skype vertrekt Education for Everyone 27 oktober weer voor 10 dagen naar Malindi, Kenia om het fysiek coachen van met name Recoye Malindi School weer op te pakken. We hebben er zin in! Hoewel het team gedurende onze afwezigheid niet stil heeft gezeten, hopen we samen met de teachers weer stappen te zetten. We danken onze nieuwe sponsor Sauna Drome Holding BV, die het ons mogelijk maakt ondersteunende leermiddelen in te zetten.
Wilt u ons ook financieel steunen?
Voor €7,50 per maand bent u al lid, ook met sponsoren en donaties zijn wij superblij!
U kunt u bijdragen overmaken op NL92ABNA083128793 t.n.v. Stichting Education for Everyone;

Leesaanbod
In Kenia is Engels de officiële taal. Engels is dan ook een verplicht vak op alle scholen in Kenia. Dit vergroot de kansen op een betere toekomst.
De toetsresultaten van de starttoetsen zijn weer geanalyseerd. Met name de leesresultaten in klas 1-2 bleven wat achter. Recoye Malindi School heeft daar meteen op geanticipeerd. 4 September kreeg het team een training Jolly Phonics, over hoe om te gaan met leesproblemen. Mooi om te zien hoe het team in ontwikkeling blijft en hoe active learning wordt vorm gegeven, maar wat had Education for Everyone daar graag bij willen zijn!!!
Vanuit deze analyses bleek dat het leesniveau in met name de onderbouwklassen een extra impuls nodig heeft. De instructie is veel gefocust op voor- nazeggen, vooral leerkracht-gestuurd. Er was minder aandacht voor het proces: hoe leer je lezen?

Om het lezen goed op de kaart te zetten heeft het team van Recoye School op 4 en 5 september een 2-daagse training Jolly Phonics gevolgd. Jolly Phonics is een lesmethode die vanuit Groot Brittannië komt. Het is een leuke en kindgerichte benadering voor goed leesonderwijs. Aan te leren letters worden in een context aangeboden, uitgebeeld en met gebaren ondersteund. Zo wordt bijvoorbeeld de letter S gekoppeld aan Slang (de S van snake). Daarnaast ligt de focus op wat wij in Nederland het ‘hakken en plakken’ van woorden noemen. Door te spelen en de kinderen actief bij het onderwijs te betrekken worden betere resultaten bereikt. Een uitdaging die om creativiteit vraagt! Mooi om te zien hoe het team in ontwikkeling blijft en hoe active learning wordt vorm gegeven, maar wat had Education for Everyone daar graag bij willen zijn!!!

Aansluitend hebben de leerkrachten op ons verzoek instructiefilmpjes gemaild, waarin ze het geleerde uit de training Jolly Phonics in de praktijk brachten.

Coaching op afstand
23 September hebben we in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Fijn om het team van Recoye School via video-bellen toch te kunnen ondersteunen en te voorzien van tips en tops, zelfs op afstand! Met dank aan Renata die ons mede ondersteunt.

Ondertussen in ….
Hoe leuk om te zien hoe één van de headteachers die Education for Everyone gecoacht heeft, active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school! Mooi om te zien dat ons gedachtegoed doorleeft in Malindi, Kenia. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres