Jaarverslag 2023

Ook dit jaar kijken we terug op een bijzonder jaar! Wat gaat een jaar weer snel voorbij!

Wij kijken met trots terug op 2 mooie reizen naar Malindi, Kenia
en:

 • hoe de Remedial Teaching is opgepakt op Recoye School, ook op afstand via Skype.
 • Het samen voorbereiden van lessen op Recoye School, feedforward werkt soms effectiever dan feedback achteraf.
 • onze start op Glorious School: super om te zien hoe het team actief leren oppakte en
  verder uitwerkte.
 • onze eerste kennismaking met de opleidingsschool Talea Teachers College Hier
  worden met name leerkrachten voor PP1 En PP2 (onze kleuterklassen) opgeleid. Fijn dat we hier een workshop mogen verzorgen.
 • de inzet van de Prins Willem Alexanderschool in Ermelo voor een goed doel. Zij zamelden met zijn allen geld in zodat kinderen van Recoye School zwemles hebben gekregen.
 • wat mooi dat we aanwezig mochten zijn bij de eerste zwemles!
 • de uitbreiding van ons team met 2 enthousiaste leerkrachten, Maaike Kamps en Danielle Timmer.
 • de wijze waarop Maaike en Danielle onze visie en missie hebben uitgedragen
 • hoe spelend leren op Recoye School is geïntroduceerd en de wijze waarop de teachers in deze zijn meegenomen.
 • het vaststellen van hun kernwaarden met het team van Glorious Junior: teamwork, good environment, accept eachother and many projects.
 • een waardevolle workshop op Glorious Junior School over een positieve aanpak van gedrag waarbij straffen en belonen een grote rol speelde.
 • een hernieuwde kennismaking met Mr Tsimba, headteacher, en het team van St Andrews Junior School.
 • de fijne samenwerking met de scholen die we begeleiden en coachen
 • de blije snoetjes van alle kinderen: blij dat ze mógen leren!
 • de mooie resultaten van St Andrews, Glorious Junior en Recoye School.
 • een besloten feest bij restaurant Savage in Harderwijk waarbij met een veiling waarbij een deel van de opbrengst aan Education for Everyone geschonken werd.
 • Verder willen wij alle sponsoren en mensen die Education for Everyone een warm hart toedragen bedanken voor hun financiële support.
  Ook Met Sprongen Vooruit, Schoolsupport en de Kanjertraining willen we danken voor het sponsoren van materialen.
  En last but not least…
 • Een super samenwerking tussen ons tweeën, wat blijven we elkaar optimaal aanvullen; allebei vanuit onze eigen kracht!

Oktober reis 2023 met twee leerkrachten uit Nederland mee

Met een mooi programma in een volgepakt koffer zijn we 11 oktober vertrokken naar Malindi, Kenia. Pedagogisch handelen: hoe stimuleer je positief gedrag? Automatiseren, hoe doe je dat effectief? Het nieuwe curriculum: waar liggen kansen, waar bedreigingen? En tekstbegrip: hoe pas ik strategieën toe, hoe kan een stappenplan hier helpend bij zijn? Deze keer reizen 2 leerkrachten met ons mee, Danielle Timmer en Maaike Kamps, die met het team van Recoye School met spelend leren in de onderbouw aan de slag gaan. Een nieuwe parel om toe te voegen aan ons aanbod.

St Andrews Junior School
Een dubbel programma vandaag. Op St Andrews vielen we binnen bij de weekafsluiting.
2600 kinderen werden toegesproken, de vlag werd gehesen en het volkslied gezongen. Erg belerend, vooral goed gedragen en hard werken voor het examen. Ondanks de geluidsversterker hard praten, bijna schreeuwen. Mooi hoe Mr Tsimba, de headteacher, hierna op een rustige toon afsloot, ook met een duidelijke boodschap. Goed voorbeeld doet volgen…hierna startte Mr Tsimba met een staffmeeting waarbij de subcounty officer het team toesprak. En wij maar wachten, wachten, wachten…. Echt op z’n Keniaans! Na bijna een uur droeg Mr Tsimba het stokje aan ons over. Eerst maar even een energizer. Tot onze grote verrassing ging de grootste groep er daarna weer vandoor, teabreak! Ons programma werd korter en korter… Uiteindelijk het hele programma verplaatst naar dinsdagmiddag! That’s Kenia! En wij hebben ons lesje geduld weer geleerd!

Glorious Junior School
‘s Middags op pad naar Glorious Junior School. Wat was het stil toen we aankwamen, geen kind te zien of te horen… wat bleek? De jongste kinderen lagen te slapen, nog helemaal niet van hun lunchpauze! Wel leuk dat veel kinderen uit de hogere groepen ons nog herkenden. Tijdens de workshop hebben we we eerst op woordenschat ingestoken. We gaven ze opdrachten half in het Nederlands, half in het Engels. Zo ervoeren ze zelf dat kinderen soms absoluut niet begrijpen wat de leerkracht zegt. Daarna leuke taalspelletjes gedaan. Letters uitdelen, een woordje flitsen en dan de teachers met de betreffende letters het woord laten maken. Hilariteit, maar ze begrepen wel dat speels spellen en elkaar controleren beter werkt dan stomweg woorden overschrijven. Vervolgens met de rekenmaterialen aan de slag gegaan. Spelen en automatiseren, niet tellen op je vingers! ‘t Voelde voor hen als een cadeautje dat wij alle rekenmaterialen achterlieten. Met dank aan Met Sprongen Vooruit en Schoolsupport!

Recoye School
De teachers wachtten ons vol enthousiasme op. Big hugs en knuffels, blij dat we er weer waren. Eerst maar even kennismaken met Danielle en Maaike, voor hen 2 nieuwe juffen. Als eerste gingen we aan de slag met een stukje herhaling: wat zien we terug van hun mission statement, wat zien we terug in goed gedrag, wat is het effect daarvan? De teachers gingen in 4 groepen uiteen, discussieerden met elkaar over de vragen en noteerden na elke gespreksonderwerp een tip en een top. In de gezamenlijke nabespreking kwamen mooie voorbeelden naar voren. Vooral teamwork en het bevorderen van positief gedrag werd veel genoemd! Vervolgens zijn we wat dieper ingegaan op positief gedrag. Yvonne had een videofilmpje klaargezet met tips. Na het filmpje bespraken ze in tweetallen welke tips hadden ze gezien, waren bruikbaar? Samen maakten we daarna een mooie tiplijst om positief gedrag te bevorderen. De tips en adviezen aansluitend onderbouwd met een stukje theorie.


Na de lunch eerst maar even een energizer. Daarna hadden we de groep gesplitst. De onderbouw ging met Daniëlle en Maaike mee voor een workshop spelend leren, wij gingen aan de slag met understanding Reading. Als snel lieten we het programma los en ontstond er een interessant supervisiegesprek: er stromen steeds meer leerlingen in met een te laag niveau, sommigen kunnen zelfs niet eens lezen. Hoe hier mee om te gaan? Waar liggen kansen, ondanks dat het systeem hier niet op is ingericht? Wetend dat we het probleem met elkaar niet in één dag kunnen oplossen, was het uiterst zinnig en verdiepend. We voelden ons nog als Sinterklaas toen we aan het einde van de middag allerlei rekenmaterialen van Schoolsupport uitdeelden. Net als de teachers, kijken we terug op en fijne dag, met zoals altijd weer tijd tekort.

Terug op Recoye School
Een nieuwe week: nieuwe ronde, nieuwe kansen! De weekopening op maandagochtend is altijd indrukwekkend. Alle kinderen bij elkaar, van klein naar groot. De scouts namen hun taken heel serieus waar, met respect voor de vlag en het volkslied. Yvonne en ik hebben vervolgens ondersteund bij de revisionlessen. Volgende week zijn de examens, dus de leerkrachten zijn veel aan het herhalen. We hebben ze laten zien dat je niet enkel opdrachten moet nabespreken. Het gaat niet alleen om het juiste antwoord, maar juist om wat er gevraagd wordt. ‘s Middags even binnen gelopen bij grade 1. Groep 3 van de Duinsprong had een tekening van hun huis gemaakt voor hun Keniaanse leeftijdsgenootjes. We hebben over huizen gepraat, de verschillen tussen Kenia en Nederland waarna ze heerlijk aan het kleuren gingen. Maatjes op afstand! In de bijna laatste lesweek hebben we ook ingezet op RT. Volgende week zijn de examens. We hopen dat we ze nog een extra boost hebben kunnen geven.

Heel bijzonder om tot slot samen te gaan zitten met een leerling van grade 5 die niet kan lezen. Tijdens de les begrijpend lezen kom ze met de klassikale introductie en instructigoed mee. Begrijpend luisteren? geen probleem? Woorden naschrijven? Geen probleem! Maar lezen? Ho maar! Bij het begin begonnen, welke hoe spreek je letters uit, hoe klap je worden. Er is veel herhaling nodig, maar de eerste stap is gezet. Ze WIL leren lezen! Elke dag maar een momentje prikken om te oefenen met het lesboek van de Pp1. Heel bijzonder, maar heel dankbaar!
In de onderbouw hebben onze 2 nieuwe collega’s ingezet op interactief voorlezen. In de bovenbouw hebben we met name geholpen bij de voorbereiding van de examens en extra RT geboden.
Weer een dag vol education for everyone, Verrassend Passend!

Terug op Glorious Junior School
Wat een verrassing om te zien dat alle teachers al aan de slag waren met onze tips uit de workshops. De onderbouwklassen hadden allemaal verliefde harten gemaakt om te automatiseren. Ook hadden ze allemaal geoefend met getallen en zagen we de aangeboden taalspelletjes terug. Wat een leerbaar team! We hadden een programma voor de PP-klassen, Grade 1, 2 en 3. Yvon oefende het automatiseren met de materialen van Met Sprongen Vooruit, Heidi deed samen met de kinderen woordoefeningen, interactief voorlezen en begrijpend lezen. Zo leuk om met de kleuters spelend woorden te leren! De kinderen deden super mee. Een feestje om mee te werken.


‘s Middags namen we onze 2 nieuwe leerkrachten mee naar St Andrews. Ze keken hun ogen uit: wat een grote groepen, wat een drukte! Kinderen zaten zelfs buiten examens te maken, zodat ze meer uit elkaar konden zitten. Examens maken onder een boom: voor hen heel gewoon! In de hogere groepen zaten ze leerlingen dicht opeen gepakt. Als je wilde spieken, was dat een koud kunstje. Terwijl we tijdens de pauze over het speelveld liepen, werden we omringd en achtervolgd door honderden kinderen. We waren dé bezienswaardigheid van de dag. Na de pauze een deel van een science les gevolgd. 116 leerlingen in één klas! Bewondering en respect voor de leerkracht.

Intussen op Recoye School…
Met de teachers hadden we afspraken gemaakt om te ondersteunen bij de herhalingslessen, ter voorbereiding op de examens. Een stukje RT, gericht op de aanpak van vraagstukken: wat lees je, wat moet je doen? Ook nog even met Neema gelezen. In 3 dagen heeft ze toch maar mooi de eerste stappen gezet in het leerproces. De leerkracht hebben we tips meegegeven hoe door te pakken tot eind november en na de vakantie in januari weer op te pakken. Op afstand via Skype blijven we haar volgen tot onze voorjaarsreis.
Danielle en Maaike zijn bezig geweest met de introductie van spelend leren. Bij de PP2 in de klas hebben zij een themahoek ingericht. Spelenderwijs willen zij laten zien hoe je kunt eren en betekenis kan geven aan de leerstof. Zij hebben een kassa, ‘nep’ geld, winkelmandje en groentes meegenomen om de hoek in te richten. De kinderen hebben zelf de prijslijst ingevuld. Klaar om te spelen! Zij hebben dit voorgedaan en al snel kregen de kinderen door wat ze konden doen. Super leuk om te zien! Dit is slechts een begin, de leerkracht heeft handvatten meegekregen om de themahoek uit te bereiden. Verder hebben Daniëlle en Maaike in Grade 1, 2 en 3 laten zien hoe je met verschillende spelletjes je onderwijs kunt versterken. Het is goed om de kinderen zelf te laten ontdekken, in plaats van voorkauwen. Wat mooi om te zien dat er al een circuit is ingezet bij Grade 3. Dit maakte hen enorm blij! Zij hebben de leerkrachten van Grade 1 en 2 laten meekijken in Grade 3 en laten zien hoe zij dit ook kunnen vormgeven in de klas.

‘s Middags hadden we onze afsluitende workshop at Glorious Junior School. Kort teruggeblikt op de afgelopen week, waarna Yvon van start ging met een mission statement. Wat maakt Glorious tot de school wat je graag wil zijn? De teachers kwamen een beetje langzaam op gang. Uiteindelijk kwamen we tot 4 values, waarna ze in een zin opschreven wie zij als leerkracht zijn in een I-statement. Hilariteit toen ze de values die vervolgens uitbeeldden. Daarna gingen we aan de slag met positive behavior. Leuk om het pettengedrag van de Kanjertraining weer uit te spelen. Ook onze social ladder en het gebruik daarvan hebben we aangeboden, die zagen ze wel zitten! Ze vonden het tenslotte prachtig dat wij een afscheidslied voor hen hadden, waarop ze vrolijk meezongen en dansten. Final celebration… en time to say goodbye!

Afsluiting op Recoye School
Onze laatste werkdag, de afsluitende workshop en final celebration op Recoye School.
Danielle en Maaike keken terug op hun lesbezoeken in de onderbouw, waarbij de focus lag
op spelend leren. Geweldig dat één van de teachers zélf het spelcircuit in zijn groep
presenteerde! Daarna werden in 4 rondes de spellen met alle teachers in circuitvorm
gespeeld, zodat ook de bovenbouwleerkrachten kennis maakten met spelend leren. Met
goede afspraken over de inzet van de spelletjes hopen we dat deze nieuwe aanpak wordt
voortgezet. Evalueren en borgen…. Intussen kwam de regen met bakken uit de lucht! Heel
de schoolcompound stond blank. Ook hebben we vooruitgekeken naar de start van het nieuwe schooljaar in januari. Hoe start je je groep op, welke regels maak je samen met je groep, hoe zet je een goed pedagogisch klimaat neer? Niet alleen met de social ladder, maar vooral met tips voor de eerste Gouden Weken, met aandacht voor hernieuwde
kennismaking met de groep. En natuurlijk een nieuw mission statement: wat voor
een groep willen we zijn?
Daarna was het tijd voor een ‘feestje’, de final celebration. Er werd weer vrolijk meegezongen en gedanst met ons afscheidslied. De teachers hadden een
mooi gedicht voor ons gemaakt en om hen nooit meer te vergeten, kregen we
alle 4 een armbandje met Recoye erop. We trakteerden de teachers ook nu weer
op een Education-for-Everyonetaart. Die ging er wel in! Nog een groepsfoto, waarna het tijd was om afscheid te nemen. Altijd een bijzonder momentje…

nieuwsbrief oktober 2023

Bijna is het weer zover…. Op 11 oktober vertrekken we voor onze najaarsreis naar Malindi, Kenia. De materialen liggen klaar, de workshops zijn voorbereid!
Op St Andrews verzorgen we een staffmeeting met senior teachers over het nieuwe curriculum: wat is sterk, wat is zwak, waar liggen kansen en bedreigingen. Ook nemen we ze mee met gedifferentieerde instructie met grote groepen.
Op Redcoye school gaan we verder met omgaan met positief gedrag, automatiseren en het opzetten van remedial teaching. Danieëlle en Maaike, die voor de eerste keer met ons mee reizen, gaan hier nvooral aan de slag rond spelend leren in de onderbouw,.
Op Glorious Junior school gaan we actieve werkvormen verdiepen en maken we een start met positief gedrag.
Een vol, afwisselend programma!

SPONSORING
De afgelopen periode hebben diverse bedrijven ons gesponsord.

Odd Fellows
Odd Fellows Dronten draagt Education for Everyone een warm hart toe en heeft ons wederom gesponsord. Wij zijn hen, en met ons alle scholen die wij begeleiden en coachen, heel dankbaar! Heeft u boeken die u niet meer leest? Odd Fellows verkoopt tweedehands boeken en zou daar erg blij mee zijn.

Sponsoractie Savage Harderwijk
Gisteravond mooie avond gehad bij Savage in Harderwijk. Besloten feest waarbij DJ Dennis vd Geest de muziek verzorgde en met een veiling waarbij een deel van de opbrengst aan Education for Everyone geschonken werd.

Burgerschap
Ons project in Kenia is een mooi voorbeeld van Burgerschap, We leren van en met elkaar, met respect voor elkaars cultuur. Kinderen in Malindi zijn nieuwsgiering naar hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Hoe gaat het er in een Nederlandse school aan toe, wat eten jullie, hoe wonen jullie? Maar ook Nederlandse kinderen leren over Afrika. Ze schrijven elkaar brieven en er worden videofilmpjes gedeeld. Sommige Nederlandse scholen zijn geïnteresseerd in ons project. Wij zouden het leuk vinden om onze missie en visie ook op uw school persoonlijk te komen toelichten. In het kader van burgerschap en oog hebben voor andere culturen zeker een aanrader voor scholen.

Zoekt u nog een goed doel? Ook wij gaan mee met de tijd! Via deze QR-code kunt u direct Education for Everyone financieel steunen. Scannen en doneren, hoe makkelijk kan het zijn! Alle bijdragen komen geheel ten goede aan het onderwijs in Malindi, Kenia! /

In oktober reizen we twee leerkrachten met ons mee: Daniëlle Timmer en Maaike Kamps. Zo kunnen we nog meer van betekenis zijn. Deze reis kunnen we wederom mooie reken- en taal materialen kunnen meenemen. Dank aan Simon van der Sluijs van Uitgeverij Schoolsupport voor het sponsoren van allerlei materialen om tijdens onze workshops en lessen in te zetten om de leerkrachtvaardigheden te optimaliseren, zodat zij hun lessen leren te verdiepen en verrijken met praktisch handelen. Sponsoren bedankt. Ook op zoek naar een goed sponsordoel! Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief September 2023

Eind juli was het weer toetstijd in Kenia. Ook de leerlingen van Recoye School bogen zich over de toetsen van end term 2. De resultaten kwamen stuk voor stuk binnen. Education for Everyone kroop achter de computer om de resultaten te analyseren. Mooi om te zien dat de video-remedial teaching effectief was: de leerlingen die Yvonne extra begeleid had, behaalden hogere scores. Instroomleerlingen vanuit andere scholen vinden langzamerhand hun weg in het onderwijssysteem van Recoye. Samen met het team hebben we hier in het voorjaar in geïnvesteerd. Engels en Mathematics blijft een aandachtspunt, zeker in de bovenbouw.

De 2 weken vakantie die op de toetsweken volgde, gaf het team van Recoye de kans om met elkaar de analyses te bespreken. Mooi dat ze dit als team doen, zodat ze in een breder perspectief naar leerlingen kijken. Ze hebben niet alleen met elkaar de actiepunten besproken, maar ook wat ze van Education for Everyone in oktober nodig hebben om hun leerlingen optimaal in ontwikkeling te krijgen. Uiteraard gaan wij graag met deze vragen aan de slag. Fijn om zo vraag gestuurd te kunnen werken.

Voorbereiding najaarsreis

In oktober reizen 2 leerkrachten met ons mee naar Malindi, Kenia. Leuk dat Maaike Kamps en Daniëlle Timmer ons team komt versterken. De laatste week van hun vakantie hebben we samen met hen het programma doorgenomen. Maaike en Daniëlle staan te popelen om hun plannen en ideeën uit te werken. Zij  zullen zich met name richten op de onderbouw van Recoye School en zijn inmiddels druk bezig om voor de leerkrachten van de onderbouw een workshop spelend leren voor te bereiden. Gedurende de week gaan ze de leerkrachten coachen op spelend leren. Daarnaast gaan ze intensief aan de slag met de leerkrachten van class 1 en 3 om effectief om te gaan met verschillen in de groep.  Maaike en Danielle hebben er net als wij, heel veel zin in! Wij hopen dat zij onze Ubuntu-visie, ik ben omdat jij bent, ook in hun aderen gaan voelen om zo samen met het Recoye team aan de slag te kunnen.

Glorious Junior

Tijdens onze voorjaarsreis hebben we kennisgemaakt met het team van Glorious Junior School in Malindi. Een leergierig team, dat graag aan de slag ging met onze tips vanuit de workshop. Daar waar we de eerste keer vooral op actief leren hebben ingestoken, gaan we nu aan de slag met automatiseren en omgaan met positief gedrag. 13 oktober zijn we weer van harte welkom op Glorious!

Workshop Talea Teachers College

In februari hebben we de opleidingsschool Talea Teachers College bezocht. Hier worden met name leerkrachten voor PP1 En PP2 (onze kleuterklassen) opgeleid. Met de directeur hebben we gespard over onze trainingen en of wij iets kunnen betekenen voor Talea. Tot onze grote vreugde zijn we in oktober uitgenodigd om een workshop voor de studenten te verzorgen. Beginnen bij de basis…. We zullen in onze training vooral insteken op actief leren en coöperatieve werkvormen. Want hoe belangrijk is het om met jonge kinderen spelend en actief aan de slag te gaan!

QR-code

Ook wij gaan mee met onze tijd! Via onderstaande QR-code kunt u vrij makkelijk en direct een financiële bijdrage doen. Alle bijdragen komen geheel ten goede aan het onderwijs in Malindi, Kenia!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht. Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief Februari 2023

Gouden weken

Recoye School hebben voor aanvang van het schooljaar tips gegeven om aan een goede Klassenvergadering te werken. De eerste weken zijn de Gouden Weken, vooral gericht op groepsvorming na een vakantieperiode van bijna 2 maanden. We zijn benieuwd welke tips ze hebben gebruikt, waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Ook zijn we benieuwd of ze de sociale ladder, die we tijdens onze najaarsreis geïntroduceerd hebben, nog inzetten. Speciaal om het pedagogisch klimaat in de klas te versterken nemen we deze reis kanjerpetten mee, om gewenst en ongewenst gedrag uit te spelen en te vergroten. Met dank aan De Kanjertraining, die ons een set petten heeft gedoneerd.

Voorbereidingen

Alle toetsgegevens van het wake-upexamen op Recoye School, een starttoets aan het begin van het schooljaar zijn geanalyseerd. Tijdens onze voorjaarsreis gaan we met de leerkrachten interventies inzetten. Ook ligt er een heel RT (Remedial Teaching) programma klaar. Elke dag zullen we de lessen inleiden met automatiseren, om de leerkrachten mee te nemen in het dagelijks toepassen hiervan. Zowel op rekengebied als taalgebied.  Verliefde harten en tweelingen van Met Sprongen Vooruit zijn weer ingepakt. Ook Afrikaanse praatplaten om de woordenschat in te oefenen gaan in de koffer mee. 

Bij Glorious Junior School gaan we vooral insteken op actief lerenen coöperatieve werkvormen. Samen met hen gaan we de learning piramide leggen om te ontdekken wat de meest effectieve manier van leren is. Ook hen gaan we Nederlandse woorden aan elkaar laten leren. Altijd weer een hilarische opdracht, maar zo ondervinden leerkrachten zelf dat iets uitleggen aan een ander het meest effectief is. Je moet over kennis beschikken om iets uit te kunnen leggen. 

St Andrews

Dit jaar wordt het lastig om op St Andrews gedurende schooldagen door te pakken en lessen te observeren. De Headteacher heeft namelijk geen toestemming om buitenstaanders tijdens lesuren te verwelkomen. Vandaar dat we ons voorgenomen programma, hoe om te gaan met grote groepen en dyslectische kinderen, zullen bespreken met de Headteacher, zodat hij de informatie kan overdragen op zijn team.

Donaties

Op social media hebben we een donatie-actie opgestart. Hiermee hebben we toch naar maar mooi €130,- opgehaald! Met dank aan de donateurs!

16 Februari reizen wij af naar Malindi en kan ons nieuwe avontuur weer beginnen.

We kijken er naar uit om met deze kanjers wederom aan de slag te mogen!

Jaarverslag 2022

Ook dit jaar kijken we terug op een bijzonder jaar! Wat gaat een jaar weer
snel voorbij!

Wij kijken terug op 2 mooie reizen naar Malindi, Kenia en:
• Een zeer geslaagde 5-daagde training in februari;
• Een mooi visie en missietraject op Recoye School.
• Het vaststellen van hun kernwaarden: respect, cooperation, discipline en unity;
• Het uitwerken van de leerlijnen voor rekenen, lezen en taal;
• 2 Waardevolle workshopdagen op Recoye School over een positieve aanpak van
gedrag waarbij straffen en belonen een grote rol speelde;
• Het uitdragen van de Kanjergedachte op Recoye: we vertrouwen elkaar, respecteren
elkaar, niemand is de baas, niemand lacht elkaar uit en niemand doet of blijft zielig;
• Het werken met gedragsladders op alle niveaus, zowel op leerkracht-als op
leerlingniveau;
• Mooie tussen- en eindresultaten;
• Het uitzetten en analyseren van een vragenlijst veiligheid onder leerlingen van class
4-8, wat ons weer nieuwe inzichten bood;
• Een fijne samenwerking met het team van Recoye School;
• Een hernieuwde kennismaking met Mr Tsimba, headteacher, en het team van St
Andrews Junior School;
• Een drukbezochte workshop actief leren op St Andrews; de learning piramide,
coöperatieve werkvormen, en leren van én met elkaar.
• Een heel bijzondere dankdienst waarvoor we door de vrouwelijke leerkrachten
werden uitgenodigd; die kwam binnen…..
• Interessante lesbezoeken op St Andrews met goede feedbackgesprekken;
• Aandachtspunten vanuit het team dan St Andrews om in februari mee aan de slag te
gaan; waaronder 0vervolle klassen; wat nu, hoe ga je daar met actief keren aan de
slag?
• Een zeer geslaagde Benefietborrel, met dank aan restaurant Savage in Harderwijk;
gezellig om onze sponsoren en ander belangstellenden te mogen ontmoeten.
• En… een heel mooie opbrengst, waarvan we Engelse leesboeken hebben kunnen
aanschaffen.

En last but not least…
• Een super samenwerking tussen ons tweeën, wat blijven we elkaar optimaal
aanvullen; allebei vanuit onze eigen kracht!

Nieuwsbrief november 2022

EDUCATION FOR EVERYONE,

Onderwijs voor iedereen

Dromen, delen, doen….

‘Kanjeren in ‘Malindi

Tijdens de workshops en lesbezoeken op Recoye School in Malindi, Kenia, heeft Stichting Education for Everyone veel aandacht besteed aan een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren. Hierbij hebben we o.a. de Kanjertraining als uitgangspunt genomen. Goed voorbeeld doet volgen. Mooi om te zien hoe de leerkrachten de Kanjergedachte uitdragen en wit pettengedrag stimuleren. ‘Kanjeren’, zelfs in Kenia! Voor meer info, kijk op www.kanjertraining.nl

En hoe leuk is dat! Stichting Kanjertraining  heeft het bericht van Education for Everyone over een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren en het uitdragen van de Kanjergedachte in Malindi, Kenia, op hun  website geplaatst!

Social Questionairies

Afgelopen reis hebben we veel ingestoken op een positieve aanpak van gedrag en veiligheid. In Nederland zijn scholen verplicht één keer per jaar een vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden af te nemen bij leerlingen vanaf groep 5. Deze vragenlijst hebben we enigszins bewerkt voor class 4 t/m 8 van Recoye School in Malindi om te bekijken waar Recoye staat als het veiligheid en welbevinden betreft. De vragenlijsten zijn inmiddels ingevuld en geanalyseerd.

Recoye School mag trots zijn op:

 • De meeste kinderen voelen zich veilig op school.
 • De schoolregels worden over het algemeen goed nageleefd.
 • De meeste leerlingen helpen iemand die gediscrimineerd wordt.
 • Kinderen zijn niet bang voor elkaar

Er liggen nog aandachtspunten bij:

 • Met elkaar in gesprek gaan hoe je adequaat met elkaar om kunt gaan.
 • In klas 6 en 7 geven verschillende leerlingen aan dat ze bang zijn voor enkele leerkrachten.
 • Verschillende kinderen geven aan dat ze te maken hebben met bedreigingen.
 • Verschillende kinderen geven aan dat ze gepest worden.

Actiepunten:

 • Structurele inzet van de gedragsladder: vanaf klas 4 standaard bij aanvang van de les de begin- en eindsituatie bepalen.
 • Met de kinderen afspraken maken tegen pesten, vanuit wit pettengedrag.
 • Een vervolgtraining aan de leerkracht m.b.t. een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren.

Opleiding Human Resource Management

Eén van de medewerkers van recoye School stuurt de school op locatie aan. In het voorjaar heeft zij de ereste module Human Resource Management succesvol gevolgd. Ook nu weer draagt Education for Everyone gedeeltelijk bij aan de studiekosten, omdat wij het belangrijk vinden dat de school door een locale medewerkster wordt aangestuurd. Dit past mooi bij ons motto ‘leer het me zelf doen!’. Het meebetalen aan de studiekosten is mede mogelijk door de bijdragen van onze sponsoren en de opbrengst van onze benefietborrel op  16 oktober jl.

Tijdens deze tweede module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Praktijkvoorbeelden of Human Resource Management
 • Elementen van arbeidsrecht en industriële relaties
 • Boekhouden en accountmanagement
 • Een cursus prohect specialisatie

Hoe nu verder op St Andrews….

Tijdens de workshop op St Andrews hebben we de leerkrachten gevraagd waar hun ondersteuningsbehoeften liggen. Er is grote behoefte aan verschillende manieren om les te geven, met name het inzetten van actieve werkvormen. Hier zullen we in februari zeker aandacht aan gaan besteden.

De meeste groepen hebben tussen de 80-100 leerlingen. Er zijn zelfs groepen met meer dan 100 leerlingen. Hulpvraag: Hoe kunnen we effectief omgaan met zoveel leerlingen in de groep? Maar ook: hoe houden we discipline en rust in de groep?

Verder kwam de vraag hoe ze het aanbod af kunnen stemmen op dyslectische leerlingen. Wat hebben deze kinderen nodig aan extra ondersteuning en hoe organiseer je dat?

Resultaten

Intussen hebben we ook de resultaten van de eindtoetsen van Recoye School ontvangen.

Het analyseren is weer begonnen…..

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Workshop reis Kenia Oktober 2022

Wat werden we weer warm onthaald op Recoye School. Na een rondje hoe het met iedereen was, hebben we doorgepakt op het visietraject dat we in maart met het team doorlopen hebben. We waren benieuwd hoe de visie en missie zichtbaar waren in school. Maar ook wat het met de teachers had gedaan. Wat zien zij terug van de kernwaarden, maar vooral wat zien zij niet en wat kunnen zij doen om het wel te zien? Handel naar wat je wél ziet! Vervolgens hebben we de eigen vaardigheden van de leerkrachten onder de loep genomen. Mooi om te zien wie welke competenties heeft, wie je nodig hebt als je ergens mee zit, wie je kunt vertrouwen, wie lef heeft, enz. Maar wat betekent dit nou voor je eigen gedrag? En hoe ga je om met het gedrag van de ander? Wat doet een goede teacher wel, wat niet? Heel bijzonder om op deze wijze de Kanjergedachte uit te dragen. Ook in Kenia. Hoeveel meer bereik je als je uitgaat van positief taalgebruik – en gedrag! ‘If it is to be, it is up to me’

We eindigden de dag met interactief voorlezen. We hadden van de sponsorgelden Engelse prentenboeken voor de onderbouw en voorleesboeken voor de bovenbouw meegenomen. Al voordoend hebben we ze meegenomen hoe je op een interactieve manier de kinderen betrekt bij het voorlezen. Waar denk je dat het boek overgaat als je naar de kaft of titel kijkt, wie zou jij graag willen zijn in het verhaal (en wie juist helemaal niet!), hoe zou het verhaal aflopen…? Zomaar wat vragen waarmee we onze luisteraars probeerde te prikkelen. De teachers konden niet wachten om hier mee aan de slag te gaan met hun klassen. Mede namens het team van Recoye bedanken we de sponsoren voor deze bijdrage. Met deze boeken kunnen wij bijdragen aan een betere taalontwikkeling.

De tweede workshopdag zijn we behoorlijk diep ingegaan op reflecteren op eigen gedrag en het functioneren binnen het team. Alle leerkrachten hadden een I-statement geschreven, gebaseerd op 3 competenties, passend bij hun eigen persoonlijkheid. Heel openhartige statements…Vervolgens hebben we een vertaalslag gemaakt naar hoe je negatief leerlingengedrag op een positieve manier kunt corrigeren, zonder direct te straffen. Vooral onze gedragsladder was een eye-opener: waar sta je op deze ladder, wat kun je doen om omhoog te klimmen? Een mooie tool om kinderen te stimuleren om goed gedrag te tonen! Ook mooi om het team op deze ladder te plaatsen: I had a super day, I am making great choices, I am ready for a challenge…. De dag weer heerlijk dansend en zingend afgesloten.

              

De prenten- en voorleesboeken zijn een groot succes. Van de sponsorgelden hebben we 10 prentenboeken voor de onderbouw en 10 voorleesboeken voor de bovenbouw gekocht. Eén van de teachers bracht de aangeleverde voorleesideeën meteen in de praktijk. Ze had één van de prentenboeken, Monkeys Puzzle, uitgekozen en voorbereid om voor te lezen aan de andere teachers. Op een zeer interactieve manier nam ze ons mee in Monkey’s zoektocht naar zijn moeder, waarbij allerlei doelen voorbij kwamen om mee te zoeken. Voorlezen, vertellen en vragen over dieren, dierengeluiden maken, de luisteraars werden meegezogen in het verhaal. En wat een uitbreiding van de woordenschat-en taalontwikkeling! Deze mooie voorleessessie was een mooi voorbeeld voor andere teachers om mee aan de slag te gaan. Ideeën genoeg!

MODELING, TEACHING THE TEACHER

Maandag moesten we aan de bak. In alle groepen zouden we de Kanjergedachte, een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren, gaan introduceren. Zo leuk, hoe de kinderen in PP1 en PP2 reageerden. Ze zaten helemaal in het verhaal. Ook de kinderen van klas 1-2-3 hadden snel door wat goed en minder goed gedrag was, hoe je elkaar kunt helpen. In de bovenbouwgroepen hadden we het verhaal enigszins aangepast. Een verhaal dat meer aansloot bij wat er speelt in school. Bijzonder hoe enkele situaties werden uitgespeeld! Aansluitend introduceerden we 5 schoolregels: we vertrouwen elkaar – we helpen elkaar – niemand is de baas – we lachen elkaar niet uit – we zijn niet bang.

Ook hebben we in alle klassen de gedragsladder uitgelegd. In PP1 en PP2 hebben we ons beperkt tot 2 smileys, de anderen groepen kregen een ladder met 6 smileys. Ook nu weer situaties uitgespeeld, zodat de werkwijze ging leven. Een super ochtendje ‘kanjeren’.. Verhalen verteld, situaties uitgespeeld, klassenafspraken gemaakt! Wat een betrokkenheid, wat een kanjers! Kanjers van leerlingen én leerkrachten! Heerlijk weer even ‘juf’ gespeeld!

‘s Middags een poging gewaagd om voor te lezen bij PP1. Ligt iedereen te slapen… de oudsten hadden wel zin een verhaaltje, de rest ‘snurkte’ lekker door. Intussen liet de teacher zien dat ze de prentenboeken die wij hadden meegenomen opgezocht op YouTube. Zo bood ze het boek wederom aan, op een heel andere manier! Zo goed voor de taalontwikkeling van de allerhoogste kinderen! Ook bezig geweest met RT-activiteiten: meedenken over een leerling of een leerling rijp is voor class 1 of niet?

LESOBSERVATIES

Vandaag met ons neus in de boter gevallen! Breien en naaien met de hele klas. Wat een jeugdsentiment! Zelfs de meesters geven brei- en naailes, maakt niet uit! ‘Those were the days….’ Breien en naaien is onderdeel van home science en maakt deel uit van het praktijkexamen. Heerlijk om kinderen met een dun houtje te zien breien en hun eigen zakdoek te naaien. 

Wat waren we trots om te zien hoe de gedragsladder al meteen gebruikt werd: elke klas had er één opgehangen. De wasknijpers gingen up en down, goede reflecties op het getoonde gedrag van de leerlingen. Een mooie tool om het gedrag positief te beïnvloeden.

Klas 3 had een leesles over voetbal. Ze wisten er van alles over te vertellen. Ook leuk om te zien dat de teacher aan de hand van de illustratie het verhaal liet voorspellen. Als verwerking moesten ze zinnen maken met de moeilijk, nieuwe woorden. Schrijft een slimmerik ‘Heidi and Yvon play football’ op. 2 Vliegen in één klap! Tja, en moet je aan de bak, voetballen met klas 3 op het veldje! Een ware uitputtingsslag!

Heerlijk om zo samen met de leerkrachten en leerlingen te werken: Met elkaar kijken naar positief gedrag en de gedragsladder, beetje voorlezen, potje voetbal gespeeld…. Iedereen stond vandaag in zijn LEERkracht. Wat een mooi vak!

HERNIEUWDE KENNISMAKING MET HET TEAM VAN ST ANDREWS SCHOOl

Wat een energie op St. Andrews! 41 teachers, een behoorlijke uitdaging om iedereen actief betrokken te houden. Wie wil je zijn als een teacher, hoe zet je energizers in, hoe kun je de Learning Piramid inzetten om elkaar Nederlandse woorden te leren…. Het mooie is dat ze zelf ontdekten hoe ze leerden van elkaar. Geit, Schaap, Lieveheersbeestje, Hangbuikzwijntje….Na 5 minuten kenden ze bijna alle woorden. Met natuurlijk een stroopwafel voor nieuwe energie!

Tussen de middag werden we door de vrouwelijke teachers uitgenodigd voor een gebedsviering. Tranen over onze wangen bij het prachtige tweestemmig gezang van de dames, terwijl op de achtergrond de Imam de islamitische gelovigen opriep voor gebed. Die kwam binnen… Kippenvelmomentje! Lezen uit de bijbel, bidden… zo bijzonder dat we daar bij mochten zijn!

‘s Middags klassen bezocht: aan ruimte geen gebrek! Lekker buiten onder de boom, met z’n honderden op de grond, of dicht tegen elkaar op een bankje! Education for more than Everyone!

DE VOLGENDE STAP
Zo trots om te zien dat de tools die wij de teachers hebben aangereikt, ook écht worden gebruikt! Met de verliefde harten van Julie Menne besteden leerkrachten veel aandacht aan automatiseren in de kleuterklassen en klas 1-2; hun resultaten schieten omhoog! Ook het werken met verlengde instructie voor de zwakkere leerlingen zien we steeds meer terug. Voor – en nazeggen blijft een dingetje in de onderbouw, maar we zien steeds meer coöperatieve werkvorm en samenwerken terug.

De inzet van laptops neemt toe. Een catechese les werd gestart met een video, waarna de kinderen met elkaar discussieerden over de video. Audio-visie, discussion, demonstration, teaching eachother… enkele leerkrachten zitten behoorlijk hoog in de Learning Piramid. Ook zwakke leerlingen worden hier op een natuurlijke manier in meegenomen. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zorgt ervoor dat iedereen de goede antwoorden kan geven. Dat is zorgen voor elkaar, respectvol met elkaar omgaan. Mooie voorbeelden gezien!

INTUSSEN OP ST ANDREWS SCHHOL

Intussen op St Andrews School…lesbezoeken! ‘t Had even wat voeten in aarde om een strakke organisatie neer te zetten. Alle leerkrachten die we zouden gaan bezoeken kwamen om 8.45u bij elkaar voor een korte briefing. Het was de bedoeling dat we bij elk lesbezoek vergezeld zouden worden door een parallel-collega, maar dat zat er jammer genoeg niet in. Tja, dat is Kenia, even schakelen. Dan maar alleen op pad, benieuwd naar de lessen. Wat zien we terug van de learning piramide? Wat zien we terug dan het instructiemodel? Hoe houd je zo veel leerlingen in je klas betrokken en actief? Met behulp van ons Wheel of Development gaven we op een positieve manier feedback op de les. Niet alleen op wat de teacher vindt dat goed ging, maar ook waar nog kansen liggen. En dan midden in je lesbezoeken, landt er een vliegtuig naast het lokaal! Niets speciaals als je school aan de landingsbaan van het vliegveld ligt! De 136 kinderen van class 2 werkten gewoon door!

Mooie lessen gezien. Lange rijen in no time veranderd in groepen van 10 kinderen om samen te werken. Ontdekkend leren, zelfs met zoveel kinderen in één klas! Het zou mooi geweest zijn als parallelcollega’s hierbij betrokken waren, dat bewaren we voor de volgende lesbezoeken. Het is ons gelukt 10 klassen te bezoeken. Leren van elkaar, elkaar feedback geven… de eerste stap op St Andrews is gezet!

CELEBRATING EDUCATION

En weer terug naar Recoye school voor Celebrating Education: terugblikken, dansen, zingen…. the finishing touch van een mooie werkweek! 

Teamtraining Recoye maart 2022

NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE – NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE
EDUCATION FOR EVERYONE,
Onderwijs voor iedereen
Dromen, delen, doen….

Een 5-daagse teamtraining op locatie! Een nieuwe uitdaging voor Education for Everyone! 2 Maart zijn we wederom afgereisd naar Malindi, Kenia. Deze reis ligt onze focus op het team van Recoye School.

De kinderen hebben vakantie, waardoor het team ruimte heeft om zich te professionaliseren. We zijn eerst aan de slag gegaan met een visietraject. De visie en missie van de school staan in mooie letters op de muur: to provide learners centered educational programs that challenge all learners to perform. Wij waren benieuwd wat we daar van terug zagen in school en bevroegen het team hierop. Om lekker even creatief bezig te zijn, ging het team in groepjes aan de slag om een collage te maken: wat voor een leerkracht wil je zijn, waar ben je trots op, maar vooral: verbind jouw persoon aan de visie van Recoye.

Na de presentaties op een interactieve manier met de theorie over visie aan de slag gegaan. We hadden studiemapjes gemaakt, waarin o.a. het belang van een goede visie was verwoord. Aansluitend hadden we een coöperatieve werkvorm bedacht om de kernwaarden met elkaar te bedenken. We daagden hen uit om een foto uit te beelden van de kernwaarden: Respect, Coöperation, Discipline en Unity zichzelf te maken, passend bij de visie en kernwaarden van Recoye.

Kernwaarden van Recoye School: Respect, Coperation, Discipline en Unity

‘s Middags kregen alle leerkrachten de opdracht om een lesonderdeel uit een bestaande methode uit te werken, met inzet van eerder aangeboden materialen uit onze workshops. In een rollenspel speelden ze de les uit. Aansluitend gaven ze elkaar feedback en tips met ons Wheel of Development.

De 2e trainingsdag zijn we dieper ingegaan op de visie. Hierbij is van belang om steeds de verbinding te zoeken met de driehoek visie-missie motto, waarbij zowel het geven als het ontvangen van feedback een grote rol speelt. Er is passie en betrokkenheid nodig om tot kwaliteiten komen. ‘It is not what you do, but how you do it’. Aan de hand van what-, why- where- when en how- kaartjes gingen de leerkrachten het gesprek met elkaar aan. Doen ze wat ze met hun visie beloven, wat merken de kinderen daarvan, wat betekent dat voor hun lesaanbod?

Om visie en kernwaarden uit te stralen is het van belang dat je je eigen kwaliteiten kent én die van een ander. Het kwaliteitenspel bracht mooi inzichten: hoe zie jij jezelf, hoe ziet de ander zichzelf.

Tot slot zijn we samen gaan kijken wat de sterke en zwakke kanten van de school zijn, waar kansen en bedreigen liggen, om zo uiteindelijk tot een SWOT-analyse te komen die het team kan helpen om zwaktes en bedreigingen aan te vliegen vanuit de sterktes en kansen.

Intussen in de kleuterklas….
Samen met de leerkracht kijken of enkele kinderen waarover ze twijfelen rijp zijn voor klas 1 en aan de leervoorwaarden voldoen. Hoe was hun getalbegrip, letterkennis en kenden ze de vormen en kleuren. Fijn dat Yvon daarin de leerkracht in kon adviseren!


En. …Intussen op St Andrews…..
In november hadden we St Andrews Primary School van onze oude bekende, Nicodemus Tsimba, bezocht en een coachingstraject opgestart omtrent collegiale consultatie met een 8-tal teachers en hoe ze elkaar op een opbouwende manier hierop feedback kunnen geven. We stonden verbaasd te horen dat collegiale consultatie zich heeft uitgebreid naar 38 teachers. Elke teacher moest een ander observeren en aan de hand van een formulier scoren. Aansluitend gingen ze met elkaar met ons instrument’ ‘ Wheel of development’ in gesprek. Hoe mooi is het dat een goede headteacher onze olievlek in deze heeft verspreid onder zijn team. Hij durft het aan om volgend schooljaar samen met ons in te steken op adaptief onderwijs, ons motto: education for everyone op elk niveau!

Grensoverschrijdende donatie
We hebben gemerkt wat goedheid met de mens doet. Twee Amerikanen die geheel belangeloos naar ons verhaal luisterden en ons dan zomaar uit het niets $100 doneerden. Deze gaan we besteden aan mooie boeken die we dan weer kunnen gebruiken met onze coaching in Malindi. Trots op ons werk en trots op de mensen die ons werk steunen.

De derde trainingsdag hebben we met elkaar de uitkomsten van de SWOT-analyse besproken. Welke sterke kanten springen eruit? Waar kun je die inzetten? Waar heb je invloed op? Allemaal mooie vragen die voorbij kwamen. Om de sterke punten te borgen, hebben we samen afspraken vastgelegd in kwaliteitskaarten voor effectieve instructie, rekenen en lezen. Het leverde heel wat discussie op. Hierbij hebben we de leerkrachten in hun kracht gezet vanuit hun kernkwaliteiten.

Het kwaliteitenspel hebben we aansluitend ingezet om bewust te worden van valkuilen. Ook dat is goed om van elkaar te weten, zodat er meer begrip ontstaat en je er samen voor kunt waken om niet in je valkuil te vallen. Mooi hoe we steeds weer linken kunnen leggen naar de visie en kernwaarden van de school! Als tussendoortje koos iedereen een kaartje uit de babbelbox. Welke foto past het best bij jou? Staande in een cirkel legden ze elkaar uit waarom ze juist voor díe foto hadden gekozen.

Als laatste stond het werken met leerlijnen centraal. Leerkrachten hebben met elkaar besproken welke doelen per leerjaar aan bod moeten komen. Deze doelen hebben ze vervolgens gekoppeld aan hun curriculum en planning. Een hele klus! Ook nu weer stond ‘s middags rollenspel op het programma. De tips en adviezen worden goed verwerkt, dat geven ze ook terug aan elkaar, waardoor er steeds meer een doorgaande lijn in school ontstaat. Het voelt zo goed om daar onderdeel van uit te mogen maken!

De volgende dag tijdens de dagelijks terugblik gaven leerkrachten terug dat ze zagen dat tips tijdens de voorbeeldlessen steeds meer zichtbaar werden en dat ze geïnspireerd waren geraakt door het aanbod van onze leerlijnen: een duidelijk en helder overzicht. Na de eerste inventarisatie die we de dag eerder hadden opgehaald, lieten we de kwaliteitskaarten met elkaar bespreken. De discussie kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk gingen de kwaliteitskaarten meer leven: zijn dit de afspraken die we samen hebben gemaakt? Wat wil je nog toevoegen

Vervolgens was het tijd om aan de slag te gaan met de resultaten van de eindtoetsen: waren deze naar verwachting, waren er bijzonderheden? Vooraf speelden we het examen na om het verschil te bespreken als je een toets voor ze voorleest of als zij het zelfstandig moeten doen.

Zoals we in eerdere workshops al gedaan hadden, gingen de leerkrachten daarna in 3 groepen uiteen: PP1 en PP2, class 1-2-3 en class 4-5-6. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar verdeelden ze de kinderen in instructieniveaus en zochten ze naar een passend aanbod vanuit de leerlijnen en hun curriculum. Hoe mooi dat ze gaandeweg op het idee kwamen om voor de upper en lower classes een taalklas te maken in de middag. Dat is vanuit je sterkte (een inventief, lerend team) een bedreiging (kinderen spreken slecht of geen Engels) proberen op te lossen.

Voor het middaggedeelte stonden de voorbeeldlessen weer op het programma. Mooi om te zien hoe snel de 2 nieuwe leerkrachten effectieve instructie hadden opgepakt. Trots op!

De laatste trainingsdag!
Wat hebben we veel gedaan, wat is er veel geleerd. Voor de laatste keer bereidden de leerkrachten in groepjes een korte lesactiviteit voor: automatiseren en flitsen. Hierbij mochten ze gebruik maken van alle materialen die we ze de vorige workshop hadden aangeboden.

Daarna was het tijd om te evalueren. Wederom in groepjes bereidden de leerkracht een presentatie voor. Hoe mooi hoe alle groepjes de visie, kernwaarden en kwaliteiten, resultaten en leerlingen lieten terugkomen. Er werd gedanst, gelachen, gezongen… wat een passie en betrokkenheid. Waardering voor elkaar, waardering voor ons!

En dan tijd voor een feestelijke afsluiting: deze keer hadden we voor iedereen een certificaat gemaakt. Bij de uitreiking kregen de teachers allemaal een mooi persoonlijk compliment. De kers op de taart was een echte taart, met Education for Everyone on top! Van ons, voor een fantastisch team! Onze final celebration, met een lach en een traan

Vol trots kijken wij terug op een intensieve, maar succesvolle vijfdaagse teamtraining.
Passie, betrokkenheid, saamhorigheid waren de kernwoorden van deze week!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Jaarverslag 2021

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onze onderwijskundige en duurzame doelen. Dit hebben we uitgewerkt voor een periode van 4 jaar. Deze doelen hebben we vertaald naar een 7-tal workshops. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten. Stichting Education for Everyone heeft de ANBI-status, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!

U kunt ons volgen op www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

Onze activiteiten in 2021
• Vergaderingen.
Omdat wij zelf vanwege COVID-19 niet fysiek naar Kenia mochten afreizen, hebben we veel skype-overleg gehad met ons contactpersoon in Malindi. Na elke toetsperiode hebben we samen de adviezen en mogelijke interventies doorgesproken. Eén van die interventies bestond uit 2 workshops Jolly Phonics, om de woorden en letters goed aan te bieden. Het hele team nam hieraan deel. Ook hebben we de ontwikkeling en vorderingen van veel individuele leerlingen nauwgezet gevolgd en samen goed doorgesproken.

• Coaching op afstand
Scholen in Kenia gingen na een lange lockdown weer open op 6 januari 2021. Eind december hebben we vraaggestuurd het team van Recoye school Malindi in 2 sessies via Skype voorbereid op de heropening. Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat , wat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben het team geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt.

23 September hebben we wederom in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Ook met Mr Ekirapa hebben we veelvuldig (met name whatsapp)contact gehad. Hoe leuk om te zien hoe hij active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school. Spelen met letter- en woordkaartjes, de kinderen actief betrekken bij het leerproces. Zo leeft ons gedachtegoed dook daar door. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

• Toetsanalyses
Ook in 2021 hebben we alle toetsresultaten van de verschillende toetsweken geanalyseerd. Zo hebben we inmiddels een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen in beeld. De toetsoverzichten zijn doorgesproken met ons contactpersoon op Recoye School, waarna zij onze adviezen met het team heeft gedeeld en doorgesproken. Ons advies was om vooral in te steken op de Engelse taal, woord- en getalbegrip en herhaling van eerder aangeboden doelen.

• Benefietdiner Stichting Mtangani
Bij het Benefietdiner van Stichting Mtangani in september 2021 konden wij helaas niet aanwezig zijn. We hadden we een digitale presentatie voorbereid, die ons contactpersoon van Recoye namens Education for Everyone onder de aandacht van de aanwezigen heeft gebracht.

• Workshops
Eind oktober konden we weer, na een periode van bijna 2 jaar, afreizen naar Malindi in Kenia. Voor Recoye School hadden we een mooie programma gemaakt voor de workshops op vrijdag en zaterdag. Voor de onderbouw hebben we allerlei coöperatieve reken- en leesopdrachten voorbereid. We danken Julie Menne van Met Sprongen Vooruit en Heutink voor de sponsoring van rekenspelletjes en klikklakboekjes, zodat we de teachers tools konden aanreiken om écht inhoudelijk en op een speelse manier aan de slag te kunnen gaan. Met de bovenbouw zijn we ingegaan op leesstrategieën om het begrijpend lezen naar een hoger level te tillen en hoe om te gaan met dyslectische leerlingen.

• Co-teaching
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!
Ook de andere dagen zijn we samen opgetrokken: voordoen, nadoen, wat ga je nu anders doen, enz? Ook hebben we een aantal leerlingen door getoetst om hun beginniveau vast te stellen, zodat de leerkrachten daar bij hun aanbod specifiek op in kunnen steken.

• Feedbackgesprekken
Op verzoek van Nocodemius Tsimba, een oude bekende die we nog van Teachers4Teachers kennen, hebben we kennis gemaakt met zijn team. Mr Tsimba is overgeplaatst naar Malindi waar hij nu headteacher is van St Andrews in Malindi. Een school van 2400 leerlingen. St Andrews heeft 46 klassen, en 39 teachers, dus een behoorlijke uitdaging!. Na een eerste introductie koos Tsimba een groep van 19 teachers uit, om hen wat meer te informeren over ons programma van Education for Everyone. 3 November zijn we aan de slag gegaan met het coachen van collegiale consultatie.
Mr Tsimba had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken. Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven. Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek, goed naar elkaar luisteren en doorvragen, is een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden. Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.


Mooi hoe we de verdieping in konden gaan, zowel op Recoye School als op St Andrews. Met dank aan al diegenen die ons financieel hebben gesteund. Hierdoor hebben wij onze bibliotheek Engelse boekjes kunnen uitbreiden. Een speciaal woord van dank aan Julie Menne, voor de sponsoring rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit; Heutink, voor de sponsoring van de klikklakboekjes om Engelse woordjes te automatiseren en CM Geelhoed Holding, die deze keer onze reis voor een groot deel heeft gesponsord.

De toetsen in november lieten al een lichte stijging van de resultaten zien. Een mooie waardering van de inzet van alle leerkrachten!

Mooi om te zien hoe we weer stap voor stap onze droom waar mogen maken.
Education for Everyone, verrassend passend! Met Sprongen Vooruit Heutink

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Heidi Smits en Yvon Geelhoed

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres