Nieuwsbrief Maart 2020

In wat voor een bizarre situatie zijn wij beland! Al ruim 2 weken staat ons leven op zijn kop. We blijven thuis en houden afstand. Afstand van familie, vrienden en collega’s.
Het coronavirus is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan en domineert het nieuws van de dag.

De scholen zijn van 13 maart gesloten. Een school zonder leerlingen, een leeg schoolplein, werkboeken ophalen via het raam van de klas… Wat voelde dat raar! Leerkrachten zijn druk bezig om het onderwijs op afstand te organiseren. Eerst nog wat onwennig, maar al snel lagen er digitale en schriftelijke taken klaar voor alle leerlingen. Ook voor ouders was het lastig en wennen: het valt niet altijd mee je kind(eren) te begeleiden als jezelf ook thuis moet werken en een huishouden te bestieren hebt.

Het virus brengt veel onzekerheden met zich mee. Ook in Kenia. Daar heeft het coronavirus ook toegeslagen. Ook daar zijn de scholen gesloten.
Kings Wings heeft ook te maken met onzekere tijden. De government heeft de scholen gesloten en het is absoluut nog onduidelijk wanneer de school weer open gaat. Kings Wings geeft de leerlingen huiswerk mee. Uiteraard is het de vraag of ouders hun kinderen kunnen helpen met hun huiswerk. Telefonisch houden de leerkrachten contact met de ouders hoe ze hun kind kunnen het beste kunnen begeleiden. Daarnaast worden ouders en leerkrachten geconfronteerd met een enorme prijsstijging van de hoogstnoodzakelijke producten.

Net als in Nederland werden de leerkrachten van Glorious Primary pas op 12 maart geïnformeerd dat de scholen vanaf maandag gesloten zouden zijn. Hierdoor konden leerkrachten hun leerlingen geen huiswerk meer meegeven. Gelukkig heeft de government radio- en online lessen georganiseerd, die door enkele klassen gevolgd kunnen worden. Feedback op deze lessen is lastig. Net als wij hopen zo snel weer fysieke les te kunnen geven.

Voor Pamoja is de huidige situatie lastig. Zij hadden gepland om in mei van start te van met een nieuwe school, met de oude, vertrouwde leerkrachten, die het actief leren aardig in de vingers hebben. Helaas kunnen zij het derde semester niet aan de slag vanwege de Coronacrises. Ook de bouw heeft enigszins vertraging opgelopen. Dit heeft de manager van de nieuwe school doen besluiten pas vanaf 1 januari 2021 een doorstart te maken.

Helaas kan onze uitgestelde reis in mei vanwege alle Coronaperikelen ook niet doorgaan. We hopen in september de coaching en begeleiding van de scholen in Malindi weer op te pakken. Met zowel Kings Wings als Glorious Primary hebben wij intussen nauw contact. We hebben ze aangeboden dat ze met onderwijskundige vraagstukken altijd bij ons terecht kunnen.
Het blijven voorlopig nog spannende tijden, zowel in Nederland als in Kenia

Wat betekent thuisonderwijs in Kenia voor ouders?

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….  

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres