nieuwsbrief oktober 2023

Bijna is het weer zover…. Op 11 oktober vertrekken we voor onze najaarsreis naar Malindi, Kenia. De materialen liggen klaar, de workshops zijn voorbereid!
Op St Andrews verzorgen we een staffmeeting met senior teachers over het nieuwe curriculum: wat is sterk, wat is zwak, waar liggen kansen en bedreigingen. Ook nemen we ze mee met gedifferentieerde instructie met grote groepen.
Op Redcoye school gaan we verder met omgaan met positief gedrag, automatiseren en het opzetten van remedial teaching. Danieëlle en Maaike, die voor de eerste keer met ons mee reizen, gaan hier nvooral aan de slag rond spelend leren in de onderbouw,.
Op Glorious Junior school gaan we actieve werkvormen verdiepen en maken we een start met positief gedrag.
Een vol, afwisselend programma!

SPONSORING
De afgelopen periode hebben diverse bedrijven ons gesponsord.

Odd Fellows
Odd Fellows Dronten draagt Education for Everyone een warm hart toe en heeft ons wederom gesponsord. Wij zijn hen, en met ons alle scholen die wij begeleiden en coachen, heel dankbaar! Heeft u boeken die u niet meer leest? Odd Fellows verkoopt tweedehands boeken en zou daar erg blij mee zijn.

Sponsoractie Savage Harderwijk
Gisteravond mooie avond gehad bij Savage in Harderwijk. Besloten feest waarbij DJ Dennis vd Geest de muziek verzorgde en met een veiling waarbij een deel van de opbrengst aan Education for Everyone geschonken werd.

Burgerschap
Ons project in Kenia is een mooi voorbeeld van Burgerschap, We leren van en met elkaar, met respect voor elkaars cultuur. Kinderen in Malindi zijn nieuwsgiering naar hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Hoe gaat het er in een Nederlandse school aan toe, wat eten jullie, hoe wonen jullie? Maar ook Nederlandse kinderen leren over Afrika. Ze schrijven elkaar brieven en er worden videofilmpjes gedeeld. Sommige Nederlandse scholen zijn geïnteresseerd in ons project. Wij zouden het leuk vinden om onze missie en visie ook op uw school persoonlijk te komen toelichten. In het kader van burgerschap en oog hebben voor andere culturen zeker een aanrader voor scholen.

Zoekt u nog een goed doel? Ook wij gaan mee met de tijd! Via deze QR-code kunt u direct Education for Everyone financieel steunen. Scannen en doneren, hoe makkelijk kan het zijn! Alle bijdragen komen geheel ten goede aan het onderwijs in Malindi, Kenia! /

In oktober reizen we twee leerkrachten met ons mee: Daniëlle Timmer en Maaike Kamps. Zo kunnen we nog meer van betekenis zijn. Deze reis kunnen we wederom mooie reken- en taal materialen kunnen meenemen. Dank aan Simon van der Sluijs van Uitgeverij Schoolsupport voor het sponsoren van allerlei materialen om tijdens onze workshops en lessen in te zetten om de leerkrachtvaardigheden te optimaliseren, zodat zij hun lessen leren te verdiepen en verrijken met praktisch handelen. Sponsoren bedankt. Ook op zoek naar een goed sponsordoel! Neem dan contact met ons op.