Jaarverslag 2019

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onderwijskundige en duurzame doelen voor een periode van 4 jaar. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten.  Ook hebben we ons hard gemaakt om de Ambi-status te bereiken, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van een website,  www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

In 2019 zijn we 2 keer afgereisd naar Malindi. Tijdens de februarireis hebben we met het team van Tuko Pamoja geïnvesteerd in het analyseren van toets resultaten en het observeren van elkaars lessen. We hebben de leerkrachten het officiële observatieformulier van de Keniaanse Governement aangereikt, waarmee ze feedback geven op elkaars lessen.
Na elke toets periode maken wij een overzicht waarmee we de vorderingen van de leerlingen volgen.  Het effect van het herhaald coachen van eenzelfde team, werpt vruchten af en blijkt effectief te zijn, wellicht mede door de inzet en stimulans van de projectleider.

Curriculum Education Officer (CEO)

Tijdens de februari reis hebben we gesproken met de deputy CEO of Malindi en Kilifi County. Op ons advies heeft hij met eigen ogen gezien hoe de leerkrachten op Pamoja omgaan om elkaar feedback te geven na lesobservaties. Het grootste verschil dat hij zag met andere scholen was, dat het een teamgebeuren is en blijft wanneer wij weer weg zijn. Hij benadrukte de kracht van teamleren. De CEO zag de meerwaarde in van ons programma en heeft ons aansluitend in contact gebracht met Kings Wings Acadamy.


In juni  waren we uitgenodigd voor het Benefietdiner van Stichting Mtangani. We hebben daar een presentatie verzorgd over onze stichting, onze doelen en activiteiten. Deze informatie hadden we verwerkt in een informatiefolder, die is down te loaden van de website. Dit was eveneens een mooie gelegenheid om onze contacten met Stichting Mtangani te onderhouden. Ook onderhouden we contacten met een deskundige om het voortgezet onderwijs in Mtangani te ondersteunen.
We hebben enkele leden en sponsoren kunnen werven, o.a. door een sponsoractie in juni. Mede daardoor hebben wij materialen voor onze workshops aan kunnen schaffen.

In augustus heeft Tuko Pamoja de status van public school verkregen, waardoor de school officieel geregistreerd is. Dit betekende een naamsverandering: Mtangani Pamoja Primary School. Ook werd een nieuwe headteacher aangesteld.

Tijdens onze najaarsreis hebben we met name ingestoken op de leerlijnen en hoe ze effectief met een tekst om kunnen gaan. De leerkrachten leggen niet meer eerst uit op een directieve manier, maar laten vooraf de leerlingen nadenken en overleggen. Ook hebben de leerkrachten inzicht in waar zwakke leerlingen uitvallen en proberen vanuit de leerlijnen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Met elkaar hebben we besproken hoe hun onderwijs is veranderd en wat hun volgend doel is.


Naast de coaching van Pamoja, zijn we met ons programma gestart op een nieuwe school, Malindi Kings Wings Academy, een private school. Hier hebben we een workshop verzorgd over het belang van actief leren, gevolgd door klasbezoeken en coaching aan de hand van ons Wheel of Development. De leerkrachten ontdekten dat onderlinge interactie vaak veel effectiever is dan eenrichtingsverkeer in instructie.  Daarnaast hebben we 2 andere scholen bezocht: Explorer Prepatorium School en Glorious Junior School, beiden private schools.  Hier gaan we februari 2020 starten met ons project.

Tijdens de september reis hebben we wederom gesproken met de Curiculum Education Officer (CEO) gesproken, die onze stichting een warm hart toedraagt. Hij ondersteunt onze droom om een leernetwerk van meerdere scholen op te zetten in Malindi. Dit betekent dat we op zoek moeten gaan naar Nederlandse directeuren, die onze visie en missie onderschrijven.

Mooi om te zien hoe we stap voor stap onze droom waar mogen maken.

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!