Sponsoring / Donatie

Stichting Education for Everyone ondersteunt het onderwijs in Malindi, Kenia. Samen met Nederlandse directeuren uit het onderwijs geven we op vrijwillige basis, meerdere scholen het onderwijs een impuls en introduceren we verschillende manieren van lesgeven, om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We helpen hen om na te denken over hun eigen leerkrachtgedrag om hun leerkrachtvaardigheden te verbeteren. Ons programma is gebaseerd op een coachende aanpak.

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij op zoek naar sponsoren.
Uw bijdrage wordt o.a. ingezet voor

  • Remedial Teaching materialen
  • Kleine vergoeding voor onze tickets
  • Materialen die tijdens de workshops worden gebruikt
  • Vervoer ter plaatste (in Kenia) om naar de verschillende scholen te gaan.
  • T-shirts met logo
  • Leesboeken in het Engels

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 92 ABNA 0831 2879 34 t.n.v. Education For Everyone. 
Ook kunt u voor €7.50 lid worden door maandelijks dit bedrag op onze rekening te storten. Vermeldt u a.u.b. wel uw mailadres, zodat we u op kunnen nemen in ons bestand.

Stichting Education for Everyone ontvangt geen beloning. De stichting zal d.m.v. een financieel jaarverslag inzage geven in de gemaakte kosten die ten goede komen aan de uitvoering van het project.

In de notariële akte staat vermeld dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Bij opheffing van de stichting wordt het saldo besteed aan een instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

U kunt Education for Everyone ook sponsoren d.m.v. onderstaande link:

https://www.pifworld.com/nonprofits/KdRX0OBeYqk/education-for-everyone

Een van de vaste sponsoren van Stichting Education for Everyone: