Nieuwsbrief juli 2020

8 juli 2020
In Nederland beginnen de RIVM-richtlijnen te versoepelen. Scholen zijn weer geheel geopend, het fysieke onderwijs is vanaf 8 juni weer opgestart. Wat een feest om alle kinderen weer ‘live’ te mogen begroeten. Wat een feest van herkenning. Gedurende het thuisonderwijs hebben de meeste kinderen zich doorontwikkeld. Echter, kansarme gezinnen zagen soms minder mogelijkheden om hun kind(eren) thuis te begeleiden. ‘Op school hebben alle kinderen een gelijke kans, in de thuissituatie is dat anders’, zoals een leerkracht verwoordde. En daarmee slaat zij de spijker op de kop wat het thuisonderwijs in Kenia betreft. Er worden wel online-lessen verzorgd door de overheid en ook via radio of tv kunnen kinderen de lessen volgens het curriculum volgen, maar dan moeten ouders wel in het bezit zijn van een radio of computer. En die ontberen veel ouders in een dorpsgemeenschap aan de rand van een stadje of in the middle of knowhere…. Er is niet eens meer sprake van achterstand, maar van stilstand. Een verloren schooljaar! De impact van corona in Kenia is groot. Het advies thuis blijven klinkt makkelijk, maar wat als je huis geen veilige plek is? Thuisblijven betekent voor veel kinderen geen gezondheidsdiensten, schoon water en niet kunnen leren.

Op Kings Wings krijgen de kinderen wel huiswerk en onderhouden de leerkrachten telefonische contacten met de ouders, maar ook dat wordt lastiger. ‘We are trying our best but it is not easy’, een hartenkreet van Mr Epirapa, headteacher van Kings Wings.

Ook voor de leerkrachten zijn het zware tijden. De meesten worden niet doorbetaald en hebben geen inkomen. Producten die verbouwd worden, mogen vanwege de hygiënemaatregelen niet op de plaatselijke markten aangeboden worden, dus de erbarmelijke omstandigheden nemen toe.

Het geloof is het enige wat hen op dit moment houvast geeft. ‘We heard the terrible news that schools stay closed. It’s gonna be difficult but God is on our side’, appte Mr Shadrachk van Glorious Malindi Primary School.

Aanvankelijk waren er plannen om de hoogste groep naar school te laten komen, zodat die alsnog hun examens konden maken. De directeur van Kings Wings appte ons echter een document  van het ministerie van onderwijs dat scholen tot januari 2021 gesloten blijven. Dit nieuws hadden we al gelezen op teletekst.

Alle leerlingen in klas 1 tot 4 en Standaard 5 tot 7, zullen in hun huidige klassen blijven in 2021. Pamoja had de beslissing al genomen pas in januari 2021 te starten met hun nieuwe school.

Voor Education for Everyone heeft het dus geen zin om in september af te reizen naar Malindi om onze coaching weer op te pakken. Scholen gaan pas in januari 2021 open. In februari is er dan ook genoeg werk voor ons, om samen met de teams van Pamoja, Glorious Malindi Primary en Kings Wings op te pakken.

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres