Nieuwsbrief februari 2020

20 Februari 2020 zouden wij, Education for Everyone, weer afreizen naar Malindi, Kenia, voor onze mooie coachingsprojecten op meerdere scholen. Programma’s lagen klaar, afspraken waren gemaakt, afgestemd op de coachingsvragen van de betreffende schoolteams. Helaas hebben wij vanwege privéomstandigheiden onze reis moeten cancelen. Hoewel de scholen teleur hebben moeten stellen, konden we  op veel begrip van de headteachers rekenen, wat ons goed deed.  We bekijken nu mogelijkheden om in mei alsnog de geplande coaching op de scholen in te zetten.

Mooi dat de headteachers ons tussentijds mooie foto’s, filmopnames en ontwikkelingen appen.

Zo heeft Kings Wings, na ons eerste coachingstraject ons advies, om leerlingen buiten op een actieve manier zelf te ontdekken en ervaren, in de praktijk gebracht. Ook laten ze de leerlingen steeds meer in tweetallen samen werken.

We zijn er trots dat onze begeleiding vruchten heeft afgeworpen en dankzij het enthousiasme van de headteachers niet stil staat!

Toetsresultaten

De headteacher had ons de toetsresultaten, de KCPE Analysis, gemaild. Net gestart met active learning, konden we natuurlijk nog niet veel vooruitgang verwachten, hoewel de resultaten al voldoende tot goed zijn. Uit de analyse blijkt, dat we ook op deze school met Engels en woordenschat aan de slag kunnen. Ons programma was hier, in samenspraak met de Headteacher, deels op afgestemd. Op Kings Wings zouden we ook aan de slag gaan met effectieve instructie en uitgestelde aandacht. Dat moet nu even wachten tot mei en anders in september.

Malindi Glorious Junior
Na ons kennismakingsbezoek in september 2019 op Malindi Glorious Junior zouden we daar van start gaan met active learning en effectieve instructie. Ook dit coachingstraject staat on hold tot mei of september.

Malindi Pamoja Junior
Malindi Pamoja Junior is vorig jaar een government school geworden. De nieuwe Headteacher heeft enkele veranderingen doorgevoerd die niet tegemoet komen aan onze uitgangspunten. Ze heeft klassen samengevoegd, goede leerkrachten ontslagen en het schoolgeld drastisch verhoogd, waardoor veel kinderen niet meer naar school kunnen.
Een herstart als privacy school vanuit Stichting Mtangani wordt momenteel overwogen. Education for Everyone heeft in ieder geval aangegeven de leerkrachten hierin te begeleiden. Ze waren erg ver met het werken met instructiegroepen en interventies inzetten n.a.v. de toetsresultaten. Hier willen ze graag mee doorgaan. Uiteraard willen wij hen daar graag bij ondersteunen.

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres