Nieuwsbrief 24-02-2019

Evaluatie februarireis 2019

Wat een leerzame week was het weer, voor beide partijen.

Er is vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid, waardoor de leerkrachten van Tuko Pamoja zich kwetsbaar durven op te stellen, naar ons, maar ook naar elkaar.

De pijlers van ons wheel of development heeft ons veel gebracht.

Gelijkwaardigheid

Elke leerling én leerkracht mag er zijn en wordt gezien. Door te investeren in instructie op niveau, gaan leerkrachten steeds beter om met de verschillen leerstijlen en niveaus.

Respect

Met respect voor de Keniaanse cultuur, ondersteunen we de leerkrachten om onderwijs voor iedereen verrassend passend te maken. We zien dat er wederzijds respect is tussen leerlingen, leerkrachten en ons, dat de leerkrachten vaardig worden in organisatie en klassenmanagement

Vertrouwen

We hopen dat het voor de leerkrachten niet uitmaakt of ze geobserveerd worden of niet. Het structureel volgen van het lesmodel moet hen daarin ondersteunen. Wij hebben het vertrouwen dat de projectleider van Tuko Pamoja én de bouwcoördinatoren de collegiale consultatie mogelijk blijven maken om dit proces te continueren.

Coaching

Door het inzetten van activerende werkvormen in tweetallen en groepen, coachen de leerkrachten de leerlingen van elkaar te leren. Het groeperen van leerlingen op niveau aan de hand van de toetsresultaten lukt steeds beter. We zien dat de leerkrachten kleine stapjes maken om instructie te geven op niveau, zowel op taal- als op rekengebied. Onze coaching draagt hiertoe bij. Er is nog winst te behalen op het inhoudelijk doorvragen. Daarnaast ontbreekt het nog aan het inzicht in leerlijnen en hoe ze dat inhoudelijk vorm moeten geven.

Positieve feedback

De leerkrachten hebben elkaar geobserveerd, met het officiële observatie formulier. Aansluitend hebben ze elkaar feedback gegeven aan de hand van het wheel of development. Ze durven steeds meer constructieve feedback te geven. De tools die zijn aangeboden in de workshops geven hen inzicht in wat ze moeten observeren. Tijdens de observaties is onze input steeds minder nodig.

Uit de evaluatie van bovenstaande pijlers, mogen we concluderen dat het team van Tuko Pamoja vaardiger is geworden en zijn we trots op de stappen die zijn gemaakt. We realiseren ons dat de leerkrachten nog in een beginstadium van hun ontwikkeling staan, we weten dat het geautomatiseerd moet worden. Het effect van het herhaald coachen van eenzelfde team, werpt vruchten af en blijkt effectief te zijn, wellicht mede door de inzet en stimulans van de projectleider.