Nieuwsbrief Januari 2021

Coaching op afstand
Coaching op afstand… 28 december hebben we in 2 sessies via Skype contact gehad met het team van Recoye School Malindi. Voorafgaande aan deze ‘conference call’ zoals de teachers het noemde, hadden ze ons vragen aangeleverd.


Vragen van de onderbouw:
• We willen de technieken kennen om met de leerlingen om te gaan, aangezien ze heel lang thuis zijn geweest.
• vanwege Covid -19 mogen we allerlei energizers die jullie ons hebben, zoals het gooien met een bal terwijl we vragen stellen, nu niet gebruiken. Kunnen jullie andere energizers bedenken?
Vragen van de bovenbouw:
• Hoe gaan we om met de nieuwe leerlingen van verschillende scholen die de afgelopen 8 maanden thuis zijn gebleven?
• Hoe gaan we discussies in groepen toepassen als lesmethode in de klas nu we geadviseerd worden om sociale afstanden in klassen aan te houden.

Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben hen geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt. thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt. We are back in business!

Herstart scholen Kenia
4 Januari, de start van een (nieuw) schooljaar… Wel raar: In Nederland moesten we online verder en bleven de scholen dicht, in Kenia gingen de scholen juist na 9 maanden weer open. Sommige ouders kwamen op het laatste moment hun kind nog aanmelden.
De start was nog wat onwennig, kinderen waren toch 9 maanden niet op school geweest. Dat gold zeker voor Recoye School, die 4 januari officieel van start ging. Kinderen waren nog wat onwennig en moesten echt weer aan elkaar wennen. Vanwege de social distance moeten ze afstand houden en hebben ze allemaal een eigen tafel. Ook moeten ze in de klas een mondkapje op. En ook dat was wennen……

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….


Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres