Nieuwsbrief november 2022

EDUCATION FOR EVERYONE,

Onderwijs voor iedereen

Dromen, delen, doen….

‘Kanjeren in ‘Malindi

Tijdens de workshops en lesbezoeken op Recoye School in Malindi, Kenia, heeft Stichting Education for Everyone veel aandacht besteed aan een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren. Hierbij hebben we o.a. de Kanjertraining als uitgangspunt genomen. Goed voorbeeld doet volgen. Mooi om te zien hoe de leerkrachten de Kanjergedachte uitdragen en wit pettengedrag stimuleren. ‘Kanjeren’, zelfs in Kenia! Voor meer info, kijk op www.kanjertraining.nl

En hoe leuk is dat! Stichting Kanjertraining  heeft het bericht van Education for Everyone over een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren en het uitdragen van de Kanjergedachte in Malindi, Kenia, op hun  website geplaatst!

Social Questionairies

Afgelopen reis hebben we veel ingestoken op een positieve aanpak van gedrag en veiligheid. In Nederland zijn scholen verplicht één keer per jaar een vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden af te nemen bij leerlingen vanaf groep 5. Deze vragenlijst hebben we enigszins bewerkt voor class 4 t/m 8 van Recoye School in Malindi om te bekijken waar Recoye staat als het veiligheid en welbevinden betreft. De vragenlijsten zijn inmiddels ingevuld en geanalyseerd.

Recoye School mag trots zijn op:

 • De meeste kinderen voelen zich veilig op school.
 • De schoolregels worden over het algemeen goed nageleefd.
 • De meeste leerlingen helpen iemand die gediscrimineerd wordt.
 • Kinderen zijn niet bang voor elkaar

Er liggen nog aandachtspunten bij:

 • Met elkaar in gesprek gaan hoe je adequaat met elkaar om kunt gaan.
 • In klas 6 en 7 geven verschillende leerlingen aan dat ze bang zijn voor enkele leerkrachten.
 • Verschillende kinderen geven aan dat ze te maken hebben met bedreigingen.
 • Verschillende kinderen geven aan dat ze gepest worden.

Actiepunten:

 • Structurele inzet van de gedragsladder: vanaf klas 4 standaard bij aanvang van de les de begin- en eindsituatie bepalen.
 • Met de kinderen afspraken maken tegen pesten, vanuit wit pettengedrag.
 • Een vervolgtraining aan de leerkracht m.b.t. een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren.

Opleiding Human Resource Management

Eén van de medewerkers van recoye School stuurt de school op locatie aan. In het voorjaar heeft zij de ereste module Human Resource Management succesvol gevolgd. Ook nu weer draagt Education for Everyone gedeeltelijk bij aan de studiekosten, omdat wij het belangrijk vinden dat de school door een locale medewerkster wordt aangestuurd. Dit past mooi bij ons motto ‘leer het me zelf doen!’. Het meebetalen aan de studiekosten is mede mogelijk door de bijdragen van onze sponsoren en de opbrengst van onze benefietborrel op  16 oktober jl.

Tijdens deze tweede module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Praktijkvoorbeelden of Human Resource Management
 • Elementen van arbeidsrecht en industriële relaties
 • Boekhouden en accountmanagement
 • Een cursus prohect specialisatie

Hoe nu verder op St Andrews….

Tijdens de workshop op St Andrews hebben we de leerkrachten gevraagd waar hun ondersteuningsbehoeften liggen. Er is grote behoefte aan verschillende manieren om les te geven, met name het inzetten van actieve werkvormen. Hier zullen we in februari zeker aandacht aan gaan besteden.

De meeste groepen hebben tussen de 80-100 leerlingen. Er zijn zelfs groepen met meer dan 100 leerlingen. Hulpvraag: Hoe kunnen we effectief omgaan met zoveel leerlingen in de groep? Maar ook: hoe houden we discipline en rust in de groep?

Verder kwam de vraag hoe ze het aanbod af kunnen stemmen op dyslectische leerlingen. Wat hebben deze kinderen nodig aan extra ondersteuning en hoe organiseer je dat?

Resultaten

Intussen hebben we ook de resultaten van de eindtoetsen van Recoye School ontvangen.

Het analyseren is weer begonnen…..

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres