Nieuwsbrief 24-05-2019

EDUCATION FOR EVERYONE, Onderwijs voor iedereen

Verrassend passend

Benieuwd naar onze nieuwe website? Kijk op https://educationforeveryone.nl

Onze ambities voor 2019-2020

Wij verzorgen een passend aanbod op de leer- en ondersteuningsvragen van Keniaanse basisscholen, met name in Malindi Klifi County.

Wij streven naar samen ontdekken en leren d.m.v. coaching, gebaseerd op gelijkheid. Ieder kind moet op zijn eigen manier en niveau kunnen leren, op basis van actieve deelname.

Ambities op leerkrachtniveau

 • We verzorgen trainingen op locatie voor de leerkrachten en de diecteur. We maken afspraken op basis van wat de leerkrachten willen verbeteren.
 • Wij geven de leerkrachten hulpmiddelen om hun instructie effectiever te maken.
 • Wij geven leerkrachten feedback op hun leer- en ontwikkelpunten.
 • Wij begeleiden leerkrachten met het opzetten van collegiale consultatie.
 • Wij begeleiden de leerkrachten bij het analyseren van toetsgegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Wij begeleiden leerkrachten bij het toepassen van leerlijnen om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind.

Ambities op directeurniveau

 • Coaching on the job. Wij geven de directeur hulpmiddelen om een goed feedback gesprek te voeren met een leerkracht na een lesobservatie.
 • We geven de directeur hulpmiddelen om een schoolontwikkelingsplan te maken.
 • Wij helpen de directeur met de uitvoering van een gesprekscyclus om zijn/haar leerkrachten goed te kunnen beoordelen om te komen tot een beoordeling van leerkrachten

Ambities op duurzaamheid

 • Keniaanse teams worden eigenaar van ons project. 
 • Wij streven er naar dat de Keniaanse collega’s door collegiale consultatie van en met elkaar leren, ook met meerdere scholen samen. 
 • Via de headteacher en Italiaanse projectmanager stimuleren wij dat het gehele proces gedurende het schooljaar wordt gewaarborgd.
 • Het gehele team is vaardig  in  het analyseren van eigen en elkaars toetsgegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Het gehele team is vaardig in het werken met leerlijnen.

Uitbreiding

Inmiddels hebben we uitgebreid contact gehad met de headteacher van Malindi Glorious Primary School (MGPS). MGPS is een startende school met 11 klassen, 13 leerkrachten en ongeveer 180 leerlingen. In overleg met Mr Shadrack, headteacher, starten we met active learning: hoe krijgen leerkrachten hun leerlingen meer betrokken bij de lessen. Ook daar gaan we starten met een workshop, gevolgd door klassenbezoeken en feedbackgesprekken.

Doel septemberreis 2019

Tuko Pamoja Primary School:

 • Hoe kunnen leerkrachten  nog verder differentiëren?
 • Hoe kunnen leerkrachten teruggaan in een leerlijn om te kijken waar de desbetreffende leerling op uitvalt.
 • Hoe kunnen leerkrachten bij Engels nog meer focussen op woordbetekenis en tekst verklaren.

Malindi Glorious Primary School:

 • Kennis maken met het team en met elkaar
 • Leerkrachten kennis laten maken met de betekenis en het doel van active learning
 • Leerkrachten kennis laten maken met vormen van active learning
 • Hoe kunnen leerkrachten active learning inzetten om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen.