Nieuwsbrief maart 2021

Coaching op afstand


Starttoetsen januari 2021
Na de eerste hernieuwde kennismaking en weer wennen aan school, werden er op Recoye School Malindi in de 2e week van januari starttoetsen afgenomen om het beginniveau voor het 2e termijn te bepalen. Education for Everyone heeft alle toetsresultaten ingevoerd in een eigen systeem en geanalyseerd. De toetsresultaten vielen nog niet eens heel erg tegen! Klas 1 scoorde heel goed. Complimenten aan de voormalige leerkrachten van de PP-klassen! Vóór de lockdown is daar veel ingezet op automatiseren, memoriseren (5-structuur) en actief leren. Klas 2b scoorde zorgelijk, klas 3 doet het eveneens erg goed. De basis is in orde, ruim voldoende om door te pakken. De klassen 5-6-7 nét onder niveau. We hebben de directeur van Recoye geadviseerd samen met het team de resultaten te analyseren en te bespreken waar de focus de komende periode moet liggen en wat ze moeten herhalen. Daarnaast veel modeling en extra insteken op de Engelse taal en woordbegrip.

Midtermtoetsen
Week 5 hebben ze de officiële midterm toets gemaakt. Toch wel leuk om te zien dat er vooruitgang is geboekt in die maand tijd. Over weer 4 weken hebben ze de 2e termijn toets… elke maand dus een toets, daarna wordt het weer wat normaler en krijgen de lessen prioriteit.

Ook op Kings Wings zijn de midtermtoetsen afgenomen. De resultaten zijn boven verwachting. De leerkrachten van Kings Wings hebben namelijk tijdens de lockdown gewoon lesgegeven aan kleine groepjes leerlingen. Leerlingen die verder weg woonden werden wekelijks gebeld, waarbij ouders instructies kregen voor het begeleiden van thuiswerk. Ook in de afgelopen weekenden hebben leerkrachten lesgegeven, om eventuele achterstanden in te halen. Het examen bestond ook uit en praktijkgedeelte. Mooi om te zien hoe actief leren op Kings Wings in praktijkexamens wordt toegepast!

Het nieuwe curriculum is gebaseerd op actief leren en gaat uit van feedbackgesprekken met leerlingen. Dat heeft het team van Kings Wings door onze workshops al enigszins onder de knie. De headteacher gaf aan dat het actief leren zoveel mogelijk doorgaat.

De headteacher en het team staan te springen op onze komst, maar vanwege het negatieve reisadvies kunnen we hier nog geen gehoor aan geven. We proberen zoveel mogelijk telefonisch of via skype van betekenis te zijn en hebben de hoop uitgesproken in mei/juni weer af te reizen naar Malindi, Kenia.
Het is in ieder geval goed om te horen dat wat we opgezet hebben met het team nog steeds gecontinueerd wordt

Second termtoetsen
Ook in maart is er weer druk getoetst! We hebben de resultaten van Recoye School van het 2e termijn geanalyseerd en vergeleken met de starttoets en de tussentoets. Wat een vooruitgang! 20 Maart hebben we met de leerkrachten van class 2 van Recoye School Malindi in Kenia via Skype een leerling- en groepsbespreking gedaan… coaching op afstand! Een bijzondere ervaring, waarbij de fysieke afstand absoluut niet gevoeld wordt! Zorgleerlingen en aanpak zijn besproken, zodat de leerkrachten zich prima kunnen voorbereiden op het 3e termijn. In week 12 stonden de andere groepsbesprekingen gepland!

Op 24 maart hebben we groepsbesprekingen met de leerkrachten van Recoye School, Malindi, afgerond. Zij hebben aan ons uitgelegd hoe ze aan het werk zijn met kinderen met een onderwijsachterstand. Zo hebben ze leerlingen uitgenodigd in de eerste vakantieweek om aan doelen uit voorgaande leerjaren te werken en voor extra inhaallessen. De leerkrachten konden prima aangeven welke leerlingen zorgleerlingen zijn en weten waar individuele leerlingen moeite mee hebben. . Ze Leerkrachten herhalen veel, ook het aanbod uit voorgaande leerjaren. Mooi om te zien hoe ze terug gaan in de leerlijnen en aansluiten bij de leerbehoeften van hun leerlingen

Fijn om het team van Recoye School via video-bellen toch te kunnen ondersteunen en te voorzien van tips en tops, zelfs op afstand! Met dank aan Renata die ons mede ondersteunt.

Het 2e termijn zit erop! De eerste lesperiode is met elkaar goed afgesloten. Tijd voor een welverdiende vakantie…
In mei begint het 3e termijn. Education for Everyone wenst de teams van Recoye School Malindi en Kings Wings Primary School een fijne vakantie toe en succes met de voorbereidingen voor het 3e termijn!

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres