Nieuwsbrief oktober 2020

In Kenia zijn de scholen nog steeds niet begonnen; de leerkrachten van Pamoja ontvangen kleine groepjes kinderen thuis om hen toch enige vorm van onderwijs te bieden. De achterstand blijkt groot. Afstandsonderwijs komt in Malindi niet echt van de grond, waardoor de onderwijsachterstand alleen maar groter wordt. Wat fijn dat de leerkrachten van Pamoja het op deze wijze aanpakken! Education for Everyone blijft ondersteuning bieden waar nodig.

Even leek het of de corona besmettingen in Kenia afvlakten. De overheid had een 50 pagina tellende handleiding gemaakt voor het heropenen van de scholen. Dit stond gepland in 2 fases. Op 19 oktober zouden groep 3, 4, 7 en 8 beginnen, omdat deze groepen (tussen)examens moeten doen. Op 2 november stond de start van de overige groepen gepland.

Scholen dienen zich aan strikte regels te houden:

  • Er moet een aangepast rooster komen zodat de leerlingen niet overbelast worden
  • Er moet binnen 10 km afstand een gezondheidscentrum zijn
  • Sanitair moet 3x daags schoongemaakt worden, er moet 1 toilet op 25 meisjes zijn en 1 op 30 jongens
  • Social distancing op 1 meter
  • Schoolmeubilair dagelijks reinigen
  • De temperatuur van de leerkrachten wordt dagelijks gescreend en NAW gegevens worden bijgehouden
  • Voorlopig geen gym-, toneel-, muziek-, en sportactiviteiten
  • Overal zeepdispensers plaatsen, kinderen vaak handen laten wassen
  • Een hele waslijst, voor veel scholen een klus om aan te voldoen!

Laatste update

Maar ook in Kenia is COVID-19 nog niet onder controle en worden de maatregelen weer aangescherpt. Waar eerder werd aangekondigd dat de scholen gefaseerd open zouden gaan, is de regering alsnog op eerdere besluiten teruggekomen. Geen gedeeltelijke herstart op 19 oktober, geen algehele opening op 2 november.

De regering durft het risico toch niet aan, scholen blijven dicht tot nader order. Het blijkt onmogelijk voor de overheid om de scholen voor die datum coronaproof te krijgen.

Wat een teleurstelling voor duizenden kinderen en leerkrachten! De leerachterstand loopt alleen maar op, maar ook hun sociale veiligheid komt steeds meer in het gedrang. Nu alle hoop maar op januari 2021 gezet.

Hoe ziet de planning er nu uit?

Afgelopen schooljaar wordt in principe als een verloren jaar beschouwd. De verschillende ‘terms’ waarin geen lessen zijn gegeven, worden, indien mogelijk vanaf november ingehaald. De examens waar scholen normaal eind oktober mee afsluiten, staan nu gepland voor eind april/begin mei. Zo proberen scholen opgelopen achterstanden in te lopen.

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….

Education For Everyone werkt vraag gestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres