Nieuwsbrief Februari 2023

Gouden weken

Recoye School hebben voor aanvang van het schooljaar tips gegeven om aan een goede Klassenvergadering te werken. De eerste weken zijn de Gouden Weken, vooral gericht op groepsvorming na een vakantieperiode van bijna 2 maanden. We zijn benieuwd welke tips ze hebben gebruikt, waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Ook zijn we benieuwd of ze de sociale ladder, die we tijdens onze najaarsreis geïntroduceerd hebben, nog inzetten. Speciaal om het pedagogisch klimaat in de klas te versterken nemen we deze reis kanjerpetten mee, om gewenst en ongewenst gedrag uit te spelen en te vergroten. Met dank aan De Kanjertraining, die ons een set petten heeft gedoneerd.

Voorbereidingen

Alle toetsgegevens van het wake-upexamen op Recoye School, een starttoets aan het begin van het schooljaar zijn geanalyseerd. Tijdens onze voorjaarsreis gaan we met de leerkrachten interventies inzetten. Ook ligt er een heel RT (Remedial Teaching) programma klaar. Elke dag zullen we de lessen inleiden met automatiseren, om de leerkrachten mee te nemen in het dagelijks toepassen hiervan. Zowel op rekengebied als taalgebied.  Verliefde harten en tweelingen van Met Sprongen Vooruit zijn weer ingepakt. Ook Afrikaanse praatplaten om de woordenschat in te oefenen gaan in de koffer mee. 

Bij Glorious Junior School gaan we vooral insteken op actief lerenen coöperatieve werkvormen. Samen met hen gaan we de learning piramide leggen om te ontdekken wat de meest effectieve manier van leren is. Ook hen gaan we Nederlandse woorden aan elkaar laten leren. Altijd weer een hilarische opdracht, maar zo ondervinden leerkrachten zelf dat iets uitleggen aan een ander het meest effectief is. Je moet over kennis beschikken om iets uit te kunnen leggen. 

St Andrews

Dit jaar wordt het lastig om op St Andrews gedurende schooldagen door te pakken en lessen te observeren. De Headteacher heeft namelijk geen toestemming om buitenstaanders tijdens lesuren te verwelkomen. Vandaar dat we ons voorgenomen programma, hoe om te gaan met grote groepen en dyslectische kinderen, zullen bespreken met de Headteacher, zodat hij de informatie kan overdragen op zijn team.

Donaties

Op social media hebben we een donatie-actie opgestart. Hiermee hebben we toch naar maar mooi €130,- opgehaald! Met dank aan de donateurs!

16 Februari reizen wij af naar Malindi en kan ons nieuwe avontuur weer beginnen.

We kijken er naar uit om met deze kanjers wederom aan de slag te mogen!