Nieuwsbrief 27-9-2019

Mtangani Pamoja Primary School

We kijken met trots terug op de klasbezoeken op Mtangani  Pamoja Primary School. Leerkrachten hebben ons prachtige voorbeelden laten zien hoe ze effectief met een tekst om kunnen gaan: voorkennis ophalen door te laten vertellen wat de leerlingen al weten over het onderwerp, laten voorspellen waar de tekst over gaat, vragen laten bedenken en woordbetekenissen in de tekst op laten zoeken. Ze leggen niet uit op een directieve manier, maar laten vooraf de leerlingen nadenken en overleggen. De rollen zijn steeds meer omgedraaid. Ook hebben we goede rekenlessen met verlengde instructie gezien. De leerkrachten hebben inzicht in waar zwakke leerlingen uitvallen en proberen vanuit de leerlijnen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. De leerkrachten van de kleuterklassen zijn erg creatief in het maken van ondersteunende materialen: flashcarts, praatplaten, getalspelletjes… ze hebben zelfs een prijs gewonnen voor de school die beste materialen heeft gemaakt. Tijdens de final meeting bespraken de leerkrachten met elkaar hoe hun onderwijs is veranderd en wat hun volgend doel is.

Malindi Kings Wings Academy

En wat een verrassende week op Kings Wings Academy! Een groot gedeelte van het team was erg gemotiveerd om met de aangereikte actieve werkvormen aan de slag te gaan. We hebben alle leerkrachten aan het werk gezien. Klasbezoeken, lesobservaties, feedbackgesprekken… met elkaar hebben we gekeken hoe we op een actievere manier inhoud kunnen geven aan een les. Tijdens onze evaluatie gaven de leerkrachten aan dat ze veel meer plezier hadden in het aanleren van de stof en ze genoten van het werkplezier van de leerlingen. Ze ontdekten dat onderlinge interactie vaak veel effectiever is dan eenrichtingsverkeer in instructie. Ook hebben we de leerkrachten laten zien, hoe makkelijk je met natuurlijke materialen buiten kunt leren: letters of een getallenlijn in het zand tekenen, voorwerpen met een bepaalde letter zoeken, met zand vormen maken… tal van mogelijkheden!

Er is een start gemaakt met collegiale consultatie, gefaciliteerd door de headteacher. 

Iedereen gaat aan de slag met zijn eigen leerdoelen. In februari pakken we dit verder op.

Curriculum Education Officer (CEO)

Deze reis hebben we gesproken met de deputy CEO of Malindi en Kilifi County. Hij kent ons programma en heeft met eigen ogen gezien hoe de leerkrachten op Pamoja omgaan met elkaar feedback te geven na lesobservaties. Het grootste verschil dat hij zag met andere scholen was, dat het een teamgebeuren is en blijft wanneer wij weer weg zijn. Hij benadrukte de kracht van teamleren. De CEO ziet de meerwaarde in van ons programma en heeft ons dit jaar in contact gebracht met Kings Wings. Hij adviseerde ons om ons programma eerst via private schools uit te bereiden, omdat we dan geen last hebben van goverments regels. Daarna kunnen we uitbreiden naar public schools. De CEO wil ons graag begeleiden met het opzetten van een netwerk van scholen rond Malindi, zodat niet alleen teams kunnen keren van elkaar, maar ook scholen. Tijdens onze meeting bracht hij ons in contact met een vierde school, Glorious Malindi Junior School. Meteen een afspraak gemaakt, om ook deze school nog deze week te bezoeken. Wat een vaart neemt ons project! We zullen heftig op zoek moeten gaan naar directeuren die twee keer per jaar met ons mee willen reizen om ons programma op de kaart te zetten en een school over een langere periode te begeleiden! En naar sponsoring om onze droom waar te maken.

Kennismaking met Glorious Junior School, de volgende school die we gaan begeleiden