Nieuwsbrief 5 november 2021

Co-teaching in Recoye School Malindi
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!

Onze ochtend startte bij de kleuters. Dan ben je 3 en 4 jaar en leer je al lezen en rekenen. Blij dat onze kleuters nog mogen spelen (en leren); maar het is het systeem hier, maar de teachers proberen steeds meer hun kinderen te laten spelen, waarbij de rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit hen meer mogelijkheden bieden om de kinderen spelend te leren rekenen en automatiseren. Ze hebben zelfs hoeken ingericht om te spelen! Dat automatiseren extra aandacht nodig heeft, bleek wel weer in klas 3: vingers blijven voor sommigen dé uitrekenmethode! De verliefde harten van Julie Menne brachten uitkomst. Fijn dat er in klas 2 aandacht was voor de waarde van honderdtallen, tientallen en eenheden (HTE-model, dat we in onze laatste workshop hebben geïntroduceerd) en de getallenlijn. Dat maakt het rekenbegrip voor klas 3 volgend jaar hopelijk makkelijker!

Eén leerkracht was afwezig, had zijn arm gebroken. Geen probleem voor ons, Yvon nam de les over. Ze moest wel even het beginniveau inschatten, maar zo leuk om haar aan het werk te zien. Het plezier straalde er van af.


In de meeste lessen zagen we I do- we do en you-do terug; de goede vragen stellen blijft een aandachtspunt. Wel wisten de leerkrachten welke kinderen extra instructie nodig hadden en sommigen gingen zelfs even apart met een groepje zitten. Één van de leerkrachten vroeg om samen met een zwakke leerling de volgende opdracht voor te bereiden (pre-teaching); mooi om dit samen op te pakken! Ook maakten enkele leerkrachten gebruik van betekenisvolle situaties, zowel binnen als buiten. Klas 8 ging op zoek naar de beste manier om tegen een muur op te klimmen. Een ladder bracht uitkomst: een mooi voorbeeld van learning by doing!

Kortom, we hebben goede lessen gezien met hier en daar aandachtspunten. Leerkrachten , die we al een aantal jaren coachen, brengen de aangeleerde technieken zichtbaar in de praktijk en zien ook zelf het positieve effect ervan! Morgen weer een dag… sommige leerkrachten hebben specifieke kijkvragen, andere willen graag lesvoorbeelden. We hebben er weer zin in!

Onze tweede co-teachingdag mochten we behoorlijk aan de bak!

Tjongejonge… da’s trekken aan de 3-4 jarigen in PP1! Heb je één kleuter net getroost, loopt de ander om zijn moeder te roepen! Stilzitten op een bankje is ook niet hun grootste hobby, ze zitten het liefst boven op tafel! En dan neem je letterdozen mee om de ck aan te bieden, zit er geen c in de doos! Uiteraard, net als in Nederland, ging er in no time een letterdoos om… Maar wat een geduld de leerkrachten hebben. Het zijn net tweede moeders voor de kinderen!

Veel leerkrachten hadden gevraagd of we een les wilden voordoen, modelen. Hoe bied je woorden aan, hoe bied je getallen op een effectieve manier aan in de lagere klassen, hoe slijp je het getalbegrip op de vingers in? ‘Show me number one, show me three, how many fingers make 4, which fingers make six….?’ Maar ook hoe krijgen de kinderen de tafels onder de knie zonder hun vingers en tenen als ‘uitrekenblaadje’ te gebruiken. Fijn om daar samen in op te trekken.

Top dat de aangeboden leesstrategieën in de praktijk werden gebracht, ‘Nieuwsbegrip Kenian Style’. Leuk om zelf de les hygiëne te geven op een coöperatieve manier. Of wat te denken over een les parasieten? Back to our roots…. Eens een schooljuf, altijd een schooljuf! Ook hebben we allebei weer een les van een zieke leerkracht overgenomen. Lekker werken met vertelplaten, vraagkaartjes en natuurlijk voorlezen uit de Engelse versie van Jip en Janneke en Miffi in the Netherlands. Wat een vruchtbare dag weer…

Feedbackgesprekken op St Andrews School
Na co-teaching op Recoye School Was onze coaching op St Andrews School vooral gericht op feedbackgesprekken, dit was op aanvraag van MR Tsimba, de headteacher. Deze kennen wij vanuit onze eerdere bezoeken aan Kenia. Mrr Tsimba, verwelkomde ons hartelijk en had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken.

Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven.

We stonden verbaasd hoe de leerkrachten in groepen van 80-100 leerlingen, toch alle kinderen bij de les betrokken hielden. Echt onder de indruk! En klas 8 deed gewoon buiten examen, tussen de spelende kinderen! Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek goed naar elkaar luisteren en doorvragen een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden.

Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.

Werken met verlengde instructie
Naast coach zijn we intussen ook bevorderd tot IB-er. Zittend in de schaduw onder de boom checkte Yvon aan de hand van vertelplaten het taalbegrip van enkele zwakke leerlingen, waar de leerkrachten zich zorgen over maken. Ook het rekenbegrip, met name de waarde van getallen, werd gecheckt. Ze was op zoek naar het juiste instapniveau, zodat leerkrachten daar beter bij aan kunnen sluiten vanuit de leerlijn. Heidi ging intussen aan de slag met de zwakke lezers. Ze zeggen alles na, maar weten absoluut niet wát ze zeggen. Zelfs in een één-op-éénsetting was het lastig. Woorden op verschillende manieren gevisualiseerd en nagespeeld, en dan nog het goede antwoord niet weten! Lastig! Het vraagt om veel pre-teaching, samen lezen en herhaald lezen. Maar vooral, aandacht voor woordbegrip!

Final meeting: wat hebben we geleerd van elkaar?
Ons laatste dagje op Recoye School! Wat zijn de dagen voorbij gevlogen… Bij aankomst stond ons een geweldige ontvangst te wachten. Alle leerlingen stonden buiten opgesteld, waarbij wij als Nederlandse gasten op een speciale manier bedankt werden. Aansluitend kwamen alle groepen 4-5-6-7-8 bij elkaar voor gebed, zingen en dansen. Wat een ritme, wat een vrolijkheid, wat een samenhorigheid

Soms huil je van verdriet, soms omdat iets je raakt. Nou, deze sessie kwam recht ons hart binnen! Tranen van geluk! Natuurlijk ook nog even ‘aan het werk’, de puntjes op de I zetten. Mooi dat we steeds meer, stap voor stap, onze adviezen terug zien in de praktijk. Fijn dat we zo de diepte in hebben kunnen gaan! ‘s Middags met het team teruggekeken op de afgelopen week, wat hebben ze geleerd, wat gaan ze anders doen maar ook wat hebben wij geleerd?

Mooi om af te sluiten met complimenten aan elkaar en dan toch het afscheid!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Team Education For Everyone