Beleidsplan

Strategisch beleidsplan

Education For Everyone

2019-2022

Education For Everyone,

onderwijs voor iedereen

WIE ZIJN WIJ, WAT DRIJFT ONS?

Wij zijn Heidi Smits en Yvonne Geelhoed, twee schooldirecteuren uit Nederland.

In 2018 hebben wij de Stichting Education For Everyone opgericht. Wij zijn namelijk van mening dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Wij werken op vrijwillige basis en de directeuren die ons gaan ondersteunen zullen ook voor hun eigen bijdrage zorgen.

We zijn meerdere malen naar Kenia geweest en hebben daar kennis gemaakt met het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen. We willen verschillende manieren van leren en lesgeven introduceren, zodat leerkrachten mee tegmoet komen aan de behoeften van elk kind. We helpen hen om na te denken over en te reflecteren op hun eigen leerkrachtgedrag om hun leerkrachtvaardigheden te verbeteren, vanuit hun eigen waarden en normen. Ons programma is gebaseerd op een coachende aanpak.

Education for Everyone is een stichting van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Wij werken met meerdere basisscholen in Malindi in de kustprovincie Kilifi ten noorden van Mombasa. Wij werken nauw samen met Mr Julius Fikirini, onderwijsinspecteur in Kilifi en met Stichting Mtangani.

Missie:          Onderwijs voor iedereen

Visie:             Leren van elkaar op basis van gelijkheid om het onderwijs voor elk kind te verbeteren.

Doel:              In Kenia het onderwijs ondersteunen door leerkrachten te coachen in adaptief onderwijs, om zo het onderwijs voor elk kind mogelijke te maken.

Duurzame ontwikkeling

Education for Everyone ondersteunt schoolteams 2 tot 3 jaar lang en bezoekt de deelnemende scholen 2 keer per jaar. De ondersteuning wordt geboden door een vast team van 2 directeuren, zodat vanuit betrokkenheid en wederzijds vertrouwen gewerkt wordt aan een autonoom team.

Bestuurlijke organisatie

 • Nederlands beleidsbepalend bestuur met uitvoerende taken
 • Het bestuur bestaat uit Yvonne Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester)
 • Italiaanse projectmanager in Malindi. Kenia,
 • Keniaanse headteacher, die uitvoerende taken verricht gedurende het schooljaar voor de deelnemende scholen.
 • Keniaanse CEO, Curriculum Support Officer, die de coördinatie van deelnemende scholen begeleidt, ondersteunt en borgt,
 • Intensieve samenwerking met Stichting Mtangani die de dorpsbelangen behartigt

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2019-2022

Ons motto is: VERRASSEND PASSEND

Wij verzorgen een passend aanbod op de leer- en ondersteuningsvragen van Keniaanse basisscholen.

Wij streven naar samen ontdekken en leren d.m.v. coaching, gebaseerd op gelijkheid. Ieder kind moet op zijn eigen manier en niveau kunnen leren, op basis van actieve deelname.

Onze ambities

Ambities op leerkrachtniveau

 • We beginnen met een training op locatie voor de docenten en de diecteur. Wij bieden verschillende hulpmiddelen, oefeningen en methoden die de leerkrachten meteen in hun lessen kunnen gebruiken.  We maken afspraken op basis van wat de leerkrachten willen verbeteren.
 • Wij geven de leerkrachten hulpmiddelen om hun instructie effectiever te maken.
 • Wij geven leerkrachten feedback op hun leer- en ontwikkelpunten.
 • Wij begeleiden leerkrachten met het opzetten van collegiale consultatie.
 • Wij begeleiden de leerkrachten bij het analyseren van toets gegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Wij begeleiden leerkrachten bij het toepassen van leerlijnen om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind.

Ambities op directeurniveau

 • Coaching on the job. Wij geven de directeur hulpmiddelen om een goed feedback gesprek te voeren met een leerkracht na een lesobservatie.
 • We geven de directeur hulpmiddelen om een schoolontwikkelingsplan te maken.
 • Wij helpen de directeur met de uitvoering van een gesprekscyclus om zijn/haar leerkrachten goed te kunnen beoordelen om te komen tot een beoordeling van leerkrachten

Ambities op duurzaamheid

 • In het kader van duurzaamheid is onze ambitie dat Keniaanse teams eigenaar worden van ons project. 
 • Nederlandse organisatie streeft ernaar dat de Keniaanse collega’s door collegiale consultatie van en met elkaar leren. 
 • Via de headteacher en Italiaanse projectmanager stimuleren wij dat het gehele proces gedurende het schooljaar wordt gewaarborgd.
 • Het gehele team wordt vaardig in het analyseren van eigen en elkaars toets gegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Het gehele team is vaardig in het werken met leerlijnen.

We werken vanuit individuele wensen en vragen van de school en leerkracht.

Bestuursleden:
Yvonne Geelhoed, voorzitter
Heidi Smits, penningmeester en secretaris

RSIN nummer:
859176782