Oktober reis 2023 met twee leerkrachten uit Nederland mee

Met een mooi programma in een volgepakt koffer zijn we 11 oktober vertrokken naar Malindi, Kenia. Pedagogisch handelen: hoe stimuleer je positief gedrag? Automatiseren, hoe doe je dat effectief? Het nieuwe curriculum: waar liggen kansen, waar bedreigingen? En tekstbegrip: hoe pas ik strategieën toe, hoe kan een stappenplan hier helpend bij zijn? Deze keer reizen 2 leerkrachten met ons mee, Danielle Timmer en Maaike Kamps, die met het team van Recoye School met spelend leren in de onderbouw aan de slag gaan. Een nieuwe parel om toe te voegen aan ons aanbod.

St Andrews Junior School
Een dubbel programma vandaag. Op St Andrews vielen we binnen bij de weekafsluiting.
2600 kinderen werden toegesproken, de vlag werd gehesen en het volkslied gezongen. Erg belerend, vooral goed gedragen en hard werken voor het examen. Ondanks de geluidsversterker hard praten, bijna schreeuwen. Mooi hoe Mr Tsimba, de headteacher, hierna op een rustige toon afsloot, ook met een duidelijke boodschap. Goed voorbeeld doet volgen…hierna startte Mr Tsimba met een staffmeeting waarbij de subcounty officer het team toesprak. En wij maar wachten, wachten, wachten…. Echt op z’n Keniaans! Na bijna een uur droeg Mr Tsimba het stokje aan ons over. Eerst maar even een energizer. Tot onze grote verrassing ging de grootste groep er daarna weer vandoor, teabreak! Ons programma werd korter en korter… Uiteindelijk het hele programma verplaatst naar dinsdagmiddag! That’s Kenia! En wij hebben ons lesje geduld weer geleerd!

Glorious Junior School
‘s Middags op pad naar Glorious Junior School. Wat was het stil toen we aankwamen, geen kind te zien of te horen… wat bleek? De jongste kinderen lagen te slapen, nog helemaal niet van hun lunchpauze! Wel leuk dat veel kinderen uit de hogere groepen ons nog herkenden. Tijdens de workshop hebben we we eerst op woordenschat ingestoken. We gaven ze opdrachten half in het Nederlands, half in het Engels. Zo ervoeren ze zelf dat kinderen soms absoluut niet begrijpen wat de leerkracht zegt. Daarna leuke taalspelletjes gedaan. Letters uitdelen, een woordje flitsen en dan de teachers met de betreffende letters het woord laten maken. Hilariteit, maar ze begrepen wel dat speels spellen en elkaar controleren beter werkt dan stomweg woorden overschrijven. Vervolgens met de rekenmaterialen aan de slag gegaan. Spelen en automatiseren, niet tellen op je vingers! ‘t Voelde voor hen als een cadeautje dat wij alle rekenmaterialen achterlieten. Met dank aan Met Sprongen Vooruit en Schoolsupport!

Recoye School
De teachers wachtten ons vol enthousiasme op. Big hugs en knuffels, blij dat we er weer waren. Eerst maar even kennismaken met Danielle en Maaike, voor hen 2 nieuwe juffen. Als eerste gingen we aan de slag met een stukje herhaling: wat zien we terug van hun mission statement, wat zien we terug in goed gedrag, wat is het effect daarvan? De teachers gingen in 4 groepen uiteen, discussieerden met elkaar over de vragen en noteerden na elke gespreksonderwerp een tip en een top. In de gezamenlijke nabespreking kwamen mooie voorbeelden naar voren. Vooral teamwork en het bevorderen van positief gedrag werd veel genoemd! Vervolgens zijn we wat dieper ingegaan op positief gedrag. Yvonne had een videofilmpje klaargezet met tips. Na het filmpje bespraken ze in tweetallen welke tips hadden ze gezien, waren bruikbaar? Samen maakten we daarna een mooie tiplijst om positief gedrag te bevorderen. De tips en adviezen aansluitend onderbouwd met een stukje theorie.


Na de lunch eerst maar even een energizer. Daarna hadden we de groep gesplitst. De onderbouw ging met Daniëlle en Maaike mee voor een workshop spelend leren, wij gingen aan de slag met understanding Reading. Als snel lieten we het programma los en ontstond er een interessant supervisiegesprek: er stromen steeds meer leerlingen in met een te laag niveau, sommigen kunnen zelfs niet eens lezen. Hoe hier mee om te gaan? Waar liggen kansen, ondanks dat het systeem hier niet op is ingericht? Wetend dat we het probleem met elkaar niet in één dag kunnen oplossen, was het uiterst zinnig en verdiepend. We voelden ons nog als Sinterklaas toen we aan het einde van de middag allerlei rekenmaterialen van Schoolsupport uitdeelden. Net als de teachers, kijken we terug op en fijne dag, met zoals altijd weer tijd tekort.

Terug op Recoye School
Een nieuwe week: nieuwe ronde, nieuwe kansen! De weekopening op maandagochtend is altijd indrukwekkend. Alle kinderen bij elkaar, van klein naar groot. De scouts namen hun taken heel serieus waar, met respect voor de vlag en het volkslied. Yvonne en ik hebben vervolgens ondersteund bij de revisionlessen. Volgende week zijn de examens, dus de leerkrachten zijn veel aan het herhalen. We hebben ze laten zien dat je niet enkel opdrachten moet nabespreken. Het gaat niet alleen om het juiste antwoord, maar juist om wat er gevraagd wordt. ‘s Middags even binnen gelopen bij grade 1. Groep 3 van de Duinsprong had een tekening van hun huis gemaakt voor hun Keniaanse leeftijdsgenootjes. We hebben over huizen gepraat, de verschillen tussen Kenia en Nederland waarna ze heerlijk aan het kleuren gingen. Maatjes op afstand! In de bijna laatste lesweek hebben we ook ingezet op RT. Volgende week zijn de examens. We hopen dat we ze nog een extra boost hebben kunnen geven.

Heel bijzonder om tot slot samen te gaan zitten met een leerling van grade 5 die niet kan lezen. Tijdens de les begrijpend lezen kom ze met de klassikale introductie en instructigoed mee. Begrijpend luisteren? geen probleem? Woorden naschrijven? Geen probleem! Maar lezen? Ho maar! Bij het begin begonnen, welke hoe spreek je letters uit, hoe klap je worden. Er is veel herhaling nodig, maar de eerste stap is gezet. Ze WIL leren lezen! Elke dag maar een momentje prikken om te oefenen met het lesboek van de Pp1. Heel bijzonder, maar heel dankbaar!
In de onderbouw hebben onze 2 nieuwe collega’s ingezet op interactief voorlezen. In de bovenbouw hebben we met name geholpen bij de voorbereiding van de examens en extra RT geboden.
Weer een dag vol education for everyone, Verrassend Passend!

Terug op Glorious Junior School
Wat een verrassing om te zien dat alle teachers al aan de slag waren met onze tips uit de workshops. De onderbouwklassen hadden allemaal verliefde harten gemaakt om te automatiseren. Ook hadden ze allemaal geoefend met getallen en zagen we de aangeboden taalspelletjes terug. Wat een leerbaar team! We hadden een programma voor de PP-klassen, Grade 1, 2 en 3. Yvon oefende het automatiseren met de materialen van Met Sprongen Vooruit, Heidi deed samen met de kinderen woordoefeningen, interactief voorlezen en begrijpend lezen. Zo leuk om met de kleuters spelend woorden te leren! De kinderen deden super mee. Een feestje om mee te werken.


‘s Middags namen we onze 2 nieuwe leerkrachten mee naar St Andrews. Ze keken hun ogen uit: wat een grote groepen, wat een drukte! Kinderen zaten zelfs buiten examens te maken, zodat ze meer uit elkaar konden zitten. Examens maken onder een boom: voor hen heel gewoon! In de hogere groepen zaten ze leerlingen dicht opeen gepakt. Als je wilde spieken, was dat een koud kunstje. Terwijl we tijdens de pauze over het speelveld liepen, werden we omringd en achtervolgd door honderden kinderen. We waren dé bezienswaardigheid van de dag. Na de pauze een deel van een science les gevolgd. 116 leerlingen in één klas! Bewondering en respect voor de leerkracht.

Intussen op Recoye School…
Met de teachers hadden we afspraken gemaakt om te ondersteunen bij de herhalingslessen, ter voorbereiding op de examens. Een stukje RT, gericht op de aanpak van vraagstukken: wat lees je, wat moet je doen? Ook nog even met Neema gelezen. In 3 dagen heeft ze toch maar mooi de eerste stappen gezet in het leerproces. De leerkracht hebben we tips meegegeven hoe door te pakken tot eind november en na de vakantie in januari weer op te pakken. Op afstand via Skype blijven we haar volgen tot onze voorjaarsreis.
Danielle en Maaike zijn bezig geweest met de introductie van spelend leren. Bij de PP2 in de klas hebben zij een themahoek ingericht. Spelenderwijs willen zij laten zien hoe je kunt eren en betekenis kan geven aan de leerstof. Zij hebben een kassa, ‘nep’ geld, winkelmandje en groentes meegenomen om de hoek in te richten. De kinderen hebben zelf de prijslijst ingevuld. Klaar om te spelen! Zij hebben dit voorgedaan en al snel kregen de kinderen door wat ze konden doen. Super leuk om te zien! Dit is slechts een begin, de leerkracht heeft handvatten meegekregen om de themahoek uit te bereiden. Verder hebben Daniëlle en Maaike in Grade 1, 2 en 3 laten zien hoe je met verschillende spelletjes je onderwijs kunt versterken. Het is goed om de kinderen zelf te laten ontdekken, in plaats van voorkauwen. Wat mooi om te zien dat er al een circuit is ingezet bij Grade 3. Dit maakte hen enorm blij! Zij hebben de leerkrachten van Grade 1 en 2 laten meekijken in Grade 3 en laten zien hoe zij dit ook kunnen vormgeven in de klas.

‘s Middags hadden we onze afsluitende workshop at Glorious Junior School. Kort teruggeblikt op de afgelopen week, waarna Yvon van start ging met een mission statement. Wat maakt Glorious tot de school wat je graag wil zijn? De teachers kwamen een beetje langzaam op gang. Uiteindelijk kwamen we tot 4 values, waarna ze in een zin opschreven wie zij als leerkracht zijn in een I-statement. Hilariteit toen ze de values die vervolgens uitbeeldden. Daarna gingen we aan de slag met positive behavior. Leuk om het pettengedrag van de Kanjertraining weer uit te spelen. Ook onze social ladder en het gebruik daarvan hebben we aangeboden, die zagen ze wel zitten! Ze vonden het tenslotte prachtig dat wij een afscheidslied voor hen hadden, waarop ze vrolijk meezongen en dansten. Final celebration… en time to say goodbye!

Afsluiting op Recoye School
Onze laatste werkdag, de afsluitende workshop en final celebration op Recoye School.
Danielle en Maaike keken terug op hun lesbezoeken in de onderbouw, waarbij de focus lag
op spelend leren. Geweldig dat één van de teachers zélf het spelcircuit in zijn groep
presenteerde! Daarna werden in 4 rondes de spellen met alle teachers in circuitvorm
gespeeld, zodat ook de bovenbouwleerkrachten kennis maakten met spelend leren. Met
goede afspraken over de inzet van de spelletjes hopen we dat deze nieuwe aanpak wordt
voortgezet. Evalueren en borgen…. Intussen kwam de regen met bakken uit de lucht! Heel
de schoolcompound stond blank. Ook hebben we vooruitgekeken naar de start van het nieuwe schooljaar in januari. Hoe start je je groep op, welke regels maak je samen met je groep, hoe zet je een goed pedagogisch klimaat neer? Niet alleen met de social ladder, maar vooral met tips voor de eerste Gouden Weken, met aandacht voor hernieuwde
kennismaking met de groep. En natuurlijk een nieuw mission statement: wat voor
een groep willen we zijn?
Daarna was het tijd voor een ‘feestje’, de final celebration. Er werd weer vrolijk meegezongen en gedanst met ons afscheidslied. De teachers hadden een
mooi gedicht voor ons gemaakt en om hen nooit meer te vergeten, kregen we
alle 4 een armbandje met Recoye erop. We trakteerden de teachers ook nu weer
op een Education-for-Everyonetaart. Die ging er wel in! Nog een groepsfoto, waarna het tijd was om afscheid te nemen. Altijd een bijzonder momentje…