Nieuwsbrief September 2023

Eind juli was het weer toetstijd in Kenia. Ook de leerlingen van Recoye School bogen zich over de toetsen van end term 2. De resultaten kwamen stuk voor stuk binnen. Education for Everyone kroop achter de computer om de resultaten te analyseren. Mooi om te zien dat de video-remedial teaching effectief was: de leerlingen die Yvonne extra begeleid had, behaalden hogere scores. Instroomleerlingen vanuit andere scholen vinden langzamerhand hun weg in het onderwijssysteem van Recoye. Samen met het team hebben we hier in het voorjaar in geïnvesteerd. Engels en Mathematics blijft een aandachtspunt, zeker in de bovenbouw.

De 2 weken vakantie die op de toetsweken volgde, gaf het team van Recoye de kans om met elkaar de analyses te bespreken. Mooi dat ze dit als team doen, zodat ze in een breder perspectief naar leerlingen kijken. Ze hebben niet alleen met elkaar de actiepunten besproken, maar ook wat ze van Education for Everyone in oktober nodig hebben om hun leerlingen optimaal in ontwikkeling te krijgen. Uiteraard gaan wij graag met deze vragen aan de slag. Fijn om zo vraag gestuurd te kunnen werken.

Voorbereiding najaarsreis

In oktober reizen 2 leerkrachten met ons mee naar Malindi, Kenia. Leuk dat Maaike Kamps en Daniëlle Timmer ons team komt versterken. De laatste week van hun vakantie hebben we samen met hen het programma doorgenomen. Maaike en Daniëlle staan te popelen om hun plannen en ideeën uit te werken. Zij  zullen zich met name richten op de onderbouw van Recoye School en zijn inmiddels druk bezig om voor de leerkrachten van de onderbouw een workshop spelend leren voor te bereiden. Gedurende de week gaan ze de leerkrachten coachen op spelend leren. Daarnaast gaan ze intensief aan de slag met de leerkrachten van class 1 en 3 om effectief om te gaan met verschillen in de groep.  Maaike en Danielle hebben er net als wij, heel veel zin in! Wij hopen dat zij onze Ubuntu-visie, ik ben omdat jij bent, ook in hun aderen gaan voelen om zo samen met het Recoye team aan de slag te kunnen.

Glorious Junior

Tijdens onze voorjaarsreis hebben we kennisgemaakt met het team van Glorious Junior School in Malindi. Een leergierig team, dat graag aan de slag ging met onze tips vanuit de workshop. Daar waar we de eerste keer vooral op actief leren hebben ingestoken, gaan we nu aan de slag met automatiseren en omgaan met positief gedrag. 13 oktober zijn we weer van harte welkom op Glorious!

Workshop Talea Teachers College

In februari hebben we de opleidingsschool Talea Teachers College bezocht. Hier worden met name leerkrachten voor PP1 En PP2 (onze kleuterklassen) opgeleid. Met de directeur hebben we gespard over onze trainingen en of wij iets kunnen betekenen voor Talea. Tot onze grote vreugde zijn we in oktober uitgenodigd om een workshop voor de studenten te verzorgen. Beginnen bij de basis…. We zullen in onze training vooral insteken op actief leren en coöperatieve werkvormen. Want hoe belangrijk is het om met jonge kinderen spelend en actief aan de slag te gaan!

QR-code

Ook wij gaan mee met onze tijd! Via onderstaande QR-code kunt u vrij makkelijk en direct een financiële bijdrage doen. Alle bijdragen komen geheel ten goede aan het onderwijs in Malindi, Kenia!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht. Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres