Jaarverslag 2022

Ook dit jaar kijken we terug op een bijzonder jaar! Wat gaat een jaar weer
snel voorbij!

Wij kijken terug op 2 mooie reizen naar Malindi, Kenia en:
• Een zeer geslaagde 5-daagde training in februari;
• Een mooi visie en missietraject op Recoye School.
• Het vaststellen van hun kernwaarden: respect, cooperation, discipline en unity;
• Het uitwerken van de leerlijnen voor rekenen, lezen en taal;
• 2 Waardevolle workshopdagen op Recoye School over een positieve aanpak van
gedrag waarbij straffen en belonen een grote rol speelde;
• Het uitdragen van de Kanjergedachte op Recoye: we vertrouwen elkaar, respecteren
elkaar, niemand is de baas, niemand lacht elkaar uit en niemand doet of blijft zielig;
• Het werken met gedragsladders op alle niveaus, zowel op leerkracht-als op
leerlingniveau;
• Mooie tussen- en eindresultaten;
• Het uitzetten en analyseren van een vragenlijst veiligheid onder leerlingen van class
4-8, wat ons weer nieuwe inzichten bood;
• Een fijne samenwerking met het team van Recoye School;
• Een hernieuwde kennismaking met Mr Tsimba, headteacher, en het team van St
Andrews Junior School;
• Een drukbezochte workshop actief leren op St Andrews; de learning piramide,
coöperatieve werkvormen, en leren van én met elkaar.
• Een heel bijzondere dankdienst waarvoor we door de vrouwelijke leerkrachten
werden uitgenodigd; die kwam binnen…..
• Interessante lesbezoeken op St Andrews met goede feedbackgesprekken;
• Aandachtspunten vanuit het team dan St Andrews om in februari mee aan de slag te
gaan; waaronder 0vervolle klassen; wat nu, hoe ga je daar met actief keren aan de
slag?
• Een zeer geslaagde Benefietborrel, met dank aan restaurant Savage in Harderwijk;
gezellig om onze sponsoren en ander belangstellenden te mogen ontmoeten.
• En… een heel mooie opbrengst, waarvan we Engelse leesboeken hebben kunnen
aanschaffen.

En last but not least…
• Een super samenwerking tussen ons tweeën, wat blijven we elkaar optimaal
aanvullen; allebei vanuit onze eigen kracht!