Nieuwsbrief September 2023

Eind juli was het weer toetstijd in Kenia. Ook de leerlingen van Recoye School bogen zich over de toetsen van end term 2. De resultaten kwamen stuk voor stuk binnen. Education for Everyone kroop achter de computer om de resultaten te analyseren. Mooi om te zien dat de video-remedial teaching effectief was: de leerlingen die Yvonne extra begeleid had, behaalden hogere scores. Instroomleerlingen vanuit andere scholen vinden langzamerhand hun weg in het onderwijssysteem van Recoye. Samen met het team hebben we hier in het voorjaar in geïnvesteerd. Engels en Mathematics blijft een aandachtspunt, zeker in de bovenbouw.

De 2 weken vakantie die op de toetsweken volgde, gaf het team van Recoye de kans om met elkaar de analyses te bespreken. Mooi dat ze dit als team doen, zodat ze in een breder perspectief naar leerlingen kijken. Ze hebben niet alleen met elkaar de actiepunten besproken, maar ook wat ze van Education for Everyone in oktober nodig hebben om hun leerlingen optimaal in ontwikkeling te krijgen. Uiteraard gaan wij graag met deze vragen aan de slag. Fijn om zo vraag gestuurd te kunnen werken.

Voorbereiding najaarsreis

In oktober reizen 2 leerkrachten met ons mee naar Malindi, Kenia. Leuk dat Maaike Kamps en Daniëlle Timmer ons team komt versterken. De laatste week van hun vakantie hebben we samen met hen het programma doorgenomen. Maaike en Daniëlle staan te popelen om hun plannen en ideeën uit te werken. Zij  zullen zich met name richten op de onderbouw van Recoye School en zijn inmiddels druk bezig om voor de leerkrachten van de onderbouw een workshop spelend leren voor te bereiden. Gedurende de week gaan ze de leerkrachten coachen op spelend leren. Daarnaast gaan ze intensief aan de slag met de leerkrachten van class 1 en 3 om effectief om te gaan met verschillen in de groep.  Maaike en Danielle hebben er net als wij, heel veel zin in! Wij hopen dat zij onze Ubuntu-visie, ik ben omdat jij bent, ook in hun aderen gaan voelen om zo samen met het Recoye team aan de slag te kunnen.

Glorious Junior

Tijdens onze voorjaarsreis hebben we kennisgemaakt met het team van Glorious Junior School in Malindi. Een leergierig team, dat graag aan de slag ging met onze tips vanuit de workshop. Daar waar we de eerste keer vooral op actief leren hebben ingestoken, gaan we nu aan de slag met automatiseren en omgaan met positief gedrag. 13 oktober zijn we weer van harte welkom op Glorious!

Workshop Talea Teachers College

In februari hebben we de opleidingsschool Talea Teachers College bezocht. Hier worden met name leerkrachten voor PP1 En PP2 (onze kleuterklassen) opgeleid. Met de directeur hebben we gespard over onze trainingen en of wij iets kunnen betekenen voor Talea. Tot onze grote vreugde zijn we in oktober uitgenodigd om een workshop voor de studenten te verzorgen. Beginnen bij de basis…. We zullen in onze training vooral insteken op actief leren en coöperatieve werkvormen. Want hoe belangrijk is het om met jonge kinderen spelend en actief aan de slag te gaan!

QR-code

Ook wij gaan mee met onze tijd! Via onderstaande QR-code kunt u vrij makkelijk en direct een financiële bijdrage doen. Alle bijdragen komen geheel ten goede aan het onderwijs in Malindi, Kenia!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht. Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief Februari 2023

Gouden weken

Recoye School hebben voor aanvang van het schooljaar tips gegeven om aan een goede Klassenvergadering te werken. De eerste weken zijn de Gouden Weken, vooral gericht op groepsvorming na een vakantieperiode van bijna 2 maanden. We zijn benieuwd welke tips ze hebben gebruikt, waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Ook zijn we benieuwd of ze de sociale ladder, die we tijdens onze najaarsreis geïntroduceerd hebben, nog inzetten. Speciaal om het pedagogisch klimaat in de klas te versterken nemen we deze reis kanjerpetten mee, om gewenst en ongewenst gedrag uit te spelen en te vergroten. Met dank aan De Kanjertraining, die ons een set petten heeft gedoneerd.

Voorbereidingen

Alle toetsgegevens van het wake-upexamen op Recoye School, een starttoets aan het begin van het schooljaar zijn geanalyseerd. Tijdens onze voorjaarsreis gaan we met de leerkrachten interventies inzetten. Ook ligt er een heel RT (Remedial Teaching) programma klaar. Elke dag zullen we de lessen inleiden met automatiseren, om de leerkrachten mee te nemen in het dagelijks toepassen hiervan. Zowel op rekengebied als taalgebied.  Verliefde harten en tweelingen van Met Sprongen Vooruit zijn weer ingepakt. Ook Afrikaanse praatplaten om de woordenschat in te oefenen gaan in de koffer mee. 

Bij Glorious Junior School gaan we vooral insteken op actief lerenen coöperatieve werkvormen. Samen met hen gaan we de learning piramide leggen om te ontdekken wat de meest effectieve manier van leren is. Ook hen gaan we Nederlandse woorden aan elkaar laten leren. Altijd weer een hilarische opdracht, maar zo ondervinden leerkrachten zelf dat iets uitleggen aan een ander het meest effectief is. Je moet over kennis beschikken om iets uit te kunnen leggen. 

St Andrews

Dit jaar wordt het lastig om op St Andrews gedurende schooldagen door te pakken en lessen te observeren. De Headteacher heeft namelijk geen toestemming om buitenstaanders tijdens lesuren te verwelkomen. Vandaar dat we ons voorgenomen programma, hoe om te gaan met grote groepen en dyslectische kinderen, zullen bespreken met de Headteacher, zodat hij de informatie kan overdragen op zijn team.

Donaties

Op social media hebben we een donatie-actie opgestart. Hiermee hebben we toch naar maar mooi €130,- opgehaald! Met dank aan de donateurs!

16 Februari reizen wij af naar Malindi en kan ons nieuwe avontuur weer beginnen.

We kijken er naar uit om met deze kanjers wederom aan de slag te mogen!

Jaarverslag 2022

Ook dit jaar kijken we terug op een bijzonder jaar! Wat gaat een jaar weer
snel voorbij!

Wij kijken terug op 2 mooie reizen naar Malindi, Kenia en:
• Een zeer geslaagde 5-daagde training in februari;
• Een mooi visie en missietraject op Recoye School.
• Het vaststellen van hun kernwaarden: respect, cooperation, discipline en unity;
• Het uitwerken van de leerlijnen voor rekenen, lezen en taal;
• 2 Waardevolle workshopdagen op Recoye School over een positieve aanpak van
gedrag waarbij straffen en belonen een grote rol speelde;
• Het uitdragen van de Kanjergedachte op Recoye: we vertrouwen elkaar, respecteren
elkaar, niemand is de baas, niemand lacht elkaar uit en niemand doet of blijft zielig;
• Het werken met gedragsladders op alle niveaus, zowel op leerkracht-als op
leerlingniveau;
• Mooie tussen- en eindresultaten;
• Het uitzetten en analyseren van een vragenlijst veiligheid onder leerlingen van class
4-8, wat ons weer nieuwe inzichten bood;
• Een fijne samenwerking met het team van Recoye School;
• Een hernieuwde kennismaking met Mr Tsimba, headteacher, en het team van St
Andrews Junior School;
• Een drukbezochte workshop actief leren op St Andrews; de learning piramide,
coöperatieve werkvormen, en leren van én met elkaar.
• Een heel bijzondere dankdienst waarvoor we door de vrouwelijke leerkrachten
werden uitgenodigd; die kwam binnen…..
• Interessante lesbezoeken op St Andrews met goede feedbackgesprekken;
• Aandachtspunten vanuit het team dan St Andrews om in februari mee aan de slag te
gaan; waaronder 0vervolle klassen; wat nu, hoe ga je daar met actief keren aan de
slag?
• Een zeer geslaagde Benefietborrel, met dank aan restaurant Savage in Harderwijk;
gezellig om onze sponsoren en ander belangstellenden te mogen ontmoeten.
• En… een heel mooie opbrengst, waarvan we Engelse leesboeken hebben kunnen
aanschaffen.

En last but not least…
• Een super samenwerking tussen ons tweeën, wat blijven we elkaar optimaal
aanvullen; allebei vanuit onze eigen kracht!

Nieuwsbrief november 2022

EDUCATION FOR EVERYONE,

Onderwijs voor iedereen

Dromen, delen, doen….

‘Kanjeren in ‘Malindi

Tijdens de workshops en lesbezoeken op Recoye School in Malindi, Kenia, heeft Stichting Education for Everyone veel aandacht besteed aan een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren. Hierbij hebben we o.a. de Kanjertraining als uitgangspunt genomen. Goed voorbeeld doet volgen. Mooi om te zien hoe de leerkrachten de Kanjergedachte uitdragen en wit pettengedrag stimuleren. ‘Kanjeren’, zelfs in Kenia! Voor meer info, kijk op www.kanjertraining.nl

En hoe leuk is dat! Stichting Kanjertraining  heeft het bericht van Education for Everyone over een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren en het uitdragen van de Kanjergedachte in Malindi, Kenia, op hun  website geplaatst!

Social Questionairies

Afgelopen reis hebben we veel ingestoken op een positieve aanpak van gedrag en veiligheid. In Nederland zijn scholen verplicht één keer per jaar een vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden af te nemen bij leerlingen vanaf groep 5. Deze vragenlijst hebben we enigszins bewerkt voor class 4 t/m 8 van Recoye School in Malindi om te bekijken waar Recoye staat als het veiligheid en welbevinden betreft. De vragenlijsten zijn inmiddels ingevuld en geanalyseerd.

Recoye School mag trots zijn op:

 • De meeste kinderen voelen zich veilig op school.
 • De schoolregels worden over het algemeen goed nageleefd.
 • De meeste leerlingen helpen iemand die gediscrimineerd wordt.
 • Kinderen zijn niet bang voor elkaar

Er liggen nog aandachtspunten bij:

 • Met elkaar in gesprek gaan hoe je adequaat met elkaar om kunt gaan.
 • In klas 6 en 7 geven verschillende leerlingen aan dat ze bang zijn voor enkele leerkrachten.
 • Verschillende kinderen geven aan dat ze te maken hebben met bedreigingen.
 • Verschillende kinderen geven aan dat ze gepest worden.

Actiepunten:

 • Structurele inzet van de gedragsladder: vanaf klas 4 standaard bij aanvang van de les de begin- en eindsituatie bepalen.
 • Met de kinderen afspraken maken tegen pesten, vanuit wit pettengedrag.
 • Een vervolgtraining aan de leerkracht m.b.t. een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren.

Opleiding Human Resource Management

Eén van de medewerkers van recoye School stuurt de school op locatie aan. In het voorjaar heeft zij de ereste module Human Resource Management succesvol gevolgd. Ook nu weer draagt Education for Everyone gedeeltelijk bij aan de studiekosten, omdat wij het belangrijk vinden dat de school door een locale medewerkster wordt aangestuurd. Dit past mooi bij ons motto ‘leer het me zelf doen!’. Het meebetalen aan de studiekosten is mede mogelijk door de bijdragen van onze sponsoren en de opbrengst van onze benefietborrel op  16 oktober jl.

Tijdens deze tweede module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Praktijkvoorbeelden of Human Resource Management
 • Elementen van arbeidsrecht en industriële relaties
 • Boekhouden en accountmanagement
 • Een cursus prohect specialisatie

Hoe nu verder op St Andrews….

Tijdens de workshop op St Andrews hebben we de leerkrachten gevraagd waar hun ondersteuningsbehoeften liggen. Er is grote behoefte aan verschillende manieren om les te geven, met name het inzetten van actieve werkvormen. Hier zullen we in februari zeker aandacht aan gaan besteden.

De meeste groepen hebben tussen de 80-100 leerlingen. Er zijn zelfs groepen met meer dan 100 leerlingen. Hulpvraag: Hoe kunnen we effectief omgaan met zoveel leerlingen in de groep? Maar ook: hoe houden we discipline en rust in de groep?

Verder kwam de vraag hoe ze het aanbod af kunnen stemmen op dyslectische leerlingen. Wat hebben deze kinderen nodig aan extra ondersteuning en hoe organiseer je dat?

Resultaten

Intussen hebben we ook de resultaten van de eindtoetsen van Recoye School ontvangen.

Het analyseren is weer begonnen…..

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Workshop reis Kenia Oktober 2022

Wat werden we weer warm onthaald op Recoye School. Na een rondje hoe het met iedereen was, hebben we doorgepakt op het visietraject dat we in maart met het team doorlopen hebben. We waren benieuwd hoe de visie en missie zichtbaar waren in school. Maar ook wat het met de teachers had gedaan. Wat zien zij terug van de kernwaarden, maar vooral wat zien zij niet en wat kunnen zij doen om het wel te zien? Handel naar wat je wél ziet! Vervolgens hebben we de eigen vaardigheden van de leerkrachten onder de loep genomen. Mooi om te zien wie welke competenties heeft, wie je nodig hebt als je ergens mee zit, wie je kunt vertrouwen, wie lef heeft, enz. Maar wat betekent dit nou voor je eigen gedrag? En hoe ga je om met het gedrag van de ander? Wat doet een goede teacher wel, wat niet? Heel bijzonder om op deze wijze de Kanjergedachte uit te dragen. Ook in Kenia. Hoeveel meer bereik je als je uitgaat van positief taalgebruik – en gedrag! ‘If it is to be, it is up to me’

We eindigden de dag met interactief voorlezen. We hadden van de sponsorgelden Engelse prentenboeken voor de onderbouw en voorleesboeken voor de bovenbouw meegenomen. Al voordoend hebben we ze meegenomen hoe je op een interactieve manier de kinderen betrekt bij het voorlezen. Waar denk je dat het boek overgaat als je naar de kaft of titel kijkt, wie zou jij graag willen zijn in het verhaal (en wie juist helemaal niet!), hoe zou het verhaal aflopen…? Zomaar wat vragen waarmee we onze luisteraars probeerde te prikkelen. De teachers konden niet wachten om hier mee aan de slag te gaan met hun klassen. Mede namens het team van Recoye bedanken we de sponsoren voor deze bijdrage. Met deze boeken kunnen wij bijdragen aan een betere taalontwikkeling.

De tweede workshopdag zijn we behoorlijk diep ingegaan op reflecteren op eigen gedrag en het functioneren binnen het team. Alle leerkrachten hadden een I-statement geschreven, gebaseerd op 3 competenties, passend bij hun eigen persoonlijkheid. Heel openhartige statements…Vervolgens hebben we een vertaalslag gemaakt naar hoe je negatief leerlingengedrag op een positieve manier kunt corrigeren, zonder direct te straffen. Vooral onze gedragsladder was een eye-opener: waar sta je op deze ladder, wat kun je doen om omhoog te klimmen? Een mooie tool om kinderen te stimuleren om goed gedrag te tonen! Ook mooi om het team op deze ladder te plaatsen: I had a super day, I am making great choices, I am ready for a challenge…. De dag weer heerlijk dansend en zingend afgesloten.

              

De prenten- en voorleesboeken zijn een groot succes. Van de sponsorgelden hebben we 10 prentenboeken voor de onderbouw en 10 voorleesboeken voor de bovenbouw gekocht. Eén van de teachers bracht de aangeleverde voorleesideeën meteen in de praktijk. Ze had één van de prentenboeken, Monkeys Puzzle, uitgekozen en voorbereid om voor te lezen aan de andere teachers. Op een zeer interactieve manier nam ze ons mee in Monkey’s zoektocht naar zijn moeder, waarbij allerlei doelen voorbij kwamen om mee te zoeken. Voorlezen, vertellen en vragen over dieren, dierengeluiden maken, de luisteraars werden meegezogen in het verhaal. En wat een uitbreiding van de woordenschat-en taalontwikkeling! Deze mooie voorleessessie was een mooi voorbeeld voor andere teachers om mee aan de slag te gaan. Ideeën genoeg!

MODELING, TEACHING THE TEACHER

Maandag moesten we aan de bak. In alle groepen zouden we de Kanjergedachte, een positieve aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren, gaan introduceren. Zo leuk, hoe de kinderen in PP1 en PP2 reageerden. Ze zaten helemaal in het verhaal. Ook de kinderen van klas 1-2-3 hadden snel door wat goed en minder goed gedrag was, hoe je elkaar kunt helpen. In de bovenbouwgroepen hadden we het verhaal enigszins aangepast. Een verhaal dat meer aansloot bij wat er speelt in school. Bijzonder hoe enkele situaties werden uitgespeeld! Aansluitend introduceerden we 5 schoolregels: we vertrouwen elkaar – we helpen elkaar – niemand is de baas – we lachen elkaar niet uit – we zijn niet bang.

Ook hebben we in alle klassen de gedragsladder uitgelegd. In PP1 en PP2 hebben we ons beperkt tot 2 smileys, de anderen groepen kregen een ladder met 6 smileys. Ook nu weer situaties uitgespeeld, zodat de werkwijze ging leven. Een super ochtendje ‘kanjeren’.. Verhalen verteld, situaties uitgespeeld, klassenafspraken gemaakt! Wat een betrokkenheid, wat een kanjers! Kanjers van leerlingen én leerkrachten! Heerlijk weer even ‘juf’ gespeeld!

‘s Middags een poging gewaagd om voor te lezen bij PP1. Ligt iedereen te slapen… de oudsten hadden wel zin een verhaaltje, de rest ‘snurkte’ lekker door. Intussen liet de teacher zien dat ze de prentenboeken die wij hadden meegenomen opgezocht op YouTube. Zo bood ze het boek wederom aan, op een heel andere manier! Zo goed voor de taalontwikkeling van de allerhoogste kinderen! Ook bezig geweest met RT-activiteiten: meedenken over een leerling of een leerling rijp is voor class 1 of niet?

LESOBSERVATIES

Vandaag met ons neus in de boter gevallen! Breien en naaien met de hele klas. Wat een jeugdsentiment! Zelfs de meesters geven brei- en naailes, maakt niet uit! ‘Those were the days….’ Breien en naaien is onderdeel van home science en maakt deel uit van het praktijkexamen. Heerlijk om kinderen met een dun houtje te zien breien en hun eigen zakdoek te naaien. 

Wat waren we trots om te zien hoe de gedragsladder al meteen gebruikt werd: elke klas had er één opgehangen. De wasknijpers gingen up en down, goede reflecties op het getoonde gedrag van de leerlingen. Een mooie tool om het gedrag positief te beïnvloeden.

Klas 3 had een leesles over voetbal. Ze wisten er van alles over te vertellen. Ook leuk om te zien dat de teacher aan de hand van de illustratie het verhaal liet voorspellen. Als verwerking moesten ze zinnen maken met de moeilijk, nieuwe woorden. Schrijft een slimmerik ‘Heidi and Yvon play football’ op. 2 Vliegen in één klap! Tja, en moet je aan de bak, voetballen met klas 3 op het veldje! Een ware uitputtingsslag!

Heerlijk om zo samen met de leerkrachten en leerlingen te werken: Met elkaar kijken naar positief gedrag en de gedragsladder, beetje voorlezen, potje voetbal gespeeld…. Iedereen stond vandaag in zijn LEERkracht. Wat een mooi vak!

HERNIEUWDE KENNISMAKING MET HET TEAM VAN ST ANDREWS SCHOOl

Wat een energie op St. Andrews! 41 teachers, een behoorlijke uitdaging om iedereen actief betrokken te houden. Wie wil je zijn als een teacher, hoe zet je energizers in, hoe kun je de Learning Piramid inzetten om elkaar Nederlandse woorden te leren…. Het mooie is dat ze zelf ontdekten hoe ze leerden van elkaar. Geit, Schaap, Lieveheersbeestje, Hangbuikzwijntje….Na 5 minuten kenden ze bijna alle woorden. Met natuurlijk een stroopwafel voor nieuwe energie!

Tussen de middag werden we door de vrouwelijke teachers uitgenodigd voor een gebedsviering. Tranen over onze wangen bij het prachtige tweestemmig gezang van de dames, terwijl op de achtergrond de Imam de islamitische gelovigen opriep voor gebed. Die kwam binnen… Kippenvelmomentje! Lezen uit de bijbel, bidden… zo bijzonder dat we daar bij mochten zijn!

‘s Middags klassen bezocht: aan ruimte geen gebrek! Lekker buiten onder de boom, met z’n honderden op de grond, of dicht tegen elkaar op een bankje! Education for more than Everyone!

DE VOLGENDE STAP
Zo trots om te zien dat de tools die wij de teachers hebben aangereikt, ook écht worden gebruikt! Met de verliefde harten van Julie Menne besteden leerkrachten veel aandacht aan automatiseren in de kleuterklassen en klas 1-2; hun resultaten schieten omhoog! Ook het werken met verlengde instructie voor de zwakkere leerlingen zien we steeds meer terug. Voor – en nazeggen blijft een dingetje in de onderbouw, maar we zien steeds meer coöperatieve werkvorm en samenwerken terug.

De inzet van laptops neemt toe. Een catechese les werd gestart met een video, waarna de kinderen met elkaar discussieerden over de video. Audio-visie, discussion, demonstration, teaching eachother… enkele leerkrachten zitten behoorlijk hoog in de Learning Piramid. Ook zwakke leerlingen worden hier op een natuurlijke manier in meegenomen. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zorgt ervoor dat iedereen de goede antwoorden kan geven. Dat is zorgen voor elkaar, respectvol met elkaar omgaan. Mooie voorbeelden gezien!

INTUSSEN OP ST ANDREWS SCHHOL

Intussen op St Andrews School…lesbezoeken! ‘t Had even wat voeten in aarde om een strakke organisatie neer te zetten. Alle leerkrachten die we zouden gaan bezoeken kwamen om 8.45u bij elkaar voor een korte briefing. Het was de bedoeling dat we bij elk lesbezoek vergezeld zouden worden door een parallel-collega, maar dat zat er jammer genoeg niet in. Tja, dat is Kenia, even schakelen. Dan maar alleen op pad, benieuwd naar de lessen. Wat zien we terug van de learning piramide? Wat zien we terug dan het instructiemodel? Hoe houd je zo veel leerlingen in je klas betrokken en actief? Met behulp van ons Wheel of Development gaven we op een positieve manier feedback op de les. Niet alleen op wat de teacher vindt dat goed ging, maar ook waar nog kansen liggen. En dan midden in je lesbezoeken, landt er een vliegtuig naast het lokaal! Niets speciaals als je school aan de landingsbaan van het vliegveld ligt! De 136 kinderen van class 2 werkten gewoon door!

Mooie lessen gezien. Lange rijen in no time veranderd in groepen van 10 kinderen om samen te werken. Ontdekkend leren, zelfs met zoveel kinderen in één klas! Het zou mooi geweest zijn als parallelcollega’s hierbij betrokken waren, dat bewaren we voor de volgende lesbezoeken. Het is ons gelukt 10 klassen te bezoeken. Leren van elkaar, elkaar feedback geven… de eerste stap op St Andrews is gezet!

CELEBRATING EDUCATION

En weer terug naar Recoye school voor Celebrating Education: terugblikken, dansen, zingen…. the finishing touch van een mooie werkweek! 

Teamtraining Recoye maart 2022

NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE – NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE
EDUCATION FOR EVERYONE,
Onderwijs voor iedereen
Dromen, delen, doen….

Een 5-daagse teamtraining op locatie! Een nieuwe uitdaging voor Education for Everyone! 2 Maart zijn we wederom afgereisd naar Malindi, Kenia. Deze reis ligt onze focus op het team van Recoye School.

De kinderen hebben vakantie, waardoor het team ruimte heeft om zich te professionaliseren. We zijn eerst aan de slag gegaan met een visietraject. De visie en missie van de school staan in mooie letters op de muur: to provide learners centered educational programs that challenge all learners to perform. Wij waren benieuwd wat we daar van terug zagen in school en bevroegen het team hierop. Om lekker even creatief bezig te zijn, ging het team in groepjes aan de slag om een collage te maken: wat voor een leerkracht wil je zijn, waar ben je trots op, maar vooral: verbind jouw persoon aan de visie van Recoye.

Na de presentaties op een interactieve manier met de theorie over visie aan de slag gegaan. We hadden studiemapjes gemaakt, waarin o.a. het belang van een goede visie was verwoord. Aansluitend hadden we een coöperatieve werkvorm bedacht om de kernwaarden met elkaar te bedenken. We daagden hen uit om een foto uit te beelden van de kernwaarden: Respect, Coöperation, Discipline en Unity zichzelf te maken, passend bij de visie en kernwaarden van Recoye.

Kernwaarden van Recoye School: Respect, Coperation, Discipline en Unity

‘s Middags kregen alle leerkrachten de opdracht om een lesonderdeel uit een bestaande methode uit te werken, met inzet van eerder aangeboden materialen uit onze workshops. In een rollenspel speelden ze de les uit. Aansluitend gaven ze elkaar feedback en tips met ons Wheel of Development.

De 2e trainingsdag zijn we dieper ingegaan op de visie. Hierbij is van belang om steeds de verbinding te zoeken met de driehoek visie-missie motto, waarbij zowel het geven als het ontvangen van feedback een grote rol speelt. Er is passie en betrokkenheid nodig om tot kwaliteiten komen. ‘It is not what you do, but how you do it’. Aan de hand van what-, why- where- when en how- kaartjes gingen de leerkrachten het gesprek met elkaar aan. Doen ze wat ze met hun visie beloven, wat merken de kinderen daarvan, wat betekent dat voor hun lesaanbod?

Om visie en kernwaarden uit te stralen is het van belang dat je je eigen kwaliteiten kent én die van een ander. Het kwaliteitenspel bracht mooi inzichten: hoe zie jij jezelf, hoe ziet de ander zichzelf.

Tot slot zijn we samen gaan kijken wat de sterke en zwakke kanten van de school zijn, waar kansen en bedreigen liggen, om zo uiteindelijk tot een SWOT-analyse te komen die het team kan helpen om zwaktes en bedreigingen aan te vliegen vanuit de sterktes en kansen.

Intussen in de kleuterklas….
Samen met de leerkracht kijken of enkele kinderen waarover ze twijfelen rijp zijn voor klas 1 en aan de leervoorwaarden voldoen. Hoe was hun getalbegrip, letterkennis en kenden ze de vormen en kleuren. Fijn dat Yvon daarin de leerkracht in kon adviseren!


En. …Intussen op St Andrews…..
In november hadden we St Andrews Primary School van onze oude bekende, Nicodemus Tsimba, bezocht en een coachingstraject opgestart omtrent collegiale consultatie met een 8-tal teachers en hoe ze elkaar op een opbouwende manier hierop feedback kunnen geven. We stonden verbaasd te horen dat collegiale consultatie zich heeft uitgebreid naar 38 teachers. Elke teacher moest een ander observeren en aan de hand van een formulier scoren. Aansluitend gingen ze met elkaar met ons instrument’ ‘ Wheel of development’ in gesprek. Hoe mooi is het dat een goede headteacher onze olievlek in deze heeft verspreid onder zijn team. Hij durft het aan om volgend schooljaar samen met ons in te steken op adaptief onderwijs, ons motto: education for everyone op elk niveau!

Grensoverschrijdende donatie
We hebben gemerkt wat goedheid met de mens doet. Twee Amerikanen die geheel belangeloos naar ons verhaal luisterden en ons dan zomaar uit het niets $100 doneerden. Deze gaan we besteden aan mooie boeken die we dan weer kunnen gebruiken met onze coaching in Malindi. Trots op ons werk en trots op de mensen die ons werk steunen.

De derde trainingsdag hebben we met elkaar de uitkomsten van de SWOT-analyse besproken. Welke sterke kanten springen eruit? Waar kun je die inzetten? Waar heb je invloed op? Allemaal mooie vragen die voorbij kwamen. Om de sterke punten te borgen, hebben we samen afspraken vastgelegd in kwaliteitskaarten voor effectieve instructie, rekenen en lezen. Het leverde heel wat discussie op. Hierbij hebben we de leerkrachten in hun kracht gezet vanuit hun kernkwaliteiten.

Het kwaliteitenspel hebben we aansluitend ingezet om bewust te worden van valkuilen. Ook dat is goed om van elkaar te weten, zodat er meer begrip ontstaat en je er samen voor kunt waken om niet in je valkuil te vallen. Mooi hoe we steeds weer linken kunnen leggen naar de visie en kernwaarden van de school! Als tussendoortje koos iedereen een kaartje uit de babbelbox. Welke foto past het best bij jou? Staande in een cirkel legden ze elkaar uit waarom ze juist voor díe foto hadden gekozen.

Als laatste stond het werken met leerlijnen centraal. Leerkrachten hebben met elkaar besproken welke doelen per leerjaar aan bod moeten komen. Deze doelen hebben ze vervolgens gekoppeld aan hun curriculum en planning. Een hele klus! Ook nu weer stond ‘s middags rollenspel op het programma. De tips en adviezen worden goed verwerkt, dat geven ze ook terug aan elkaar, waardoor er steeds meer een doorgaande lijn in school ontstaat. Het voelt zo goed om daar onderdeel van uit te mogen maken!

De volgende dag tijdens de dagelijks terugblik gaven leerkrachten terug dat ze zagen dat tips tijdens de voorbeeldlessen steeds meer zichtbaar werden en dat ze geïnspireerd waren geraakt door het aanbod van onze leerlijnen: een duidelijk en helder overzicht. Na de eerste inventarisatie die we de dag eerder hadden opgehaald, lieten we de kwaliteitskaarten met elkaar bespreken. De discussie kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk gingen de kwaliteitskaarten meer leven: zijn dit de afspraken die we samen hebben gemaakt? Wat wil je nog toevoegen

Vervolgens was het tijd om aan de slag te gaan met de resultaten van de eindtoetsen: waren deze naar verwachting, waren er bijzonderheden? Vooraf speelden we het examen na om het verschil te bespreken als je een toets voor ze voorleest of als zij het zelfstandig moeten doen.

Zoals we in eerdere workshops al gedaan hadden, gingen de leerkrachten daarna in 3 groepen uiteen: PP1 en PP2, class 1-2-3 en class 4-5-6. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar verdeelden ze de kinderen in instructieniveaus en zochten ze naar een passend aanbod vanuit de leerlijnen en hun curriculum. Hoe mooi dat ze gaandeweg op het idee kwamen om voor de upper en lower classes een taalklas te maken in de middag. Dat is vanuit je sterkte (een inventief, lerend team) een bedreiging (kinderen spreken slecht of geen Engels) proberen op te lossen.

Voor het middaggedeelte stonden de voorbeeldlessen weer op het programma. Mooi om te zien hoe snel de 2 nieuwe leerkrachten effectieve instructie hadden opgepakt. Trots op!

De laatste trainingsdag!
Wat hebben we veel gedaan, wat is er veel geleerd. Voor de laatste keer bereidden de leerkrachten in groepjes een korte lesactiviteit voor: automatiseren en flitsen. Hierbij mochten ze gebruik maken van alle materialen die we ze de vorige workshop hadden aangeboden.

Daarna was het tijd om te evalueren. Wederom in groepjes bereidden de leerkracht een presentatie voor. Hoe mooi hoe alle groepjes de visie, kernwaarden en kwaliteiten, resultaten en leerlingen lieten terugkomen. Er werd gedanst, gelachen, gezongen… wat een passie en betrokkenheid. Waardering voor elkaar, waardering voor ons!

En dan tijd voor een feestelijke afsluiting: deze keer hadden we voor iedereen een certificaat gemaakt. Bij de uitreiking kregen de teachers allemaal een mooi persoonlijk compliment. De kers op de taart was een echte taart, met Education for Everyone on top! Van ons, voor een fantastisch team! Onze final celebration, met een lach en een traan

Vol trots kijken wij terug op een intensieve, maar succesvolle vijfdaagse teamtraining.
Passie, betrokkenheid, saamhorigheid waren de kernwoorden van deze week!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Jaarverslag 2021

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onze onderwijskundige en duurzame doelen. Dit hebben we uitgewerkt voor een periode van 4 jaar. Deze doelen hebben we vertaald naar een 7-tal workshops. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten. Stichting Education for Everyone heeft de ANBI-status, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!

U kunt ons volgen op www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

Onze activiteiten in 2021
• Vergaderingen.
Omdat wij zelf vanwege COVID-19 niet fysiek naar Kenia mochten afreizen, hebben we veel skype-overleg gehad met ons contactpersoon in Malindi. Na elke toetsperiode hebben we samen de adviezen en mogelijke interventies doorgesproken. Eén van die interventies bestond uit 2 workshops Jolly Phonics, om de woorden en letters goed aan te bieden. Het hele team nam hieraan deel. Ook hebben we de ontwikkeling en vorderingen van veel individuele leerlingen nauwgezet gevolgd en samen goed doorgesproken.

• Coaching op afstand
Scholen in Kenia gingen na een lange lockdown weer open op 6 januari 2021. Eind december hebben we vraaggestuurd het team van Recoye school Malindi in 2 sessies via Skype voorbereid op de heropening. Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat , wat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben het team geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt.

23 September hebben we wederom in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Ook met Mr Ekirapa hebben we veelvuldig (met name whatsapp)contact gehad. Hoe leuk om te zien hoe hij active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school. Spelen met letter- en woordkaartjes, de kinderen actief betrekken bij het leerproces. Zo leeft ons gedachtegoed dook daar door. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

• Toetsanalyses
Ook in 2021 hebben we alle toetsresultaten van de verschillende toetsweken geanalyseerd. Zo hebben we inmiddels een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen in beeld. De toetsoverzichten zijn doorgesproken met ons contactpersoon op Recoye School, waarna zij onze adviezen met het team heeft gedeeld en doorgesproken. Ons advies was om vooral in te steken op de Engelse taal, woord- en getalbegrip en herhaling van eerder aangeboden doelen.

• Benefietdiner Stichting Mtangani
Bij het Benefietdiner van Stichting Mtangani in september 2021 konden wij helaas niet aanwezig zijn. We hadden we een digitale presentatie voorbereid, die ons contactpersoon van Recoye namens Education for Everyone onder de aandacht van de aanwezigen heeft gebracht.

• Workshops
Eind oktober konden we weer, na een periode van bijna 2 jaar, afreizen naar Malindi in Kenia. Voor Recoye School hadden we een mooie programma gemaakt voor de workshops op vrijdag en zaterdag. Voor de onderbouw hebben we allerlei coöperatieve reken- en leesopdrachten voorbereid. We danken Julie Menne van Met Sprongen Vooruit en Heutink voor de sponsoring van rekenspelletjes en klikklakboekjes, zodat we de teachers tools konden aanreiken om écht inhoudelijk en op een speelse manier aan de slag te kunnen gaan. Met de bovenbouw zijn we ingegaan op leesstrategieën om het begrijpend lezen naar een hoger level te tillen en hoe om te gaan met dyslectische leerlingen.

• Co-teaching
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!
Ook de andere dagen zijn we samen opgetrokken: voordoen, nadoen, wat ga je nu anders doen, enz? Ook hebben we een aantal leerlingen door getoetst om hun beginniveau vast te stellen, zodat de leerkrachten daar bij hun aanbod specifiek op in kunnen steken.

• Feedbackgesprekken
Op verzoek van Nocodemius Tsimba, een oude bekende die we nog van Teachers4Teachers kennen, hebben we kennis gemaakt met zijn team. Mr Tsimba is overgeplaatst naar Malindi waar hij nu headteacher is van St Andrews in Malindi. Een school van 2400 leerlingen. St Andrews heeft 46 klassen, en 39 teachers, dus een behoorlijke uitdaging!. Na een eerste introductie koos Tsimba een groep van 19 teachers uit, om hen wat meer te informeren over ons programma van Education for Everyone. 3 November zijn we aan de slag gegaan met het coachen van collegiale consultatie.
Mr Tsimba had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken. Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven. Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek, goed naar elkaar luisteren en doorvragen, is een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden. Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.


Mooi hoe we de verdieping in konden gaan, zowel op Recoye School als op St Andrews. Met dank aan al diegenen die ons financieel hebben gesteund. Hierdoor hebben wij onze bibliotheek Engelse boekjes kunnen uitbreiden. Een speciaal woord van dank aan Julie Menne, voor de sponsoring rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit; Heutink, voor de sponsoring van de klikklakboekjes om Engelse woordjes te automatiseren en CM Geelhoed Holding, die deze keer onze reis voor een groot deel heeft gesponsord.

De toetsen in november lieten al een lichte stijging van de resultaten zien. Een mooie waardering van de inzet van alle leerkrachten!

Mooi om te zien hoe we weer stap voor stap onze droom waar mogen maken.
Education for Everyone, verrassend passend! Met Sprongen Vooruit Heutink

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Heidi Smits en Yvon Geelhoed

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief 5 november 2021

Co-teaching in Recoye School Malindi
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!

Onze ochtend startte bij de kleuters. Dan ben je 3 en 4 jaar en leer je al lezen en rekenen. Blij dat onze kleuters nog mogen spelen (en leren); maar het is het systeem hier, maar de teachers proberen steeds meer hun kinderen te laten spelen, waarbij de rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit hen meer mogelijkheden bieden om de kinderen spelend te leren rekenen en automatiseren. Ze hebben zelfs hoeken ingericht om te spelen! Dat automatiseren extra aandacht nodig heeft, bleek wel weer in klas 3: vingers blijven voor sommigen dé uitrekenmethode! De verliefde harten van Julie Menne brachten uitkomst. Fijn dat er in klas 2 aandacht was voor de waarde van honderdtallen, tientallen en eenheden (HTE-model, dat we in onze laatste workshop hebben geïntroduceerd) en de getallenlijn. Dat maakt het rekenbegrip voor klas 3 volgend jaar hopelijk makkelijker!

Eén leerkracht was afwezig, had zijn arm gebroken. Geen probleem voor ons, Yvon nam de les over. Ze moest wel even het beginniveau inschatten, maar zo leuk om haar aan het werk te zien. Het plezier straalde er van af.


In de meeste lessen zagen we I do- we do en you-do terug; de goede vragen stellen blijft een aandachtspunt. Wel wisten de leerkrachten welke kinderen extra instructie nodig hadden en sommigen gingen zelfs even apart met een groepje zitten. Één van de leerkrachten vroeg om samen met een zwakke leerling de volgende opdracht voor te bereiden (pre-teaching); mooi om dit samen op te pakken! Ook maakten enkele leerkrachten gebruik van betekenisvolle situaties, zowel binnen als buiten. Klas 8 ging op zoek naar de beste manier om tegen een muur op te klimmen. Een ladder bracht uitkomst: een mooi voorbeeld van learning by doing!

Kortom, we hebben goede lessen gezien met hier en daar aandachtspunten. Leerkrachten , die we al een aantal jaren coachen, brengen de aangeleerde technieken zichtbaar in de praktijk en zien ook zelf het positieve effect ervan! Morgen weer een dag… sommige leerkrachten hebben specifieke kijkvragen, andere willen graag lesvoorbeelden. We hebben er weer zin in!

Onze tweede co-teachingdag mochten we behoorlijk aan de bak!

Tjongejonge… da’s trekken aan de 3-4 jarigen in PP1! Heb je één kleuter net getroost, loopt de ander om zijn moeder te roepen! Stilzitten op een bankje is ook niet hun grootste hobby, ze zitten het liefst boven op tafel! En dan neem je letterdozen mee om de ck aan te bieden, zit er geen c in de doos! Uiteraard, net als in Nederland, ging er in no time een letterdoos om… Maar wat een geduld de leerkrachten hebben. Het zijn net tweede moeders voor de kinderen!

Veel leerkrachten hadden gevraagd of we een les wilden voordoen, modelen. Hoe bied je woorden aan, hoe bied je getallen op een effectieve manier aan in de lagere klassen, hoe slijp je het getalbegrip op de vingers in? ‘Show me number one, show me three, how many fingers make 4, which fingers make six….?’ Maar ook hoe krijgen de kinderen de tafels onder de knie zonder hun vingers en tenen als ‘uitrekenblaadje’ te gebruiken. Fijn om daar samen in op te trekken.

Top dat de aangeboden leesstrategieën in de praktijk werden gebracht, ‘Nieuwsbegrip Kenian Style’. Leuk om zelf de les hygiëne te geven op een coöperatieve manier. Of wat te denken over een les parasieten? Back to our roots…. Eens een schooljuf, altijd een schooljuf! Ook hebben we allebei weer een les van een zieke leerkracht overgenomen. Lekker werken met vertelplaten, vraagkaartjes en natuurlijk voorlezen uit de Engelse versie van Jip en Janneke en Miffi in the Netherlands. Wat een vruchtbare dag weer…

Feedbackgesprekken op St Andrews School
Na co-teaching op Recoye School Was onze coaching op St Andrews School vooral gericht op feedbackgesprekken, dit was op aanvraag van MR Tsimba, de headteacher. Deze kennen wij vanuit onze eerdere bezoeken aan Kenia. Mrr Tsimba, verwelkomde ons hartelijk en had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken.

Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven.

We stonden verbaasd hoe de leerkrachten in groepen van 80-100 leerlingen, toch alle kinderen bij de les betrokken hielden. Echt onder de indruk! En klas 8 deed gewoon buiten examen, tussen de spelende kinderen! Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek goed naar elkaar luisteren en doorvragen een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden.

Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.

Werken met verlengde instructie
Naast coach zijn we intussen ook bevorderd tot IB-er. Zittend in de schaduw onder de boom checkte Yvon aan de hand van vertelplaten het taalbegrip van enkele zwakke leerlingen, waar de leerkrachten zich zorgen over maken. Ook het rekenbegrip, met name de waarde van getallen, werd gecheckt. Ze was op zoek naar het juiste instapniveau, zodat leerkrachten daar beter bij aan kunnen sluiten vanuit de leerlijn. Heidi ging intussen aan de slag met de zwakke lezers. Ze zeggen alles na, maar weten absoluut niet wát ze zeggen. Zelfs in een één-op-éénsetting was het lastig. Woorden op verschillende manieren gevisualiseerd en nagespeeld, en dan nog het goede antwoord niet weten! Lastig! Het vraagt om veel pre-teaching, samen lezen en herhaald lezen. Maar vooral, aandacht voor woordbegrip!

Final meeting: wat hebben we geleerd van elkaar?
Ons laatste dagje op Recoye School! Wat zijn de dagen voorbij gevlogen… Bij aankomst stond ons een geweldige ontvangst te wachten. Alle leerlingen stonden buiten opgesteld, waarbij wij als Nederlandse gasten op een speciale manier bedankt werden. Aansluitend kwamen alle groepen 4-5-6-7-8 bij elkaar voor gebed, zingen en dansen. Wat een ritme, wat een vrolijkheid, wat een samenhorigheid

Soms huil je van verdriet, soms omdat iets je raakt. Nou, deze sessie kwam recht ons hart binnen! Tranen van geluk! Natuurlijk ook nog even ‘aan het werk’, de puntjes op de I zetten. Mooi dat we steeds meer, stap voor stap, onze adviezen terug zien in de praktijk. Fijn dat we zo de diepte in hebben kunnen gaan! ‘s Middags met het team teruggekeken op de afgelopen week, wat hebben ze geleerd, wat gaan ze anders doen maar ook wat hebben wij geleerd?

Mooi om af te sluiten met complimenten aan elkaar en dan toch het afscheid!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Team Education For Everyone

Nieuwsbrief 30 oktober 2021

WE ZIJN WEER ‘LIVE’!
Na ruim een jaar zijn we weer terug in Malindi, Kenia. Onze vingers jeuken
om weer inhoudelijk aan de slag te gaan met het reken- en leesonderwijs
in Malindi. We hebben een mooie programma gemaakt voor de workshops op vrijdag en zaterdag. Voor de onderbouw hebben we allerlei coöperatieve reken- en leesopdrachten voorbereid. Met de bovenbouw gaan we in op leesstrategieën om het begrijpend lezen naar een hoger level te tillen en hoe om te gaan met dyslectische leerlingen. Kortom, werk aan de winkel! We hebben er zin in!

Waar het ooit begon….
Na aankomst in Malindi meteen aan ‘het werk’ gegaan, onze eerste werksessie. We hadden
afgesproken met een oude kennis, Nicodemus Tsimba, die we op onze eerste reis voor
Teachers4Teachers hadden leren kennen. Mr Tsimba had de dagen afgeteld, had ons zelfs op de luchthaven in Mombasa willen ophalen. Nicodemus is overgeplaatst naar Malindi waar hij nu headteacher is van St Andrews in Malindi. Een school van 2400 leerlingen. St Andrews heeft 46 klassen, en maar 39 teachers, dus een behoorlijke uitdaging! Na elkaar bij te hebben gepraat, meteen een afspraak gemaakt om kennis te komen maken met zijn school, kijken wat we samen met Tsimba kunnen betekenen voor St Andrews. Ook hier, verrassend passend!

Op ‘sollicitatiegesprek’ op St Andrews
Al vroeg op pad naar St Andrews, de school van Tsimba. We keken onze ogen uit, wat een
complex! 23 Klaslokalen, een groot speelveld, watertappunten… na een warm welkom
werden we voorgesteld aan het team: 39 teachers en ook net als in Nederland voornamelijk
vrouwen. Een leergierig team dat met aandacht de informatie tot zich nam en natuurlijk ook
wilde weten hoe het onderwijssysteem in Nederland is geregeld. Na een eerste introductie
koos Tsimba een groep van 19 teachers uit, om hen wat meer te informeren over ons
programma van Education for Everyone. We betrokken hen actief bij de bijeenkomst, ik ga
benadrukten het belang van open vragen en lieten zien hoe je op een positieve manier
feedback kunt geven. Vervolgens werden we door madam Lina rondgeleid. Volle klassen,
weinig materialen en vooral de kleintjes moesten het doen met een zitplaats op de grond.
Een echte overheidsschool, maar wel goed georganiseerd. Er ligt hier een leuke uitdaging!
We popelen om met het team verder aan de slag te kunnen, volgens de visie van Education
for Everyone. 3 November gaan we met hen aan de slag, vooral met het coachen van
collegiale consultatie.

Ontmoeten van oude bekenden Recoye School
We werden hartelijk welkom geheten bij Recoye School. Hartverwarmend, met de meeste
teachers een hernieuwde kennismaking. Vol trots werden we rondgeleid. Wt fijn om al die
enthousiaste snoetjes van de kinderen weer te zien. De teachers van de lagere klassen
hebben we aansluitend veel praktische tips kunnen geven hoe ze hun lees- en
rekenonderwijs kunnen optimaliseren. Mooi dat we daarbij materialen van Met Sprongen
Vooruit konden inzetten. En geweldig om te zien hoe enthousiast de leerkrachten er mee
oefenden. Ook woorden maken met de klikklakboekjes van Heutink leverde hilarische
taferelen op. Er ontstonden mooie discussies over coöperatief leren en modeling (I do-we
do-you do). Wij kijken terug op een succesvolle workshop, vol praktische tips.

Verdieping in de bovenbouw….
30 Oktober met de teachers van de bovenbouw van Recoye School aan het werk. Met een
actieve werkvorm hebben we het belang van coöperatief leren herhaald, door elkaar om
beurten vragen te laten stellen. Er werden goede vragen gesteld, we konden meteen de
diepte in. Een goed begin van de workshop! Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met
begrijpend lezen en hebben we verschillende strategieën besproken. Vooral het modelen
hebben we uitgebreid voorgedaan. Uit de testresultaat bleek dat lezen onder de maat
scoorde. Vandaar dat we gevraagd waren om de teachers mee te nemen in een dyslexie
protocol. Moesten we wel eerst uitleggen wat dyslexie is, attendeerde een teacher ons! We
hebben afgesloten met mathematics, waar we het rekenmuurtje hebben aangeboden en
hen duidelijk hebben gemaakt dat als er een bouwsteen mist, ze eigenlijk niet verder kunnen met de stof en vooral veel moeten automatiseren om het muurtje te herstellen. De teachers waren erg betrokken en wat een mooie verdiepende vragen stelden ze ons, ze zien écht de meerwaarde ervan in en willen graag al het geleerde in de praktijk brengen.

Education For Everyone werkt vraag gestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief Oktober 2021

WE GAAN WEER ‘LIVE’!
Na het coachen op afstand via Skype vertrekt Education for Everyone 27 oktober weer voor 10 dagen naar Malindi, Kenia om het fysiek coachen van met name Recoye Malindi School weer op te pakken. We hebben er zin in! Hoewel het team gedurende onze afwezigheid niet stil heeft gezeten, hopen we samen met de teachers weer stappen te zetten. We danken onze nieuwe sponsor Sauna Drome Holding BV, die het ons mogelijk maakt ondersteunende leermiddelen in te zetten.
Wilt u ons ook financieel steunen?
Voor €7,50 per maand bent u al lid, ook met sponsoren en donaties zijn wij superblij!
U kunt u bijdragen overmaken op NL92ABNA083128793 t.n.v. Stichting Education for Everyone;

Leesaanbod
In Kenia is Engels de officiële taal. Engels is dan ook een verplicht vak op alle scholen in Kenia. Dit vergroot de kansen op een betere toekomst.
De toetsresultaten van de starttoetsen zijn weer geanalyseerd. Met name de leesresultaten in klas 1-2 bleven wat achter. Recoye Malindi School heeft daar meteen op geanticipeerd. 4 September kreeg het team een training Jolly Phonics, over hoe om te gaan met leesproblemen. Mooi om te zien hoe het team in ontwikkeling blijft en hoe active learning wordt vorm gegeven, maar wat had Education for Everyone daar graag bij willen zijn!!!
Vanuit deze analyses bleek dat het leesniveau in met name de onderbouwklassen een extra impuls nodig heeft. De instructie is veel gefocust op voor- nazeggen, vooral leerkracht-gestuurd. Er was minder aandacht voor het proces: hoe leer je lezen?

Om het lezen goed op de kaart te zetten heeft het team van Recoye School op 4 en 5 september een 2-daagse training Jolly Phonics gevolgd. Jolly Phonics is een lesmethode die vanuit Groot Brittannië komt. Het is een leuke en kindgerichte benadering voor goed leesonderwijs. Aan te leren letters worden in een context aangeboden, uitgebeeld en met gebaren ondersteund. Zo wordt bijvoorbeeld de letter S gekoppeld aan Slang (de S van snake). Daarnaast ligt de focus op wat wij in Nederland het ‘hakken en plakken’ van woorden noemen. Door te spelen en de kinderen actief bij het onderwijs te betrekken worden betere resultaten bereikt. Een uitdaging die om creativiteit vraagt! Mooi om te zien hoe het team in ontwikkeling blijft en hoe active learning wordt vorm gegeven, maar wat had Education for Everyone daar graag bij willen zijn!!!

Aansluitend hebben de leerkrachten op ons verzoek instructiefilmpjes gemaild, waarin ze het geleerde uit de training Jolly Phonics in de praktijk brachten.

Coaching op afstand
23 September hebben we in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Fijn om het team van Recoye School via video-bellen toch te kunnen ondersteunen en te voorzien van tips en tops, zelfs op afstand! Met dank aan Renata die ons mede ondersteunt.

Ondertussen in ….
Hoe leuk om te zien hoe één van de headteachers die Education for Everyone gecoacht heeft, active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school! Mooi om te zien dat ons gedachtegoed doorleeft in Malindi, Kenia. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres