Nieuwsbrief 13-04-2019

Toetsanalyse eerste kwartaal, Tuko Pamoja

Eind maart hebben alle leerlingen het eerste kwartaal met een tussentijdse toets afgesloten.

Voor ons een moment om een toetsoverzicht te maken en de scores te analyseren.

De totaalscore van de school is goed. Een lichte daling van 382,42 naar 369,99, maar dit is te verklaren. De school krijgt steeds meer leerlingen die een achterstand hebben in hun cognitieve ontwikkeling. De klassen 1 t/m 3 zitten allemaal boven niveau. Alleen de klassen 6 en 7 scoren net onder het gemiddelde. De andere klassen zitten boven het gemiddelde.

Omdat wij echter samen met de leerkrachten afgelopen jaar begonnen zijn met het vakgericht kijken naar individuele leerlingen, zien wij wel dat de vakken Engels en Wiskunde extra aandacht behoeven. Zeker vanaf klas 4 tot en met klas 6. Voor wiskunde geldt dit voor klas 6 en 7.

Waar we de volgende keer dan ook meer met de leerkrachten naar gaan kijken is:

Hoe kunnen we nog verder differentiëren en hoe kan een leerkracht teruggaan in een leerlijn om te kijken waar de desbetreffende leerling op uitvalt.

Bijvoorbeeld : voor je gaat delen, moet je wel de tafels beheersen.

Bij Engels gaan we ons meer focussen op woordbetekenis en tekst verklaren.

Teruggaan in leerlijnen, goed differentiëren of het juiste instructiegedrag, zijn altijd de moeilijkste verbeteringen in het onderwijs, zo ook bij ons in Nederland. Alleen in Nederland is het wat makkelijker om terug te grijpen naar de leerlijnen van het SLO (Stichting Leerlijn Ontwikkeling). Het belangrijkste dat telt, is de motivatie en de drive die een leerkracht hierin heeft. En dát heeft het team van Pamoja!

Wij hebben voor de leerkrachten van Tuko Pamoja, een document gemaakt om met elkaar te kunnen gaan kijken naar de resultaten. De leerlingen die uitvallen kunnen zij dan met elkaar bespreken.

In september of oktober gaan we weer terug en horen we graag waar ze tegen aan zijn gelopen.

Uitbreiding Education for Everyone.

Mr Fikirini, een zone-officer (vergelijkbaar met de onderwijsinspectie in Nederland) in Klifi County, waaronder de scholen van Malindi vallen, was erg enthousiast over onze werkwijze en de resultaten die wij inmiddels met Education for Everyone hebben bereikt. Hij heeft enkele lessen geobserveerd en feedbackgesprekken bijgewoond en was onder de indruk van de wijze hoe de leerkrachten gedifferentieerde instructie gaven.

Op ons verzoek heeft hij een aantal scholen benaderd in Malindi. 2 Scholen hebben inmiddels gereageerd. Met Malindi Glorious Junior School, een school die 4 jaar geleden is gestart, hebben we al nader contact om ons programma op hun ondersteuningsvragen af te stemmen. Dit betekent ook, dat wij op zoek zijn naar directeuren, die samen met ons, het gedachtegoed van Education for Everyone, willen uitdragen en bereid zijn een school te coachen. Een mooie vervolgstap, om ons project in Malindi. Kenia uit te breiden.

Groet Heidi en Yvonne